Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 10 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
332

Pàgina 1 de 4

Següent

 • 1

  Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans

  Número d'expedient: 202-00078/12

  Se'n pren nota. CEC

 • 2

  Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00061/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19, publicat al DOGC núm. 8263, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 05.11.2020.

 • 3

  Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00062/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, publicat al DOGC núm. 8263, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 05.11.2020. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 4

  Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques

  Número d'expedient: 203-00063/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques, publicat al DOGC núm. 8264, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 06.11.2020.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic de Greuges

  Número d'expedient: 250-01568/12

  Se'n pren nota. CSG

 • 6

  Proposta de resolució sobre Colòmbia

  Número d'expedient: 250-01592/12

  Se'n pren nota. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i Sant Pere de Ribes

  Número d'expedient: 250-01593/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CT

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aturada del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès

  Número d'expedient: 250-01594/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CT

 • 9

  Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 250-01595/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CI

 • 10

  Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics

  Número d'expedient: 250-01596/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CC

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual

  Número d'expedient: 250-01597/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 12

  Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions xenòfobes i racistes de l'exconseller Xavier Vendrell

  Número d'expedient: 250-01598/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CAI

 • 13

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de la protecció del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 252-00028/12

  D'acord amb els articles 167.3 i 63.2 del Reglament, s'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC.

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2020, sobre l'Institut d'Assistència Sanitària, corresponent a l'exercici 2017

  Número d'expedient: 256-00054/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 15

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2020, sobre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l'exercici 2017

  Número d'expedient: 256-00055/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 787/XII, sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat

  Número d'expedient: 290-00706/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEH

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 787/XII, sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat

  Número d'expedient: 290-00706/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEH

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 791//XII sobre les afectacions mediambientals de l'empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter

  Número d'expedient: 290-00710/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 791//XII sobre les afectacions mediambientals de l'empresa Papelera de Sarrià, de Sarrià de Ter

  Número d'expedient: 290-00710/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 796/XII sobre l'elaboració d'un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00715/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 796/XII sobre l'elaboració d'un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00715/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 800/XII, sobre el foment del teletreball

  Número d'expedient: 290-00720/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 800/XII, sobre el foment del teletreball

  Número d'expedient: 290-00720/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 820/XII, sobre la signatura d'un memoràndum d'entesa entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d'estudiants i professors d'universitats i centres de recerca d'Iberoamèrica

  Número d'expedient: 290-00738/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 820/XII, sobre la signatura d'un memoràndum d'entesa entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d'estudiants i professors d'universitats i centres de recerca d'Iberoamèrica

  Número d'expedient: 290-00738/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 831/XII, sobre la dotació del Cos de Mossos d'Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu Occidental

  Número d'expedient: 290-00749/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 831/XII, sobre la dotació del Cos de Mossos d'Esquadra a les regions policials Ponent i Pirineu Occidental

  Número d'expedient: 290-00749/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 835/XII, sobre l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues

  Número d'expedient: 290-00752/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 835/XII, sobre l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues

  Número d'expedient: 290-00752/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 836/XII, sobre la defensa de la pagesia i d'un preu digne del raïm

  Número d'expedient: 290-00753/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 836/XII, sobre la defensa de la pagesia i d'un preu digne del raïm

  Número d'expedient: 290-00753/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 837/XII, sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous

  Número d'expedient: 290-00754/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 33

  Control del compliment de la Resolució 837/XII, sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous

  Número d'expedient: 290-00754/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 34

  Control del compliment de la Resolució 838/XII, sobre l'execució de les obres compromeses en sectors del canal Segarra-Garrigues

  Número d'expedient: 290-00755/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 35

  Control del compliment de la Resolució 838/XII, sobre l'execució de les obres compromeses en sectors del canal Segarra-Garrigues

  Número d'expedient: 290-00755/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 36

  Control del compliment de la Resolució 839/XII, sobre el garantiment de la seguretat passiva en el Cos d'Agents Rurals i la normativa en matèria de caça

  Número d'expedient: 290-00756/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 37

  Control del compliment de la Resolució 839/XII, sobre el garantiment de la seguretat passiva en el Cos d'Agents Rurals i la normativa en matèria de caça

  Número d'expedient: 290-00756/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CARPA

 • 38

  Control del compliment de la Resolució 851/XII, sobre l'aturada de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d'un sistema aeroportuari català integrat

  Número d'expedient: 290-00760/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 39

  Control del compliment de la Resolució 851/XII, sobre l'aturada de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d'un sistema aeroportuari català integrat

  Número d'expedient: 290-00760/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 40

  Control del compliment de la Resolució 858/XII, sobre la construcció d'una nova oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Igualada

  Número d'expedient: 290-00767/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 41

  Control del compliment de la Resolució 858/XII, sobre la construcció d'una nova oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Igualada

  Número d'expedient: 290-00767/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 42

  Control del compliment de la Resolució 868/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l'exercici del 2016

  Número d'expedient: 290-00777/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 43

  Control del compliment de la Resolució 868/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l'exercici del 2016

  Número d'expedient: 290-00777/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 44

  Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l'elaboració d'un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19

  Número d'expedient: 290-00792/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 45

  Control del compliment de la Resolució 883/XII, sobre l'elaboració d'un estudi per a quantificar els danys econòmics causats per la Covid-19 i sobre la plataforma en línia Marketplace empresarial Covid-19

  Número d'expedient: 290-00792/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 46

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00257/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 47

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius

  Número d'expedient: 302-00258/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 48

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00259/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 49

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental

  Número d'expedient: 302-00260/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 50

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Generalitat

  Número d'expedient: 302-00261/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 51

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19

  Número d'expedient: 302-00262/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 52

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària

  Número d'expedient: 302-00263/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 53

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local

  Número d'expedient: 302-00264/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l'estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d'Olot (Garrotxa) és un estudi del Ministeri de Foment del 2010

  Número d'expedient: 314-12259/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la validesa del creixement acumulatiu que representa l'estudi de trànsit per a fer la variant de la carretera d'Olot (Garrotxa)

  Número d'expedient: 314-12260/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es planteja fer infraestructures menys agressives en zones que són un parc natural

  Número d'expedient: 314-12261/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'establiment d'un marc de diàleg amb entitats i ciutadans per a afrontar el repte de mobilitat en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa

  Número d'expedient: 314-12262/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la construcció de la variant d'Olot s'ha fet d'acord amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic

  Número d'expedient: 314-12263/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al trànsit rodat del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa

  Número d'expedient: 314-12264/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la construcció de la variant d'Olot

  Número d'expedient: 314-12265/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a executar el projecte de la construcció de la variant d'Olot

  Número d'expedient: 314-12266/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'adequació de la construcció de vies per a vehicles rodats motoritzats per zones de parcs naturals del territori al que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic

  Número d'expedient: 314-12267/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'adequació del projecte de la construcció de la variant d'Olot al context d'emergència climàtica

  Número d'expedient: 314-12268/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància que el Departament de Cultura dona al patrimoni etnològic en la Col·lecció Nacional de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-12269/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'impulsar un pla d'adquisicions en l'àmbit del patrimoni cultural etnològic

  Número d'expedient: 314-12270/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista pel Departament de Cultura per a adquirir patrimoni etnològic per a la Col·lecció Nacional el 2021

  Número d'expedient: 314-12271/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de Cultura de crear un magatzem o un dipòsit nacional compartit pels museus locals i nacionals

  Número d'expedient: 314-12272/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i el desenvolupament del projecte del Museu Nacional de Societat i d'integrar-hi l'etnologia

  Número d'expedient: 314-12273/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formulació del projecte del Museu Nacional de Societat

  Número d'expedient: 314-12274/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actual situació de la fàbrica de components d'automoció TE Connectivity, de Montcada i Reixach (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-12275/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l'empresa TE Connectivity

  Número d'expedient: 314-12276/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l'empresa TE Connectivity i les propostes de futur

  Número d'expedient: 314-12277/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb el comitè d'empresa de TE Connectivity

  Número d'expedient: 314-12278/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a intentar garantir la continuïtat de l'empresa TE Connectivity

  Número d'expedient: 314-12279/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duran a terme per a garantir els llocs de treball de l'empresa TEC Connectivity

  Número d'expedient: 314-12280/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la indústria de l'automoció

  Número d'expedient: 314-12281/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s'han reduït les unitats TEDAX del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12282/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de fer desaparèixer les guàrdies de vint-i-quatre hores dels efectius TEDAX

  Número d'expedient: 314-12283/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius centralitzades de l'octubre ençà

  Número d'expedient: 314-12284/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la capacitat de resposta immediata dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius davant d'atemptats, d'explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic o químic

  Número d'expedient: 314-12285/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir una resposta immediata davant d'atemptats, explosions o incidents amb risc nuclear, radiològic, biològic i químic

  Número d'expedient: 314-12286/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les guàrdies suprimides dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius

  Número d'expedient: 314-12287/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta immediata dels equips de guàrdia no presencials dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius

  Número d'expedient: 314-12288/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els canvis fets en els serveis i les unitats dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius s'han acordat amb els representants sindicals del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-12289/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions rebudes per Xavier Vendrell per serveis relatius a les residències de gent gran

  Número d'expedient: 314-12290/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del comitè de crisi per la situació de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12291/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de les decisions relatives a la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12292/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que Xavier Vendrell es va integrar en el comitè de crisi per la situació les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12293/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de Xavier Vendrell en el comitè de crisi durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12294/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de Xavier Vendrell en la gestió de la crisi sanitària a les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-12295/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha reunit amb l'alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12296/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha reunit amb l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb relació al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12297/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oposició veïnal al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12298/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oposició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12299/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oposició de l'Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental) al projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12300/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12301/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12302/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut contactes amb cap operador privat interessat en el projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan

  Número d'expedient: 314-12303/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sentit del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan en el context d'emergència climàtica

  Número d'expedient: 314-12304/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència del projecte de reobertura del camp de golf de Can Sant Joan amb la Llei 16/2017, del canvi climàtic

  Número d'expedient: 314-12305/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 4

Següent