Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 3 d'abril de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
320

Anterior

Pàgina 4 de 4

 • 301

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades per persones amb discapacitat en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00901/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 302

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00902/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 303

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00903/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 304

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00904/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 305

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00905/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 306

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00906/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 307

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00907/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 308

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00908/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 309

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones d'entre 18 i 30 anys als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00909/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 310

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones d'entre 18 i 30 anys dels municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00910/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 311

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones d'entre 18 i 30 anys a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00911/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 312

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00912/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 313

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00913/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 314

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00914/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 315

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00915/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 316

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00916/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 317

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00917/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 318

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00918/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 319

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00919/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

 • 320

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat a cada comarca en el període 2010-2017

  Número d'expedient: 314-00920/12

  La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l'aplicació de les mesures requerides pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

Anterior

Pàgina 4 de 4