Acords de les sessions

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 17 de novembre de 2016
Hora:
14:50h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
5

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell relativa a una base imposable consolidada comuna de l'impost sobre societats (BICCIS)

  Número d'expedient: 295-00098/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell relativa a una base imposable comuna de l'impost sobre societats

  Número d'expedient: 295-00099/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell relativa als mecanismes de resolució dels litigis de doble imposició a la Unió Europea

  Número d'expedient: 295-00100/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2016/1164 pel que fa a les asimetries híbrides amb països tercers

  Número d'expedient: 295-00101/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 5

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els documents de dades fonamentals relatives als productes d'inversió minorista empaquetats i els productes d'inversió basats en assegurances, pel que fa a llur data d'aplicació

  Número d'expedient: 295-00102/11

  Es considera que la Proposta legislativa de la Unió Europea no és rellevant als efectes del Grup de Treball, se'n pren coneixement i, consegüentment, es clou el procediment. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Pàgina 1 de 1