Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 24 de gener de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
170

Anterior

Pàgina 2 de 2

 • 101

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'obrir les línies subvencionadores per a programes de diversitat religiosa als ens locals

  Número d'expedient: 314-07638/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 102

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ampliació del pressupost per a desenvolupar el reglament de la Llei 16/2009, dels centres de culte

  Número d'expedient: 314-07639/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 103

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a fer obres en equipaments cívics de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-07640/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 104

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a implantar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07641/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 105

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a promoure la participació ciutadana o fer consultes ciutadanes en llur àmbit

  Número d'expedient: 314-07642/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 106

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a elaborar plans de formació o jornades tècniques de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-07643/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 107

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a enfortir el teixit associatiu i la participació ciutadana des dels ajuntaments

  Número d'expedient: 314-07644/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 108

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de línies d'ajuts per als ens locals per a modernitzar les administracions locals i facilitar l'intercanvi d'informació entre els ciutadans i l'Administració

  Número d'expedient: 314-07645/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 109

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per al compliment de l'Acord GOV/98/2006, de delegació de competències de gestió dels serveis prestats en els equipaments cívics de l'Administració de la Generalitat a determinats ens locals

  Número d'expedient: 314-07646/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 110

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica prevista per a implantar la interoperabilitat entre administracions

  Número d'expedient: 314-07647/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 111

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'habilitació de mecanismes de suport a les entitats privades no lucratives per mitjà dels ajuntaments per a complir la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07648/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 112

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assistència econòmica a les entitats locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07649/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 113

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'organisme que donarà suport i assessorament jurídic i tecnològic als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07650/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 114

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concreció del programa de suport als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07651/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 115

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en marxa del programa de suport als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07652/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 116

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de formació per als tècnics i polítics obligats per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 314-07653/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 117

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports econòmics per a donar suport als ens locals en matèria de cooperació al desenvolupament descentralitzat

  Número d'expedient: 314-07654/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 118

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura de convenis de col·laboració amb els ens locals que tenen una llarga trajectòria en desenvolupament descentralitzat

  Número d'expedient: 314-07655/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 119

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls de convenis de col·laboració en matèria de desenvolupament d'activitats de sensibilització

  Número d'expedient: 314-07656/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 120

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls de convenis de col·laboració en matèria de foment del codesenvolupament

  Número d'expedient: 314-07657/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 121

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la dotació econòmica als ens locals per a les polítiques d'acollida en immigració

  Número d'expedient: 314-07658/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 122

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls d'altres formes de finançament, ajuts o subvencions per a reforçar les capacitats dels col·lectius migrants

  Número d'expedient: 314-07659/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 123

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acompanyament als ens locals per a entrar en el finançament europeu

  Número d'expedient: 314-07660/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 124

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al desenvolupament de les lleis de memòria històrica

  Número d'expedient: 314-07661/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 125

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'establiment de línies de finançament per a projectes de recuperació de la memòria històrica per a ajuntaments

  Número d'expedient: 314-07662/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 126

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives que es duen a terme per a la reconciliació i la restitució jurídica i moral

  Número d'expedient: 314-07663/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 127

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre la direcció del Memorial Democràtic i els ajuntaments

  Número d'expedient: 314-07664/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 128

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona

  Número d'expedient: 314-07665/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 129

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona

  Número d'expedient: 314-07666/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 130

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona

  Número d'expedient: 314-07667/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 131

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona

  Número d'expedient: 314-07668/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 132

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona

  Número d'expedient: 314-07669/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 133

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 1

  Número d'expedient: 314-07670/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 134

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Brians 2

  Número d'expedient: 314-07671/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 135

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Tarragona

  Número d'expedient: 314-07672/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 136

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Lleida

  Número d'expedient: 314-07673/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 137

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Obert de Girona

  Número d'expedient: 314-07674/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 138

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Quatre Camins

  Número d'expedient: 314-07675/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 139

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Lledoners

  Número d'expedient: 314-07676/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 140

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Mas Enric

  Número d'expedient: 314-07677/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 141

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari Ponent

  Número d'expedient: 314-07678/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 142

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i de vacants, la relació de llocs de treball i la forma d'ocupació de les places del Centre Penitenciari de Terrassa

  Número d'expedient: 314-07679/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 143

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris emprats per a definir les quantitats atorgades a les entitats que han rebut alguna subvenció per a projectes inclosos en la línia 2 del Programa Aracoop

  Número d'expedient: 314-07680/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 144

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'analítiques dels piezòmetres i els abocaments fets per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Residus de Catalunya als abocadors de Tivissa i Reus

  Número d'expedient: 314-07681/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 145

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls sense avís previ que l'Agència de Residus de Catalunya ha fet als abocadors de Tivissa i Reus per a comprovar que els residus abocats estan autoritzats com a no especials

  Número d'expedient: 314-07682/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 146

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proporció de residus no territorials que s'aboquen als abocadors de Tivissa i de l'empresa Corsa

  Número d'expedient: 314-07683/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 147

  Sol·licitud d'una còpia de l'estudi de costos que justifica les taxes que recapta la Generalitat i llurs actualitzacions

  Número d'expedient: 320-00205/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 148

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació de la recaptació liquidada de les taxes de la Generalitat dels darrers cinc anys

  Número d'expedient: 320-00206/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 149

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació del cost anual de gestió de les taxes que recapta la Generalitat

  Número d'expedient: 320-00207/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 150

  Sol·licitud d'una còpia del document signat amb el Govern de Flandes i ActionAid per a la defensa dels drets de les dones a Moçambic

  Número d'expedient: 320-00218/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 151

  Sol·licitud d'una còpia del document signat amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua, de Bolívia, per a la gestió de residus i la cooperació al desenvolupament

  Número d'expedient: 320-00219/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 152

  Sol·licitud d'una còpia de la relació de tones de residus dipositades als abocadors de Tivissa i Reus del 2012 ençà

  Número d'expedient: 320-00243/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 153

  Sol·licitud d'una còpia de l'expedient del contracte d'obres corresponent a l'execució de les obres de millorament, condicionament i eixamplament de la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost

  Número d'expedient: 320-00244/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 154

  Sol·licitud d'una còpia dels acords de col·laboració o cooperació subscrits pel Govern o els ens públics que en depenen amb entitats estrangeres, organismes internacionals i altres administracions estrangeres en el període 2014-2017

  Número d'expedient: 320-00245/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 155

  Sol·licitud d'una còpia dels projectes i els esborranys dels acords de col·laboració o cooperació subscrits pel Govern o els ens públics que en depenen amb entitats estrangeres, organismes internacionals i altres administracions estrangeres en el període 2014-2017

  Número d'expedient: 320-00246/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 156

  Sol·licitud d'una còpia dels documents rebuts pel Govern relatius als expedients o actes administratius iniciats com a conseqüència del compliment dels punts 1.4, 19 i 21 de la Resolució 306/XI, sobre l'orientació política general del Govern

  Número d'expedient: 320-00247/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 157

  Modificació del Programa d'activitats de la Sindicatura de Comptes per al 2017

  Número d'expedient: 334-00055/11

  D'acord amb l'article 180 del Reglament, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i a la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes per al seu coneixement i efectes. CSC

 • 158

  Informe sobre l'acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d'actuació estadística per al 2015

  Número d'expedient: 334-00056/11

  D'acord amb l'article 20.2 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit de tramesa. Així mateix, s'acorda que la documentació sigui tramesa a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 159

  Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al setembre del 2016

  Número d'expedient: 337-00022/11

  Se'n pren nota, se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i a la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la publicació en el BOPC. CCMA

 • 160

  Recurs d'empara 3292-2016, interposat pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya contra els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya de l'1 i el 8 de març de 2016

  Número d'expedient: 383-00006/11

  Se'n pren nota.

 • 161

  Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de l'atenció sanitària

  Número d'expedient: 390-00023/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 162

  Control del compliment de la Moció 61/XI, sobre el sistema de protecció a la infància

  Número d'expedient: 390-00061/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 163

  Control del compliment de la Moció 62/XI, sobre la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances

  Número d'expedient: 390-00062/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 164

  Proposta de Registre de grups d'interès del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 395-00020/11

  S'aprova l'acord sobre el Registre de Grups d'Interès i la seva normativa reguladora en desenvolupament del que estableix el Reglament del Parlament en matèria de transparència en l'activitat parlamentària. Aquest acord substitueix l'acord adoptat per la Mesa del Parlament el 28 de juliol de 2015 (BOPC 668).

 • 165

  Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Número d'expedient: 399-00003/11

  D'acord amb l'article 27.1 del Reglament, se'n pren nota.

 • 166

  Contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d'altres sales i de la resta d'instal·lacions audiovisuals del Parlament

  Número d'expedient: 615-00006/11

  Vistos els informes del Departament de Comunicació, dels Serveis Jurídics i de l'oïdora de Comptes, s'acorda:
  1. Aprovar l'expedient de contractació núm. 615-00006/11 relatiu a la contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d'altres sales i de la resta d'instal·lacions audiovisuals del Parlament, consistent en dos lots diferents: Lot 1: manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions i dels sistemes de conferències d'altres sales; i Lot 2: manteniment de la resta d'instal·lacions audiovisuals i de difusió (broadcast).
  2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària seguint regulació harmonitzada.
  3. Aprovar la despesa que aquest expedient comportarà, per a la durada del contracte, per un import màxim de 221.580,00 euros més 46.531,80 euros que corresponen al 21% d'IVA, i que fan un total de 268.111,80 euros, que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost del Parlament. Atès que es tracta d'un expedient de despesa pluriennal, la despesa màxima prevista, distribuïda per les anualitats d'execució, és la següent:

  2017 (6 mesos) 2018 (12 mesos) 2019 (6 mesos)
  Lot Preu sense IVA Preu amb IVA Preu sense IVA Preu amb IVA Preu sense IVA Preu amb IVA
  Lot 1 7.700,00 . 9.317,00 . 13.550,00 . 16.395,50 . 5.850,00 . 7.078,50 .
  Lot 2 50.320,00 . 60.887,20 . 97.240,00 . 117.660,40 . 46.920,00 . 56.773,20 .
  TOTAL 58.020,00 . 70.204,20 . 110.790,00 . 134.055,90 . 52.770,00 . 63.851,70 .

  Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient ha d'ésser presentat en la pròxima Mesa Ampliada.
  4. Obrir el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i publicar l'anunci de licitació en el en el Diari Oficial de la Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant, de conformitat amb el que estableix l'article 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, del14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei contractes del sector públic (TRLCSP).
  5. Nomenar com a membres de la mesa de contractació, d'acord amb el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que en determina la composició, els següents:
  President: José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon, o, en substitució seva, Lluís M. Corominas, vicepresident primer
  Vocals:
  Anna Simó Castelló, secretària primera de la Mesa del Parlament, o, en substitució seva, Ramona Barrufet, secretària quarta de la Mesa del Parlament
  Maria Guiu, oïdora de Comptes en funcions, o, en substitució seva, Raúl Galceran, tècnic de gestió de tresoreria i comptabilitat
  Ferran Domínguez, lletrat, o, en substitució seva, Mercè Arderiu, lletrada
  Josep Escudé, cap del Departament de Comunicació, o, en substitució seva, Daniel Rodríguez, tècnic de l'Audiovisual
  Secretaria: Noemí Osorio, o, en substitució seva, Yasmina Garcia, ambdues funcionàries del Parlament
  6. Delegar a favor de la presidenta del Parlament les funcions establertes pels apartats 1 i 2 de l'article 151 i les relatives a la formalització del contracte administratiu establertes per l'apartat 3 de l'article 156 del TRLCSP.

 • 167

  Contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d'altres sales i de la resta d'instal·lacions audiovisuals del Parlament

  Número d'expedient: 615-00006/11

  Vistos els informes del Departament de Comunicació, dels Serveis Jurídics i de l'oïdora de Comptes, s'acorda nomenar com a membres de la mesa de contractació, d'acord amb el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que en determina la composició, els següents:
  President: José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon, o, en substitució seva, Lluís M. Corominas, vicepresident primer
  Vocals:
  Anna Simó Castelló, secretària primera de la Mesa del Parlament, o, en substitució seva, Ramona Barrufet, secretària quarta de la Mesa del Parlament
  Maria Guiu, oïdora de Comptes en funcions, o, en substitució seva, Raúl Galceran, tècnic de gestió de tresoreria i comptabilitat
  Ferran Domínguez, lletrat, o, en substitució seva, Mercè Arderiu, lletrada
  Josep Escudé, cap del Departament de Comunicació, o, en substitució seva, Daniel Rodríguez, tècnic de l'Audiovisual
  Secretaria: Noemí Osorio, o, en substitució seva, Yasmina Garcia, ambdues funcionàries del Parlament

 • 168

  Proposta de reestructuració de diversos centres gestors del Parlament de Catalunya amb la corresponent modificació de la Relació de llocs de treball

  Número d'expedient: 221-00009/11

  La Mesa acorda la modificació de la Relació de llocs de treball i proposa elevar-la a la Mesa ampliada per a la seva aprovació, de conformitat amb la proposta que s'annexa a aquesta acta (annex núm. 2).

 • 169

  Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 221-00010/11

  La Mesa acorda de proposar a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge l'aprovació de la proposta que s'annexa a aquesta acta (annex núm. 3). Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 170

  Proposta de normes d'aplicació de la llicència per edat i de la reducció de la jornada laboral per edat

  Número d'expedient: 221-00011/11

  La Mesa acorda aprovar les Normes d'aplicació de la llicència per edat i de la reducció de la jornada laboral per edat, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors i d'acord amb el text adjunt (annex núm. 4).

Anterior

Pàgina 2 de 2