Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 6 de juliol de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
2

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'obligatorietat de l'intercanvi automàtic d'informació en l'àmbit de la fiscalitat respecte als mecanismes transfronterers subjectes a comunicació

  Número d'expedient: 295-00169/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a l'aplicació de gravàmens als vehicles pesants de transport de mercaderies per la utilització de determinades infraestructures, pel que fa a diverses disposicions en matèria d'impostos sobre vehicles

  Número d'expedient: 295-00170/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1