Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 23 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
323

Pàgina 1 de 4

Següent

 • 1

  Llei del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives

  Número d'expedient: 200-00008/11

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Economia i Hisenda

 • 2

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament

  Número d'expedient: 211-00001/11

  D'acord amb el que disposen els articles 103, 105 i 116.1 del Reglament, i atesa la tramitació d'urgència extraordinària, s'acorda de concedir-la. CR

 • 3

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament

  Número d'expedient: 211-00001/11

  D'acord amb el que disposen els articles 103, 105 i 116.1 del Reglament, i atesa la tramitació d'urgència extraordinària, s'acorda de concedir-la. CR

 • 4

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament

  Número d'expedient: 211-00001/11

  D'acord amb el que disposen els articles 103, 105 i 116.1 del Reglament, i atesa la tramitació d'urgència extraordinària, s'acorda de concedir-la. CR

 • 5

  Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya

  Número d'expedient: 250-01037/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CIP

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accés a la urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp

  Número d'expedient: 250-01040/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 7

  Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga

  Número d'expedient: 250-01041/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 8

  Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al Corredor Mediterrani

  Número d'expedient: 250-01042/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 9

  Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina

  Número d'expedient: 250-01043/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CPJ

 • 10

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d'alta tensió de les zones urbanes

  Número d'expedient: 250-01044/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 11

  Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01045/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CJ

 • 12

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda

  Número d'expedient: 250-01046/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 13

  Proposta de resolució sobre la creació d'un museu de la Tàrraco romana

  Número d'expedient: 250-01047/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Cultura

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2017, sobre la gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 258-00022/11

  D'acord amb l'article 185 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 583/XI, sobre els detinguts

  Número d'expedient: 290-00547/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 21.07.2017. CI

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 461/XI, sobre la modernització i la renovació de les dotacions de vestuari i material dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 290-00431/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 555/XI, sobre el tancament dels centres d'internament d'estrangers

  Número d'expedient: 290-00519/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars

  Número d'expedient: 302-00148/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar

  Número d'expedient: 302-00149/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat

  Número d'expedient: 302-00150/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'actualitat de la Unió Europea

  Número d'expedient: 302-00151/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball

  Número d'expedient: 302-00152/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l'organització d'un referèndum il·legal

  Número d'expedient: 302-00153/11

  D'acord amb l'article 158.3 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'accidents a les residències públiques i concertades en el període 2013-2016

  Número d'expedient: 314-08155/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que han hagut d'ésser hospitalitzats per caigudes a les residències públiques i concertades en el període 2013-2016

  Número d'expedient: 314-08156/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents a les residències

  Número d'expedient: 314-08157/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van acompanyar l'exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 19 de setembre de 2016

  Número d'expedient: 314-08210/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van donar suport a l'exconseller Francesc Homs a Madrid el 22 de novembre de 2016

  Número d'expedient: 314-08211/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van acompanyar l'exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 27 de febrer de 2017

  Número d'expedient: 314-08212/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel que fa als articles anul·lats referents a la diplomàcia

  Número d'expedient: 314-08221/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canvi en la Direcció General de la Policia

  Número d'expedient: 314-08229/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08237/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a revertir la situació que presenta l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08238/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'opinió que té el Departament d'Empresa i Coneixent de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08239/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'opinió que té el Departament d'Economia i Hisenda de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08240/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement ha fet alguna valoració de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08241/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Economia i Hisenda ha fet alguna valoració de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08242/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament d'Empresa i Coneixement per a revertir la situació que presenta l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08243/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement té algun pla de formació professional i continuada per a les empreses

  Número d'expedient: 314-08244/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d'Empresa i Coneixement de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08245/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d'Economia i Hisenda de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08246/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement s'ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08247/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d'Economia i Hisenda s'ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016"

  Número d'expedient: 314-08248/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'arribada a algun acord amb el Govern d'Espanya o altres administracions en matèria d'innovació

  Número d'expedient: 314-08249/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d'acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 18 de novembre de 2013 entre Independent Diplomat i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 314-08250/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d'acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 19 de novembre de 2013 entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica

  Número d'expedient: 314-08251/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, al Regne Unit i als Estats Units d'Amèrica de principis de març de 2017

  Número d'expedient: 314-08261/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el viatge al Regne Unit i als Estats Units d'Amèrica de principis de març de 2017 l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha fet funcions de representació del Govern

  Número d'expedient: 314-08262/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la cúpula del Departament d'Interior en el seu conjunt

  Número d'expedient: 314-08263/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de possibles canvis en la Direcció General de la Policia

  Número d'expedient: 314-08264/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el possible canvi del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-08265/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de canvis en l'escala executiva del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-08266/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del director general de la Policia respecte a l'obligat compliment de les ordres judicials i l'ordenament jurídic

  Número d'expedient: 314-08267/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha rebut la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017

  Número d'expedient: 314-08276/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha adquirit la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017

  Número d'expedient: 314-08277/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa

  Número d'expedient: 314-08310/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de constitució de la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa

  Número d'expedient: 314-08311/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa

  Número d'expedient: 314-08312/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els armadors i els mariners no van cobrar fins al desembre del 2016 els ajuts per les aturades temporals

  Número d'expedient: 314-08328/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l'acord de compliment de la Resolució 273/XI diu que la Generalitat va haver d'avançar els diners per a pagar els ajuts per les aturades temporals de les activitats pesqueres

  Número d'expedient: 314-08329/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que es van destinar a les demarcacions de Girona, Barcelona, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per a pagar els armadors i els mariners per les aturades temporals del 2016

  Número d'expedient: 314-08330/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import que va rebre del Govern de l'Estat en concepte de prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 314-08331/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que va destinar al pagament de les aturades temporals de pesca del 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 314-08332/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels diners que el Govern de l'Estat li va ingressar en concepte de prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 314-08333/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha incoat un expedient informatiu per la conferència en què va participar Philippe Ariño el 12 de febrer de 2017

  Número d'expedient: 314-08396/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema i el risc per a la salut pública causats per la plaga de processionària del pi

  Número d'expedient: 314-08419/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les plagues anuals, les zones afectades i els danys provocats per la processionària del pi

  Número d'expedient: 314-08420/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a controlar la plaga de la processionària del pi dels darrers tres anys

  Número d'expedient: 314-08421/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries destinades al control de la plaga de la processionària del pi

  Número d'expedient: 314-08422/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb altres administracions públiques per a controlar la plaga de la processionària del pi

  Número d'expedient: 314-08423/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat que s'han inserit en el mercat laboral en empreses ordinàries en el període 2013-2016

  Número d'expedient: 314-08451/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inspeccions de treball amb relació a la inclusió de persones amb discapacitat en el mercat laboral ordinari en el període 2013-2016

  Número d'expedient: 314-08452/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients incoats a empreses ordinàries amb més de cinquanta treballadors per no tenir treballadors amb discapacitat

  Número d'expedient: 314-08453/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat i la titularitat del solar de l'àmbit de Diagonal-Llull, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-08487/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consell General de Serveis Socials del 2015 al 2017

  Número d'expedient: 314-08777/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Consell General de Serveis Socials

  Número d'expedient: 314-08778/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de les darreres reunions del Consell General de Serveis Socials

  Número d'expedient: 314-08779/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del desplegament policial en la manifestació d'estudiants de l'11 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09092/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aïllar amb un cordó de seguretat els estudiants asseguts davant la Secretaria d'Universitats i Recerca l'11 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09093/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra els estudiants concentrats davant la Secretaria d'Universitats i Recerca l'11 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09094/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos d'Esquadra van desallotjar els estudiants de manera agressiva i demanant-los la identificació durant la manifestació de l'11 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09095/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha donat resposta a la manca d'efectius del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça)

  Número d'expedient: 314-09096/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d'evitar el tancament del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) a partir del 30 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09097/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als veïns de l'Alta Ribagorça del temps que triguen els bombers del parc de bombers voluntaris a donar servei per manca d'efectius

  Número d'expedient: 314-09098/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències psicològiques per als bombers del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) del fet d'ésser conscients de no poder donar un servei amb garanties

  Número d'expedient: 314-09099/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats i la distribució per comarques

  Número d'expedient: 314-09100/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d'anys durant els quals els mòduls prefabricats són operatius

  Número d'expedient: 314-09101/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la fabricació, el muntatge i el manteniment dels mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09102/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les empreses encarregades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09103/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que fan classe en mòduls prefabricats

  Número d'expedient: 314-09104/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del nombre de mòduls prefabricats en el període 2011-2017

  Número d'expedient: 314-09105/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09106/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes per a prevenir que els alumnes participin en jocs com el de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09107/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció de casos del joc de la balena blava emprats per a evitar les conseqüències més greus

  Número d'expedient: 314-09108/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del joc de la balena blava com a ciberassetjament

  Número d'expedient: 314-09109/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments implicats en la prevenció, la detecció i la resolució dels casos del joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09110/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que aplica el Departament d'Ensenyament per a prevenir, detectar i tractar els casos de participants en el joc de la balena blava

  Número d'expedient: 314-09111/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la formació que s'ofereix als alumnes per a prevenir el ciberassetjament

  Número d'expedient: 314-09112/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s'ofereix al professorat

  Número d'expedient: 314-09113/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s'ofereix a les famílies

  Número d'expedient: 314-09114/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 4

Següent