Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
904

Pàgina 1 de 10

Següent

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00067/12

  CAI

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00067/12

  D'acord amb l'article 107.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària i que els terminis, a partir de l'obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter d'urgència ordinari. CAI

 • 3

  Proposició de llei de regulació de la segona activitat d'aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d'Esquadra i a les policies locals

  Número d'expedient: 202-00086/12

  La Mesa de conformitat amb l'article 113.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 112, 1 i 2 i 114 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CI

 • 4

  Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01537/12

  Se'n pren nota. CAI

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica i política dels alumnes i del personal de la Universitat Pompeu Fabra

  Número d'expedient: 250-01557/12

  Se'n pren nota. CEC

 • 6

  Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica i política dels alumnes i del personal de la Universitat Pompeu Fabra

  Número d'expedient: 250-01557/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 7

  Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l'estat social i democràtic de dret

  Número d'expedient: 250-01561/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CAI

 • 8

  Proposta de resolució sobre el drets humans a l'Equador

  Número d'expedient: 250-01562/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • 9

  Proposta de resolució de condemna de la discriminació de les residències de la xarxa de salut mental per part de l'Administració i de garantiment de la gratificació a causa de la Covid-19 a llurs treballadors

  Número d'expedient: 250-01563/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 10

  Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions imposades pel Govern en l'activitat econòmica amb motiu de la Covid-19

  Número d'expedient: 250-01564/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la necessitat d'incrementar el nombre de cursos i la formació específica per a la coeducació

  Número d'expedient: 250-01565/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CDI

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses

  Número d'expedient: 250-01566/12

  D'acord amb l'article 167, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CEC

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 634/XII, sobre la comunicació a la Federació Catalana de Criquet del procés de creació d'una instal·lació esportiva per a la pràctica del criquet

  Número d'expedient: 290-00587/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CAI

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 645/XII, sobre l'establiment d'un pla de futur per al sector del salvament aquàtic

  Número d'expedient: 290-00598/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CEC

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 659/XII, sobre la cessió del Palau d'Esports Catalunya, de l'Anella Mediterrània, a l'Ajuntament de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00610/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 685/XII, sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves

  Número d'expedient: 290-00636/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CPJ

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 766/XII, sobre els delictes d'odi

  Número d'expedient: 290-00690/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CAI

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 778/XII, sobre l'accés als locals buits de l'Institut Català del Sòl i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00697/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 781/XII, sobre el manteniment de les rieres de Cambrils

  Número d'expedient: 290-00700/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CT

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 783/XII, sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell i l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00702/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 784/XII, sobre el funcionament del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell

  Número d'expedient: 290-00703/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 785/XII, sobre la tramitació de la llei de foment de l'associacionisme

  Número d'expedient: 290-00704/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 793/XII sobre l'estació de vigilància atmosfèrica de Juneda

  Número d'expedient: 290-00712/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 794/XII sobre l'aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica

  Número d'expedient: 290-00713/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CMAS

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 830/XII, sobre l'elaboració d'un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels mossos d'esquadra en cas d'activació del Protocol per presència d'artròpodes

  Número d'expedient: 290-00748/12

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'habitatges

  Número d'expedient: 302-00242/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'habitatges

  Número d'expedient: 302-00242/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'habitatges

  Número d'expedient: 302-00242/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil

  Número d'expedient: 302-00243/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil

  Número d'expedient: 302-00243/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil

  Número d'expedient: 302-00243/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil

  Número d'expedient: 302-00243/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme

  Número d'expedient: 302-00244/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard Rock

  Número d'expedient: 302-00245/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari

  Número d'expedient: 302-00246/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari

  Número d'expedient: 302-00246/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari

  Número d'expedient: 302-00246/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari

  Número d'expedient: 302-00246/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari

  Número d'expedient: 302-00246/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers

  Número d'expedient: 302-00248/12

  D'acord amb l'article 161.4 del Reglament, es consideren congruents i s'admeten a tràmit.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09712/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut 22@, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09713/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Abat Oliba, de Ripoll

  Número d'expedient: 314-09714/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Agustí Serra i Fontanet, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09715/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Aiguaviva, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09716/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09717/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alexandre de Riquer, de Calaf (Anoia)

  Número d'expedient: 314-09718/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alexandre Deulofeu, de Figueres (Alt Empordà)

  Número d'expedient: 314-09719/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alexandre Galí, de Sant Pere de Ribes (Garraf)

  Número d'expedient: 314-09720/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alexandre Satorras, de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-09721/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alfons Costafreda, de Tàrrega (Urgell)

  Número d'expedient: 314-09722/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Almatà, de Balaguer (Noguera)

  Número d'expedient: 314-09723/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Alt Penedès, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-09724/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Andreu Nin, del Vendrell (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-09725/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09726/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Anna Gironella de Mundet, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09727/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Anton Busquets i Punset, de Sant Hilari Sacalm (Selva)

  Número d'expedient: 314-09728/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Antoni Ballester, de Mont-roig del Camp (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-09729/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Antoni Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09730/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09731/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Antoni Pous i Argila, de Manlleu (Osona)

  Número d'expedient: 314-09732/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Antoni Torroja, de Cervera(Segarra)

  Número d'expedient: 314-09733/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Apel·les Mestres, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09734/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09735/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall, de Cardedeu (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09736/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Arraona, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09737/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Aubenç, d'Oliana (Alt Urgell)

  Número d'expedient: 314-09738/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Badalona VII

  Número d'expedient: 314-09739/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Badia i Margarit, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-09740/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baetulo, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09741/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar (Bages)

  Número d'expedient: 314-09742/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)

  Número d'expedient: 314-09743/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baix Camp, de Reus

  Número d'expedient: 314-09744/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baix Empordà, de Palafrugell

  Número d'expedient: 314-09745/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baix Montseny, de Sant Celoni (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09746/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baix Penedès, del Vendrell

  Número d'expedient: 314-09747/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Baldiri Guilera, del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-09748/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Banús, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09749/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Barcelona Congrés, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09750/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Barres i Ones, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09751/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Barri Besòs, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09752/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Begues

  Número d'expedient: 314-09753/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bellulla, de Canovelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-09754/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09755/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Berenguer d'Entença, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-09756/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bernat el Ferrer, de Molins de Rei(Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-09757/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bernat Metge, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09758/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bisaura, de Sant Quirze de Besora (Osona)

  Número d'expedient: 314-09759/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bisbe Berenguer, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-09760/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bisbe Sivilla, de Calella (Maresme)

  Número d'expedient: 314-09761/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bitàcola, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09762/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Blanca d'Anjou, del Perelló (Baix Ebre)

  Número d'expedient: 314-09763/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bonanova, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09764/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bosc de la Coma, d'Olot (Garrotxa)

  Número d'expedient: 314-09765/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Bosc de Montjuïc, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09766/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Ca n'Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09767/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Cabrils

  Número d'expedient: 314-09768/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Cal Gravat, de Manresa (Bages)

  Número d'expedient: 314-09769/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut Cal·lípolis, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09770/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'assignatures no lingüístiques que es van impartir en castellà durant el curs 2019-2020 a l'Institut de Camarles(Baix Ebre)

  Número d'expedient: 314-09771/12

  D'acord amb l'article 163.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 10

Següent