Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
10:30h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
346

Pàgina 1 de 4

Següent

 • 1

  Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00062/12

  Se'n pren nota. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 2

  Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre

  Número d'expedient: 203-00073/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, del 10 de novembre, publicat al DOGC núm. 8286, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 04.12.2020.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual

  Número d'expedient: 250-01619/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual

  Número d'expedient: 250-01619/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el programa marc del sistema públic audiovisual

  Número d'expedient: 250-01619/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació al Sàhara Occidental

  Número d'expedient: 250-01618/12

  Se'n pren nota.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la situació al Sàhara Occidental

  Número d'expedient: 250-01618/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació.

 • 8

  Proposta de resolució sobre el sistema de salut de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-01624/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Rubí al Centre d'Atenció Primària Mútua Terrassa

  Número d'expedient: 250-01625/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Besalú, corresponent a l'exercici del 2018

  Número d'expedient: 258-00032/12

  D'acord amb l'article 188 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 850/XII, sobre l'aturada de la licitació dels terrenys de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals

  Número d'expedient: 290-00759/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 852/XII, sobre la construcció d'una residència pública i d'un centre d'urgències d'atenció primària als terrenys de l'Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 290-00761/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 853/XII, sobre les obres de millora de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils

  Número d'expedient: 290-00762/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 855/XII, sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00764/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 856/XII, sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial

  Número d'expedient: 290-00765/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 882/XII, sobre l'adopció de mesures urgents per a impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou

  Número d'expedient: 290-00791/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 884/XII, sobre la necessitat d'impulsar el projecte Hard Rock Entertainment World

  Número d'expedient: 290-00793/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 902/XII, sobre l'habitatge amb perspectiva juvenil

  Número d'expedient: 290-00806/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CPJ

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 903/XII, sobre l'impuls d'un pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari

  Número d'expedient: 290-00807/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 904/XII, sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània

  Número d'expedient: 290-00808/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció de govern

  Número d'expedient: 302-00272/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial

  Número d'expedient: 302-00273/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'equitat territorial en les àrees rurals i urbanes

  Número d'expedient: 302-00274/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sistema educatiu català

  Número d'expedient: 302-00275/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d'inacció del Govern

  Número d'expedient: 302-00276/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de l'economia

  Número d'expedient: 302-00277/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'origen i el reconeixement del complement de comandament i el plus personal transitori del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

  Número d'expedient: 314-12597/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels acords parlamentaris relatius a l'Hospital de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-12598/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a reparar el deute econòmic històric amb l'Hospital de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-12599/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a ampliar el Consorci Sanitari de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-12600/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a solucionar la sobresaturació laboral dels metges de família i millorar el servei dels centres d'atenció primària a Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-12601/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a invertir la partida dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinada a les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-12602/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part dels pressupostos per al 2020 destinats a les Terres de l'Ebre que té previst d'invertir per a protegir els punts crítics del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-12603/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'obligació de conservar les zones d'especial interès ecològic com el delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-12604/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d'inversió de la partida dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinada a les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-12605/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible desaparició del delta de l'Ebre si no s'inverteix la partida dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinada a les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-12606/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar l'horari d'abans del març del 2020 del consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-12607/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental) obre dos dies la setmana

  Número d'expedient: 314-12608/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a recuperar el servei de pediatria del consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-12609/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a recuperar el metge del consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-12610/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el consultori local de Viladecavalls (Vallès Occidental) ha reobert sense servei de pediatria ni metge

  Número d'expedient: 314-12611/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ampliarà el termini per a introduir la documentació de les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12612/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos tècnics i econòmics addicionals de què disposen les oficines locals d'habitatge per a resoldre les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12613/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha destinat recursos personals extraordinaris a les oficines d'habitatge locals i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a resoldre les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12614/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del sistema informàtic de gestió de les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12615/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a gestionar les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12616/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària de les convocatòries de subvencions per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12617/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'ajuts ordinaris per al pagament del lloguer adjudicats en data de l'1 de desembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12618/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la convocatòria ordinària d'ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12619/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer tramitades i resoltes en data de l'1 de desembre de 2020

  Número d'expedient: 314-12620/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d'unitats familiars que han percebut ajuts per al pagament del lloguer

  Número d'expedient: 314-12621/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als ajuts per al pagament del lloguer pendent d'adjudicar

  Número d'expedient: 314-12622/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a resoldre les sol·licituds d'ajuts per al pagament del lloguer presentades entre el 19 i el 30 de maig de 2020

  Número d'expedient: 314-12623/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear noves unitats judicials per a solucionar la baixa dotació de recursos en l'Administració de justícia

  Número d'expedient: 314-12624/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús que donarà en matèria de justícia als recursos del Fons de Reconstrucció de la Unió Europea

  Número d'expedient: 314-12625/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals cap dels trenta-tres nous jutjats de l'Estat espanyol és a Catalunya

  Número d'expedient: 314-12626/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els jutjats que es crearan a Catalunya els propers tres anys

  Número d'expedient: 314-12627/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del Departament de Justícia per a afrontar l'allau d'assumptes als jutjats

  Número d'expedient: 314-12628/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que ha dut a terme amb relació als cent nous jutjats previstos per als propers tres anys a l'Estat espanyol

  Número d'expedient: 314-12629/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d'inici de la investigació per a aclarir l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12630/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de la investigació per a aclarir l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12631/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes als responsables del port de Tarragona amb relació a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12632/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes a l'Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12633/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha acabat de fer les consultes relatives a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès), als responsables del port de Tarragona i l'Associació Empresarial Química de Tarragona

  Número d'expedient: 314-12634/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions amb relació a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12635/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d'inici de les inspeccions amb relació a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12636/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les inspeccions amb relació a l'origen de les boles de polietilè a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12637/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè no tornin a aparèixer boles de polietilè a les costes i el mar

  Número d'expedient: 314-12638/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals públics amb serveis de wifi i de televisió de pagament

  Número d'expedient: 314-12639/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels serveis de wifi i televisió a l'Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), durant la segona onada de la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12640/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració política del Departament de Salut de la mercantilització dels serveis de wifi i televisió als hospitals públics

  Número d'expedient: 314-12641/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proveïdors del servei de televisió dels hospitals públics

  Número d'expedient: 314-12642/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a cobrar els serveis de televisió als hospitals públics

  Número d'expedient: 314-12643/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan va ésser informat el Departament de Salut del nou horari del servei de radiologia del Centre de Salut d'Alta Resolució, de Vila-Seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12645/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre de radiologia de Tarragona a què seran derivats els pacients del Centre de Salut d'Alta Resolució, de Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12646/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres de la Xarxa Santa Tecla tenen les condicions per a assumir les restriccions del servei de radiologia del Centre de Salut d'Alta Resolució, de Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12647/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar el personal dels centres de la Xarxa Santa Tecla

  Número d'expedient: 314-12648/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'un servei de transport gratuït per als pacients que s'hagin de traslladar a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, des de Vila-seca (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-12649/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva opinió amb relació al fet que el president de la Cambra de Comerç de Barcelona pugui formar part d'una candidatura electoral al Parlament de Catalunya en les properes eleccions

  Número d'expedient: 314-12650/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema informàtic per a rastrejar els contactes estrets dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12651/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el sistema informàtic per a rastrejar els contactes estrets dels positius de Covid-19 falla

  Número d'expedient: 314-12652/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades que els rastrejadors de positius de Covid-19 han deixat de fer a causa de les fallades del sistema informàtic

  Número d'expedient: 314-12653/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dies que transcorren entre que els gestors de la Covid-19 dels centres d'atenció primària recullen les dades i es posen en contacte amb les persones del cercle estret dels positius

  Número d'expedient: 314-12654/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es compleix el protocol per al seguiment dels contactes estrets dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12655/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les trucades als contactes estrets dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12656/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de les trucades de seguiment dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12657/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles sancions a Ferrovial per la manca de mitjans en el rastreig dels contactes estrets dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12658/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat de la gerència de Servei d'Emergències Mèdiques amb relació al rastreig dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12659/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats que provoca als professionals de l'atenció primària la ineficiència del rastreig dels contactes estrets dels positius de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12660/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Brussel·les el 2017

  Número d'expedient: 314-12661/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Washington el 2017

  Número d'expedient: 314-12662/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Singapur el 2017

  Número d'expedient: 314-12663/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Sidney el 2017

  Número d'expedient: 314-12664/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Casablanca el 2017

  Número d'expedient: 314-12665/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Dubai el 2017

  Número d'expedient: 314-12666/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Tel-Aviv el 2017

  Número d'expedient: 314-12667/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Hong Kong el 2017

  Número d'expedient: 314-12668/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Pequín el 2017

  Número d'expedient: 314-12669/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Seül el 2017

  Número d'expedient: 314-12670/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del producte interior brut autonòmic que representen les exportacions d'empreses catalanes fetes per mitjà de l'actuació de l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa a Tòquio el 2017

  Número d'expedient: 314-12671/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 4

Següent