Acords de les sessions

Comissió d'Afers Socials i Famílies (CASF) - XI Legislatura

Dia:
Dimecres, 15 de febrer de 2017
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
47

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d'envelliment actiu

  Número d'expedient: 250-00625/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 2

  Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d'envelliment actiu

  Número d'expedient: 290-00421/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 3

  Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma de Gramenet

  Número d'expedient: 250-00680/11

  S'adopta la Resolució. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 4

  Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma de Gramenet

  Número d'expedient: 290-00422/11

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 5

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01027/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00319/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 7

  Proposta d'audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00320/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 8

  Proposta d'audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01053/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 9

  Proposta d'audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00321/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 10

  Proposta d'audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01028/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01029/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00322/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01048/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i especialista en l'àmbit de la protecció de la infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00323/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i especialista en l'àmbit de la protecció de la infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01030/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió d'Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma d'Infància de Catalunya - Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01031/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió d'Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma d'Infància de Catalunya - Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00324/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01032/11

  S'aprova com a compareixença ordinària. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 357-00381/11

  S'aprova com a compareixença ordinària. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió del secretari d'Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 357-00384/11

  S'aprova com a compareixença ordinària. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió del secretari d'Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01033/11

  S'aprova com a compareixença ordinària. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió d'Isabel Sánchez Robles, diputada d'acció social de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00325/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió d'Isabel Sánchez Robles, diputada d'acció social de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01034/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01046/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00326/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 26

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01059/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Punt de Referència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01047/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 28

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Punt de Referència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00327/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00328/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01049/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 31

  Proposta d'audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01050/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 32

  Proposta d'audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00329/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 33

  Proposta d'audiència en comissió d'Àngels Guiteras, en representació de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00330/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 34

  Proposta d'audiència en comissió d'Àngels Guiteras, en representació de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01051/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 35

  Proposta d'audiència per escrit de l'Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01052/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 36

  Proposta d'audiència per escrit de l'Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 343-00097/11

  S'acorda. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 37

  Proposta d'audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 352-01058/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 38

  Proposta d'audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 353-00331/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 39

  Sol·licitud de compareixença d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclusions i les recomanacions respecte a l'acollida de persones amb dret d'asil de l'informe "El asilo en España: un sistema poco acogedor"

  Número d'expedient: 356-00444/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 40

  Sol·licitud de compareixença d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclusions i les recomanacions respecte a l'acollida de persones amb dret d'asil de l'informe "El asilo en España: un sistema poco acogedor"

  Número d'expedient: 357-00368/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Projecte integral d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual

  Número d'expedient: 356-00446/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Projecte integral d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual

  Número d'expedient: 357-00369/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius de l'entitat per a fomentar l'esport escolar

  Número d'expedient: 356-00459/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius de l'entitat per a fomentar l'esport escolar

  Número d'expedient: 357-00370/11

  S'aprova. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 45

  Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

  Número d'expedient: 357-00265/11

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 46

  Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar de les conclusions de l'informe sobre dependència presentat per aquesta associació el 27 de juliol

  Número d'expedient: 357-00255/11

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 47

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

  Número d'expedient: 202-00041/11

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió d'Afers Socials i Famílies

Pàgina 1 de 1