Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
7

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la monitorització i la notificació de les emissions de CO2 i el consum de combustible dels vehicles pesants nous

  Número d'expedient: 295-00162/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la defensa de la competència en el transport aeri i pel qual es deroga el Reglament (CE) 868/2004

  Número d'expedient: 295-00163/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la interoperabilitat dels sistemes de telepeatge de les carreteres i per la qual es facilita l'intercanvi transfronterer d'informació sobre l'impagament de cànons de carretera a la Unió

  Número d'expedient: 295-00164/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 1071/2009 i el Reglament (CE) 1072/2009 per tal d'adaptar-los a l'evolució del sector

  Número d'expedient: 295-00165/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Consell per la qual es modifica la Decisió 189/2014/UE del Consell, per la qual s'autoritza França a aplicar un tipus reduït de determinats impostos indirectes sobre el rom "tradicional" produït a Guadalupe, la Guaiana Francesa, Martinica i la Reunió, i per la qual es deroga la Decisió 2007/659/CE

  Número d'expedient: 295-00166/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix el Programa europeu de desenvolupament industrial en matèria de defensa amb l'objectiu de donar suport a la competitivitat i la capacitat d'innovació de la indústria de la defensa de la Unió

  Número d'expedient: 295-00167/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l'harmonització de la renda nacional bruta a preus de mercat ("Reglament RNB") pel qual es deroga la Directiva 89/130EE Euratom del Consell i el Reglament (CE Euratom) 1287/2003 del Consell

  Número d'expedient: 295-00168/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1