Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 17 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
192

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposició de llei de representació en l'àmbit institucional i del finançament de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació i el Consell General de Cambres de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00087/12

  D'acord amb l'article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda de proposar al Ple que sigui tramitada pel procediment de lectura única.

 • 2

  Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00064/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19, publicat al DOGC núm. 8264, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 06.11.2020.

 • 3

  Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00065/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, publicat al DOGC núm. 8268, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 12.11.2020.

 • 4

  Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 203-00066/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra, publicat al DOGC núm. 8269, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 13.11.2020.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador

  Número d'expedient: 250-01562/12

  Se'n pren nota. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un expedient d'ofici pel Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos econòmics per als ciutadans de l'atenció telefònica del 061

  Número d'expedient: 250-01567/12

  Se'n pren nota.

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un expedient d'ofici pel Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos econòmics per als ciutadans de l'atenció telefònica del 061

  Número d'expedient: 250-01599/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CSG

 • 8

  Proposta de resolució sobre la investigació d'ofici del Síndic de Greuges amb relació a l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 250-01600/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CSG

 • 9

  Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de sol·licitud d'ajuts per als autònoms davant la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01601/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 10

  Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de sol·licitud d'ajuts per als autònoms davant la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01601/12

  Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 11

  Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de sol·licitud d'ajuts per als autònoms davant la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01601/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 12

  Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de sol·licitud d'ajuts per als autònoms davant la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01601/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes. Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • 13

  Proposta de resolució sobre la posada a disposició d'equips informàtics, connectivitat i formació digital per a garantir la continuïtat educativa

  Número d'expedient: 250-01602/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Educació

 • 14

  Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en el proper pla estadístic de Catalunya amb l'objectiu de treure informació quantitativa i qualitativa en l'àmbit econòmic, laboral i empresarial

  Número d'expedient: 250-01603/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEH

 • 15

  Proposta de resolució sobre el funcionament del 061

  Número d'expedient: 250-01604/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 16

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'una prova pilot per a la reactivació de la restauració i l'hostaleria a Lleida

  Número d'expedient: 250-01605/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 17

  Proposta de resolució sobre el fre a l'increment de les cases d'apostes

  Número d'expedient: 250-01606/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CPJ

 • 18

  Proposta de resolució sobre les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Llobregat sud

  Número d'expedient: 250-01607/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 19

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació de subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 253-00022/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CSC

 • 20

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació de subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 253-00022/12

  CSC

 • 21

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la creació i l'adjudicació de subvencions i ajuts per la Generalitat durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 253-00022/12

  D'acord amb l'article 190.1 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació i la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació. Així mateix, d'acord amb l'article 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies per a presentar-hi esmenes. CSC

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 802/XII, sobre el sector de la venda no sedentària

  Número d'expedient: 290-00722/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 805/XII, sobre la construcció d'un nou estadi per a la pràctica del rugbi

  Número d'expedient: 290-00725/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CAI

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 806/XII, sobre l'esport català

  Número d'expedient: 290-00726/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CAI

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 834/XII, sobre el reforç de les mesures de seguretat i control en la campanya de recol·lecció de l'avellana i l'ametlla

  Número d'expedient: 290-00751/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 840/XII, sobre el suport al sector carni

  Número d'expedient: 290-00757/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 841/XII, sobre el suport a la pagesia i, especialment, al sector de la fruita dolça i de pinyol

  Número d'expedient: 290-00758/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 873/XII, sobre el garantiment de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19

  Número d'expedient: 290-00782/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 875/XII, sobre les contractacions del Departament de Justícia i l'adopció de mesures per a evitar la corrupció

  Número d'expedient: 290-00784/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00257/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00257/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius

  Número d'expedient: 302-00258/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius

  Número d'expedient: 302-00258/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius

  Número d'expedient: 302-00258/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00259/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00259/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00259/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental

  Número d'expedient: 302-00260/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental

  Número d'expedient: 302-00260/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental

  Número d'expedient: 302-00260/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Generalitat

  Número d'expedient: 302-00261/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00262/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00262/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 44

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària

  Número d'expedient: 302-00263/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 45

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària

  Número d'expedient: 302-00263/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 46

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària

  Número d'expedient: 302-00263/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 47

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local

  Número d'expedient: 302-00264/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 48

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local

  Número d'expedient: 302-00264/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 49

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local

  Número d'expedient: 302-00264/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 50

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local

  Número d'expedient: 302-00264/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'externalització de la preparació i la correcció del test psicotècnic de personalitat en les proves per a accedir a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12328/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves d'accés a l'escala bàsica dels bombers en què s'ha fet el test psicotècnic de personalitat

  Número d'expedient: 314-12329/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els barems i els criteris per a fer les proves d'accés a l'escala bàsica dels bombers i per a incorporar-hi els tests psicotècnics de personalitat

  Número d'expedient: 314-12330/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s'ha introduït un test psicotècnic de personalitat en les proves d'accés a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12331/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa als criteris de correcció del test psicotècnic de personalitat oferta als aspirants a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12332/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'empresa encarregada de preparar i corregir els tests psicotècnics de personalitat en les proves d'accés a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12333/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes pel Departament d'Interior amb relació als tests psicotècnics de personalitat fets als aspirants a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12334/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aspirants a l'escala bàsica dels bombers

  Número d'expedient: 314-12335/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aspirants a l'escala bàsica dels bombers que no han superat el test psicotècnic de personalitat

  Número d'expedient: 314-12336/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aspirants a l'escala bàsica dels bombers que han superat el test psicotècnic de personalitat

  Número d'expedient: 314-12337/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assistència lletrada del Gabinet Jurídic de la Generalitat al director del Servei Meteorològic de Catalunya quan va ésser citat al Jutjat d'Instrucció número 3 de Barcelona en el marc de les diligències prèvies 773/2017B

  Número d'expedient: 314-12338/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que fa el Departament d'Educació de la campanya d'Amazon "Un clic para el cole"

  Número d'expedient: 314-12339/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'escoles públiques i concertades que s'han adherit a la campanya d'Amazon "Un clic para el cole"

  Número d'expedient: 314-12340/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prohibir a les escoles públiques i concertades que s'adhereixin a la campanya d'Amazon "Un clic para el cole"

  Número d'expedient: 314-12341/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del web per a demanar els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12342/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha tardat a solucionar el col·lapse del web per a demanar els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12343/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si no va preveure el col·lapse del web per a demanar els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12344/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball conjunt entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Polítiques Digitals i Administració Pública per a preparar les bases i la infraestructura de la sol·licitud dels ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12345/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses que té previst d'adjudicar

  Número d'expedient: 314-12346/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12347/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses s'adjudiquen per ordre d'arribada de les sol·licituds

  Número d'expedient: 314-12348/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució que donarà als sol·licitants dels ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses que no en rebran

  Número d'expedient: 314-12349/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de la línia d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i les microempreses

  Número d'expedient: 314-12350/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses del conseller d'Interior amb David Madí sobre el Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12351/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d'Interior va rebre instruccions de David Madí

  Número d'expedient: 314-12352/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions del Departament de Salut amb relació als serveis de visites especialitzades i proves complementàries per a les avaluacions de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques

  Número d'expedient: 314-12353/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions que ha fet el Departament de Salut durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12354/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions d'avaluacions mèdiques a mútues privades el 2019 i el 2020

  Número d'expedient: 314-12355/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assistència de l'exconseller Xavier Vendrell a reunions amb representants del Departament de Salut amb relació a la gestió de la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12356/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ha rebut cap proposta de l'exconseller Xavier Vendrell amb relació a la manca de professionals sanitaris durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12357/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assistència de l'exconseller Xavier Vendrell a les reunions del comitè de crisi per a la gestió de la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12358/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels docents i els directors dels centres educatius en els autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12359/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si són els directors dels centres educatius i els docents els encarregats d'informar els pares de les mesures de quarantena i dels resultats dels autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12360/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal format que ha de supervisar els autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12361/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als directors dels centres educatius amb relació a les mesures i els procediments per als autotests dels alumnes per a detectar la Covid-19 i la coordinació amb el personal format que els ha de supervisar

  Número d'expedient: 314-12362/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte de servei de redacció del Pla especial del port de Palamós (Baix Empordà) del 2017

  Número d'expedient: 314-12363/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la pròrroga del contracte del 061 amb l'empresa Ferrovial

  Número d'expedient: 314-12364/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al nou contracte del servei del 061

  Número d'expedient: 314-12365/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha obert la convocatòria per a adjudicar el servei del 061 abans que fineixi el contracte amb l'empresa Ferrovial

  Número d'expedient: 314-12366/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions pel mal funcionament del servei del 061 durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 314-12367/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de treballadores de la llar tancades i vexades durant el confinament del març del 2020

  Número d'expedient: 314-12368/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies relatives als casos de treballadores de la llar tancades i vexades durant el confinament del març del 2020 que va rebre la Inspecció de Treball

  Número d'expedient: 314-12369/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del centre de trucades de l'Institut Català de la Salut i del servei d'internet de gestió de trucades als centres d'atenció primària

  Número d'expedient: 314-12370/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes en què la Generalitat està personada com a acusació particular

  Número d'expedient: 314-12371/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a elegir el director del centre Blockchain Catalunya

  Número d'expedient: 314-12372/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits valorats per a nomenar el director del centre Blockchain Catalunya

  Número d'expedient: 314-12373/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els deutes del director del centre Blockchain Catalunya amb l'Administració pública

  Número d'expedient: 314-12374/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat del perfil del director del Centre Blockchain de Catalunya

  Número d'expedient: 314-12375/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Centre Blockchain de Catalunya

  Número d'expedient: 314-12376/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica d'autònoms i microempreses davant la Covid-19 adjudicats a cada província

  Número d'expedient: 314-12377/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent