Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 2 de març de 2017
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
1

Pàgina 1 de 1

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva 2006/126/CE, sobre el permís de conduir

    Número d'expedient: 295-00138/11

    Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1