Acords de les sessions

Comissió d'Afers Socials i Famílies (CASF) - XI Legislatura

Dia:
Dimecres, 3 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
29

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials d'acció educativa dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i les condicions de treball d'aquests professionals

  Número d'expedient: 250-00902/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 2

  Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials d'acció educativa dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i les condicions de treball d'aquests professionals

  Número d'expedient: 290-00581/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 3

  Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana d'Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa

  Número d'expedient: 250-00910/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 4

  Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana d'Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa

  Número d'expedient: 290-00580/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya

  Número d'expedient: 250-00924/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya

  Número d'expedient: 290-00582/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 7

  Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència

  Número d'expedient: 250-00928/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 8

  Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència

  Número d'expedient: 290-00583/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 9

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 202-00036/11

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d'aturar-lo

  Número d'expedient: 354-00154/11

  Es rebutja. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació del Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016

  Número d'expedient: 354-00159/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'avaluació del Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016

  Número d'expedient: 355-00069/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presenti el darrer informe de l'Observatori de Vulnerabilitat

  Número d'expedient: 356-00617/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presenti el darrer informe de l'Observatori de Vulnerabilitat

  Número d'expedient: 357-00464/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, president i director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presentin l'informe d'avaluació de les polítiques familiars a Catalunya

  Número d'expedient: 356-00624/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, president i director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè presentin l'informe d'avaluació de les polítiques familiars a Catalunya

  Número d'expedient: 357-00465/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte "Beques BAC"

  Número d'expedient: 356-00625/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte "Beques BAC"

  Número d'expedient: 357-00466/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 356-00627/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la renda garantida de ciutadania

  Número d'expedient: 357-00467/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya

  Número d'expedient: 356-00628/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya

  Número d'expedient: 357-00468/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui la situació de la renda mínima d'inserció

  Número d'expedient: 356-00629/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui la situació de la renda mínima d'inserció

  Número d'expedient: 357-00469/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora

  Número d'expedient: 356-00630/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora

  Número d'expedient: 357-00470/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora

  Número d'expedient: 356-00631/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora

  Número d'expedient: 357-00471/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 29

  Compareixença d'Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a explicar les activitats d'aquesta fundació

  Número d'expedient: 357-00324/11

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Socials i Famílies

Pàgina 1 de 1