Acords de les sessions

Comissió d'Educació (CE) - XII Legislatura

Dia:
Dimecres, 22 d'abril de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
16

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 355-00132/12

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió d'Educació

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d'avaluació que implantarà aquest curs escolar

  Número d'expedient: 311-01733/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si atendrà les reivindicacions i les propostes pressupostàries i organitzatives de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya i dels sindicats per al proper curs

  Número d'expedient: 311-01730/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les beques de menjador

  Número d'expedient: 311-01731/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats educatives durant l'estiu

  Número d'expedient: 311-01732/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de plantejar canvis en la planificació del curs 2020-2021 per a compensar les desigualtats educatives

  Número d'expedient: 311-01734/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a l'accés dels infants de zero a tres anys a l'educació i a les llars d'infants

  Número d'expedient: 311-01735/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com ha treballat l'equitat dels alumnes

  Número d'expedient: 311-01727/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats en el tractament del tercer trimestre

  Número d'expedient: 311-01728/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els aprenentatges derivats de la situació actual que s'hauran de mantenir en el futur

  Número d'expedient: 311-01729/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer efectiva la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes en el context educatiu actual

  Número d'expedient: 311-01724/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a poder afrontar situacions com l'actual en el futur

  Número d'expedient: 311-01725/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l'accés dels alumnes vulnerables a les activitats d'estiu i a llur reforç educatiu

  Número d'expedient: 311-01726/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a l'educació infantil de zero i tres anys i la situació econòmica de llurs progenitors arran de la crisi de la Covid-19

  Número d'expedient: 311-01714/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes dins del sistema de les beques de menjador

  Número d'expedient: 311-01715/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d'actuació, les directrius i les instruccions que s'ha donat a la comunitat educativa

  Número d'expedient: 311-01716/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1