Acords de les sessions

Comissió d'Educació (CE) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 2 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
39

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l'atenció educativa als alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

  Número d'expedient: 290-00691/12

  Comissió d'Educació

 • 2

  Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l'atenció educativa als alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

  Número d'expedient: 250-00904/12

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Educació

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'increment de l'horari curricular d'educació física en l'educació primària i l'educació secundària

  Número d'expedient: 250-00995/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 4

  Proposta de resolució sobre els centres educatius d'alta complexitat

  Número d'expedient: 250-01051/12

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Educació

 • 5

  Proposta de resolució sobre els centres educatius d'alta complexitat

  Número d'expedient: 290-00692/12

  Comissió d'Educació

 • 6

  Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma i construcció d'un edifici per a l'Institut de Vilafant

  Número d'expedient: 250-01054/12

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Educació

 • 7

  Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma i construcció d'un edifici per a l'Institut de Vilafant

  Número d'expedient: 290-00693/12

  Comissió d'Educació

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la inacció davant el fet que membres d'una entitat privada espiessin a alumnes i docents de centres educatius

  Número d'expedient: 354-00154/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius

  Número d'expedient: 354-00158/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les paraules que ha adreçat als funcionaris del Departament

  Número d'expedient: 354-00188/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les conductes dels responsables dels centres amb relació als fets d'octubre de 2019

  Número d'expedient: 354-00197/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat de Lleida en què es pregunta a alumnes de secundària si donen suport a l'independentisme

  Número d'expedient: 354-00201/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida feta a l'Institut El Morell, de Tarragona

  Número d'expedient: 354-00202/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les seves declaracions durant la intervenció en la conferència "La cultura religiosa als centres educatius" al Seminari Conciliar de Barcelona el 17 de novembre de 2019

  Número d'expedient: 354-00210/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les seves declaracions durant la intervenció en la conferència "La cultura religiosa als centres educatius" al Seminari Conciliar de Barcelona el 17 de novembre de 2019

  Número d'expedient: 355-00160/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el Conseller d'Educació sobre el Projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00255/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el Conseller d'Educació sobre el Projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00161/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d'estiu del 2020

  Número d'expedient: 354-00269/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d'estiu del 2020

  Número d'expedient: 355-00162/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats d'educació en el lleure i al curs 2020-2021

  Número d'expedient: 354-00273/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats d'educació en el lleure i al curs 2020-2021

  Número d'expedient: 355-00163/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir el dret a l'educació durant la pandèmia i l'inici dels curs escolar

  Número d'expedient: 354-00282/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir el dret a l'educació durant la pandèmia i l'inici dels curs escolar

  Número d'expedient: 355-00164/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educatius

  Número d'expedient: 356-00575/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions d'inspecció a les escoles catalanes amb relació als fets d'octubre del 2019

  Número d'expedient: 356-00622/12

  Es rebutja. Comissió d'Educació

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió

  Número d'expedient: 356-00623/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió

  Número d'expedient: 357-00711/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió

  Número d'expedient: 356-00624/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió

  Número d'expedient: 357-00712/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè presenti l'informe "On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats"

  Número d'expedient: 356-00631/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè presenti l'informe "On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats"

  Número d'expedient: 357-00713/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Mesa d'Educació de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de l'educació per a adults

  Número d'expedient: 356-00683/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Mesa d'Educació de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de l'educació per a adults

  Número d'expedient: 357-00714/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació de l'entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les activitats de l'entitat amb relació a l'escolarització agrupada dels menors múltiples

  Número d'expedient: 356-00720/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació de l'entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les activitats de l'entitat amb relació a l'escolarització agrupada dels menors múltiples

  Número d'expedient: 357-00715/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 36

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Volem Jornada Continuada a Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'opció que permeti als centres educatius i a les famílies decidir el tipus de jornada més favorable per als menors

  Número d'expedient: 356-00744/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Volem Jornada Continuada a Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'opció que permeti als centres educatius i a les famílies decidir el tipus de jornada més favorable per als menors

  Número d'expedient: 357-00716/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de les escoles de música

  Número d'expedient: 356-00746/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de les escoles de música

  Número d'expedient: 357-00717/12

  S'aprova. Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1