Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 23 de juny de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 7
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
0

No hi ha acords