Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
14:55h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
0

No hi ha acords