Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Divendres, 28 de juliol de 2017
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
0

No hi ha acords