Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
630

Pàgina 1 de 7

Següent

 • 1

  Decret llei 34/2020, del 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

  Número d'expedient: 203-00059/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llie 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, publicat al DOGC núm.8852 i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 23.10.2020.

 • 2

  Decret llei 35/2020, del 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19

  Número d'expedient: 203-00060/12

  La Mesa pren coneixement del Decret llei 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, publicat al DOGC núm. 8252 i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 23.10.2020.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Baix Penedès

  Número d'expedient: 250-01524/12

  D'acord amb l'article 167.3 del Reglament, s'admeten a tràmit.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un expedient d'ofici pel Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos econòmics per als ciutadans de l'atenció telefònica del 061

  Número d'expedient: 250-01567/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic de Greuges

  Número d'expedient: 250-01568/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CSG

 • 6

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic de Greuges

  Número d'expedient: 250-01568/12

  S'acorda admetre a tràmit els apartats 1 i 3 de la proposta de resolució i traslladar al grup la conveniència que reformuli l'apartat 2. CSG

 • 7

  Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a Torroella de Montgrí

  Número d'expedient: 250-01569/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CT

 • 8

  Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de les fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista als cementiris

  Número d'expedient: 250-01570/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CJ

 • 9

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation

  Número d'expedient: 250-01572/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation

  Número d'expedient: 250-01572/12

  .

 • 11

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation

  Número d'expedient: 250-01572/12

  Se'n pren nota.

 • 12

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation

  Número d'expedient: 250-01572/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació.

 • 13

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation

  Número d'expedient: 250-01572/12

  Així mateix, d'acord amb els articles 107.3 i 4 i 167.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència extraordinària acordada, s'obre un termini de dos dies hàbils per a presentar-hi esmenes.

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un protocol de prevenció de la Covid-19 per als espais en què es desenvolupen activitats extraescolars

  Número d'expedient: 250-01573/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 15

  Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en funcionament del centre d'urgències d'atenció primària de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01574/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 16

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures sanitàries urgents al centre d'atenció primària Sant Pere, de Reus

  Número d'expedient: 250-01575/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'ajuts directes per a evitar el tancament de negocis i empreses relacionats amb els sectors de la restauració, l'estètica i la bellesa

  Número d'expedient: 250-01576/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 18

  Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès

  Número d'expedient: 250-01577/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CCMA

 • 19

  Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable

  Número d'expedient: 250-01578/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 20

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2017

  Número d'expedient: 256-00052/12

  D'acord amb l'article 186 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 21

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2020, sobre el Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent al 2017

  Número d'expedient: 258-00028/12

  D'acord amb l'article 188 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment de l'equitat en l'accés als programes de prevenció del suïcidi

  Número d'expedient: 290-00634/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CPJ

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 767/XII, sobre el reforçament de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

  Número d'expedient: 290-00691/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Educació

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 768/XII, sobre els centres educatius d'alta complexitat

  Número d'expedient: 290-00692/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Educació

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 769/XII, sobre la destinació dels recursos necessaris per a la construcció d'un edifici per a l'Institut de Vilafant

  Número d'expedient: 290-00693/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Educació

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 776/XII, sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 290-00695/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 789/XII, relativa a l'Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l'exercici del 2016

  Número d'expedient: 290-00708/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 795/XII sobre l'optimació energètica dels sistemes de reg i dels projectes hidràulics

  Número d'expedient: 290-00714/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 827/XII, sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic de Sitges

  Número d'expedient: 290-00745/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 828/XII, sobre els efectius del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a la Jonquera amb unitats canines antidroga

  Número d'expedient: 290-00746/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 829/XII, sobre la dotació del material tecnològic necessari al Cos de Mossos d'Esquadra perquè pugui dur a terme adequadament les seves funcions

  Número d'expedient: 290-00747/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 863/XII, sobre la creació d'un grup de treball per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques

  Número d'expedient: 290-00772/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran

  Número d'expedient: 302-00249/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic

  Número d'expedient: 302-00250/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius

  Número d'expedient: 302-00251/12

  Se'n pren nota.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius

  Número d'expedient: 302-00251/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres malalties d'hivern durant la pandèmia de Covid-19

  Número d'expedient: 302-00252/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics

  Número d'expedient: 302-00253/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia

  Número d'expedient: 302-00254/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries

  Número d'expedient: 302-00255/12

  Se'n pren nota.

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries

  Número d'expedient: 302-00255/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada.

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats

  Número d'expedient: 302-00256/12

  Se'n pren nota.

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats

  Número d'expedient: 302-00256/12

  D'acord amb l'article 161.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prestació de diversos serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-10498/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha activat l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 314-10499/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a activar l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 314-10500/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del retard en l'activació de l'aplicació Radar Covid

  Número d'expedient: 314-10501/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels fons destinats a les Terres de l'Ebre per a cobrir els danys del temporal de fa dos anys

  Número d'expedient: 314-10502/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys causats per no haver gestionat els fons destinats a les Terres de l'Ebre per a cobrir els danys del temporal de fa dos anys

  Número d'expedient: 314-10503/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als ajuntaments de les Terres de l'Ebre que no cobraran els fons per a cobrir els danys del temporal de fa dos anys

  Número d'expedient: 314-10504/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va redactar unes bases que van impedir als ajuntaments de les Terres de l'Ebre cobrar els fons per a cobrir els danys del temporal de fa dos anys

  Número d'expedient: 314-10505/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua dels fons destinats a les Terres de l'Ebre per a cobrir els danys del temporal de fa dos anys

  Número d'expedient: 314-10506/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a impulsar l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya

  Número d'expedient: 314-10507/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s'han atès en el marc de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya

  Número d'expedient: 314-10508/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que s'han incrementat en el marc de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya del 2017 ençà

  Número d'expedient: 314-10509/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària destinada a la prevenció i la lluita contra el sensellarisme del 2017 ençà

  Número d'expedient: 314-10510/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres residencials i projectes "Primer la llar" que s'han projectat o executat

  Número d'expedient: 314-10511/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'una aportació econòmica per a gestionar els serveis socials a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10512/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes programa

  Número d'expedient: 314-10513/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació relativa als contractes programa

  Número d'expedient: 314-10514/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions de serveis per a persones sense llar en el marc dels contractes programa

  Número d'expedient: 314-10515/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels fons provinents del Govern de l'Estat en matèria educativa

  Número d'expedient: 314-10516/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació per part del Departament d'Educació dels fons provinents del Govern de l'Estat

  Número d'expedient: 314-10517/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos deixats de gastar pel Departament d'Educació arran de la renúncia a la sisena hora dels centres educatius durant el curs escolar 2020-2021

  Número d'expedient: 314-10518/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en el Pla de millora d'oportunitats educatives durant el curs escolar 2020-2021

  Número d'expedient: 314-10519/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos del programa estatal PROA destinats al Pla de millora d'oportunitats educatives

  Número d'expedient: 314-10520/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol específic per a l'educació especial com a servei essencial

  Número d'expedient: 314-10521/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de les treballadores embarassades d'entre el personal docent, educatiu o d'administració i serveis en el context de la pandèmia de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-10522/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de personal de risc pel Departament d'Educació

  Número d'expedient: 314-10523/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a les escoles de música i dansa que durant el curs 2019-2020 van patir els efectes de la pandèmia

  Número d'expedient: 314-10524/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball telemàtic o presencial de la Inspecció d'Educació

  Número d'expedient: 314-10525/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renúncia als ajuts de menjador per part de famílies d'alumnes confinats

  Número d'expedient: 314-10526/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per actualitzar les llistes d'espera de les intervencions quirúrgiques, les proves diagnòstiques i les consultes externes d'especialitats

  Número d'expedient: 314-10527/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l'àmbit sanitari contractats des de l'inici de la crisi derivada de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-10528/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de neteja i desinfecció de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10529/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de la ramaderia extensiva i de muntanya per a la gestió del territori i per al progrés de les zones de muntanya

  Número d'expedient: 314-10530/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no aprova les sol·licituds de drets de la reserva nacional

  Número d'expedient: 314-10531/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no aprova les sol·licituds de drets de pagament bàsic de les explotacions de ramaderia extensiva del Pallars Sobirà

  Número d'expedient: 314-10532/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de la fitxa bancària de l'Institut Català de Finances

  Número d'expedient: 314-10533/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització del teletreball en el Sistema d'Emergències Mèdiques

  Número d'expedient: 314-10534/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures organitzatives i tècniques adoptades pel Sistema d'Emergències Mèdiques per a limitar al màxim la mobilitat del personal

  Número d'expedient: 314-10535/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Sistema d'Emergències Mèdiques permet al seu personal teletreballar tota la jornada

  Número d'expedient: 314-10536/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels estudiants en pràctiques del Sistema d'Emergències Mèdiques en llurs llocs de treball

  Número d'expedient: 314-10537/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques pot mantenir la distància de seguretat durant la jornada laboral

  Número d'expedient: 314-10538/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les inspeccions a l'escorxador de Padesa a Amposta (Montsià)

  Número d'expedient: 314-10539/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'inici d'una investigació en matèria de salut laboral als escorxadors de Padesa a Amposta (Montsià) i Roquetes (Baix Ebre) per part de la Inspecció de Treball

  Número d'expedient: 314-10540/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigilància del compliment de les mesures de seguretat davant la Covid-19 a les seccions en funcionament de Padesa a Amposta (Montsià)

  Número d'expedient: 314-10541/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions d'inspecció als escorxadors de Padesa per a comprovar si compleixen les mesures de prevenció per a garantir la seguretat i la salut de la plantilla

  Número d'expedient: 314-10542/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades a l'empresa Padesa per errades en les mesures de prevenció de la Covid-19

  Número d'expedient: 314-10543/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa dels dos brots de Covid-19 a l'empresa Padesa

  Número d'expedient: 314-10544/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de les errades en els protocols per a fer front a la Covid-19 a l'empresa Padesa

  Número d'expedient: 314-10545/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l'empresa Padesa per a evitar nous casos de Covid-19

  Número d'expedient: 314-10546/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant les denúncies sindicals contra l'empresa Padesa d'Amposta (Montsià)

  Número d'expedient: 314-10547/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola 1 d'Abril - ZER Ebre, de la Palma d'Ebre

  Número d'expedient: 314-10548/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola 21 d'Abril, de l'Aldea

  Número d'expedient: 314-10549/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola 25 de Setembre, de Rubí

  Número d'expedient: 314-10550/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola 30 Passos, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10551/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola 9 Graons, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10552/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Abat Marcet, de Terrassa

  Número d'expedient: 314-10553/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Escola Abat Oliba de Cornellà de Llobregat

  Número d'expedient: 314-10554/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 7

Següent