Acords de les sessions

Comissió d'Afers Socials i Famílies (CASF) - XI Legislatura

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
35

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 357-00446/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 356-00603/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 357-00447/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 356-00605/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 1 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 250-00720/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 1 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00538/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 7

  Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar

  Número d'expedient: 290-00539/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 8

  Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar

  Número d'expedient: 250-00865/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 9

  Proposició de llei integral contra totes les formes d'odi i discriminació

  Número d'expedient: 202-00033/11

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 10

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

  Número d'expedient: 202-00018/11

  Se'n pren nota. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència de Carolina Homar, directora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01361/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 12

  Proposta d'audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (Prodep), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01362/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 13

  Proposta d'audiència en ponència d'Andrés Rueda, president de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (Ascad), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01363/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 14

  Proposta d'audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01364/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01416/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01436/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01437/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01438/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01439/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01440/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 21

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01444/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 22

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01445/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 23

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01446/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 24

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01447/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 25

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Suara Cooperativa amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01448/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 26

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Creu Roja de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01449/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 27

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació Ecom amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01450/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 28

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Dincat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 352-01451/11

  D'acord amb els articles 49.1 i 115 del Reglament, s'acorda de tenir la compareixença o audiència i de delegar en la ponència la potestat de decidir-ne la tramitació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 29

  Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

  Número d'expedient: 202-00036/11

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 30

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d'aturar-lo

  Número d'expedient: 355-00066/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 31

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d'acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d'aturar-lo

  Número d'expedient: 354-00154/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'entitat, els seus problemes i les respostes necessàries

  Número d'expedient: 356-00597/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l'entitat, els seus problemes i les respostes necessàries

  Número d'expedient: 357-00451/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 34

  Proposta de resolució sobre la transparència del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament

  Número d'expedient: 290-00540/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 35

  Proposta de resolució sobre la transparència del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament

  Número d'expedient: 250-00889/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

Pàgina 1 de 1