Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 20 de juliol de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
1

Pàgina 1 de 1

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 1095/2010, pel qual es crea una autoritat europea de supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), i el Reglament (UE) 648/2012 pel que fa als procediments d'autorització de les entitats de contrapartida central (ECC), les autoritats que hi participen i els requisits per al reconeixement de les ECC de tercers països

    Número d'expedient: 295-00171/11

    Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1