Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 21 de juliol de 2016
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
5

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 1030/2002, pel qual s'estableix un model uniforme de permís de residència per a nacionals de tercers països

  Número d'expedient: 295-00061/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 no és rellevant, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'Agència d'Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010

  Número d'expedient: 295-00062/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 no és rellevant, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Consell per la qual s'estableix un marc pluriennal per a l'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en el període 2018-2022

  Número d'expedient: 295-00063/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 no és rellevant, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell sobre la competència, el reconeixement i l'execució de resolucions en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, i sobre la sostracció internacional de menors (refosa)

  Número d'expedient: 295-00064/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 no és rellevant, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'accés a la informació per part de les autoritats tributàries contra el blanqueig de capitals

  Número d'expedient: 295-00065/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea amb número de tramitació 295-*****/11 no és rellevant, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1