Acords de les sessions

Comissió d'Educació (CE) - XII Legislatura

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
52

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els nous criteris de construcció i transformació pedagògica dels centres educatius

  Número d'expedient: 355-00066/12

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió d'Educació

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ordre de la secretària general del Departament d'Educació als directors dels centres d'educació infantil, primària i secundària perquè trametessin llurs projectes lingüístics

  Número d'expedient: 311-00821/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ampliació del pati de l'Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 311-00353/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per al projecte d'ampliació del pati de l'Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)

  Número d'expedient: 311-00354/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb l'AMPA i la direcció de l'Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el projecte d'ampliació del pati

  Número d'expedient: 311-00355/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l'Escola Badalona Port

  Número d'expedient: 311-00356/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius en què s'han produït casos d'abusos sexuals a menors en el període 2012-2017

  Número d'expedient: 311-00360/12

  Es posposa per a una propera sessió. Comissió d'Educació

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de previsió en la provisió de places de docents en l'educació secundària obligatòria i l'exempció de l'obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00381/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de coordinació amb les universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori de formació del professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels professors per al curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00382/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor del màster obligatori de formació del professorat de secundària després que en la convocatòria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 se n'eximeixi l'obtenció

  Número d'expedient: 311-00383/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la formació necessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l'educació secundària obligatòria el curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00384/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'exempció de l'obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es concentra en aquesta etapa educativa

  Número d'expedient: 311-00385/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament el màster de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la convocatòria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00386/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès Occidental) puguin escollir l'escola pública el curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00452/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'oferta de places de P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00453/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades perquè els fills de famílies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius innovadors de les escoles públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00454/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a defensar els mestres de l'Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), i respectar-ne llurs trajectòries, tasca i dedicació

  Número d'expedient: 311-00455/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels membres del Consell Escolar de Catalunya

  Número d'expedient: 311-00517/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en què s'empara l'habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria

  Número d'expedient: 311-00540/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en què s'empara la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, per a l'habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques a primer i segon d'ESO

  Número d'expedient: 311-00541/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que la manca de professors d'educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de primària que no ho estan

  Número d'expedient: 311-00542/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària

  Número d'expedient: 311-00543/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes en la qualitat de l'ensenyament i en la igualtat d'accés a la funció pública del fet d'habilitar mestres de primària perquè exerceixin la docència en l'educació secundària obligatòria i sobre la discriminació que suposa per als professors de secundària

  Número d'expedient: 311-00544/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'increment del nombre de centres d'ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019

  Número d'expedient: 311-00609/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'afirmació del conseller d'Ensenyament que el retard de l'entrada en funcionament d'alguns centres educatius ha estat per les pluges de les últimes setmanes

  Número d'expedient: 311-00611/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de les instal·lacions d'una escola per a commemorar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 311-00645/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet de celebrar actes de commemoració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Escola Verd, de Girona, és un bon exemple per als alumnes

  Número d'expedient: 311-00646/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els actes de commemoració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Escola Verd, de Girona, són pertinents per a mantenir la neutralitat

  Número d'expedient: 311-00647/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una marxa de torxes a Mont-roig del Camp que acaba a l'institut

  Número d'expedient: 311-00648/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de les instal·lacions d'un institut per part de partits polítics per a fer actes de commemoració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 311-00649/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet de celebrar actes de commemoració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Institut de Lliçà d'Amunt és un bon exemple per als alumnes

  Número d'expedient: 311-00650/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els actes de commemoració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Institut de Lliçà d'Amunt són pertinents per a mantenir la neutralitat

  Número d'expedient: 311-00651/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el lema "1-O, ni oblit ni perdó" és un missatge pertinent per a un acte fet en un institut

  Número d'expedient: 311-00652/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la rua que es va fer l'1 d'octubre de 2018 davant de l'Escola Alfons I, de Puigcerdà, coincidint amb la sortida dels alumnes

  Número d'expedient: 311-00653/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la rua que es va fer l'1 d'octubre de 2018 davant de l'Escola Alfons I, de Puigcerdà, contribueix a mantenir la neutralitat de l'escola

  Número d'expedient: 311-00654/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran de la difusió d'un manifest sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre en centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental

  Número d'expedient: 311-00757/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educatives sobre l'1 d'octubre i el dret a decidir

  Número d'expedient: 311-00758/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran de la difusió d'un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l'AMPA Vedruna Tona sobre l'1 d'octubre i el dret a decidir

  Número d'expedient: 311-00759/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran de la difusió d'un manifest de l'Agrupació Escolar Catalana sobre l'1 d'octubre i la llibertat dels presos polítics

  Número d'expedient: 311-00760/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions efectuades arran de la difusió d'un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 311-00761/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran dels manifestos en què les direccions d'escoles i instituts comunicaven llur indignació per l'actuació de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat de l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 311-00766/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ocupació de les escoles durant el cap de setmana de l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 311-00767/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les concentracions de condemna de les càrregues policials de l'1 d'octubre de 2017 fetes l'endemà en centres educatius

  Número d'expedient: 311-00768/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament a l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 311-00655/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament a l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 311-00656/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament per a fer visites als centres educatius

  Número d'expedient: 311-00657/12

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Educació

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llengües estrangeres que s'ensenyen en els centres d'educació primària

  Número d'expedient: 311-00668/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llengües estrangeres que s'ensenyen en els centres d'educació secundària

  Número d'expedient: 311-00669/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mestres d'educació primària que ensenyen una llengua estrangera altra que l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià

  Número d'expedient: 311-00670/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professors d'educació secundària que ensenyen una llengua estrangera altra que l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià

  Número d'expedient: 311-00671/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres d'educació primària que ofereixen com a activitat extraescolar l'aprenentatge d'una llengua estrangera altra que l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià

  Número d'expedient: 311-00672/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres d'educació secundària que ofereixen com a activitat extraescolar l'aprenentatge d'una llengua estrangera altra que l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià

  Número d'expedient: 311-00673/12

  Se substancia. Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1