Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 24 de gener de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
170

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere

  Número d'expedient: 202-00043/11

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. CAI

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i personal interí de presons

  Número d'expedient: 250-00754/11

  Se'n pren nota. CJ

 • 3

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats educatives

  Número d'expedient: 250-00789/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament

 • 4

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals

  Número d'expedient: 250-00790/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adaptació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

  Número d'expedient: 250-00791/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l'espai d'interès natural de Gallecs

  Número d'expedient: 250-00792/11

  Se'n pren nota. Comissió de Territori

 • 7

  Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l'espai d'interès natural de Gallecs

  Número d'expedient: 250-00792/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 8

  Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l'energia eòlica i fotovoltaica

  Número d'expedient: 250-00793/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 9

  Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès

  Número d'expedient: 250-00794/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 10

  Proposta de resolució sobre la situació de l'avortament a El Salvador

  Número d'expedient: 250-00795/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 11

  Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment dels Mossos d'Esquadra i les policies locals

  Número d'expedient: 250-00796/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CI

 • 12

  Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d'en Vilaró

  Número d'expedient: 250-00797/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una auditoria i un pla de viabilitat de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 250-00798/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2016, sobre el Consell Comarcal del Barcelonès

  Número d'expedient: 258-00015/11

  D'acord amb l'article 185 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 15

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

  Número d'expedient: 270-00005/11

  D'acord amb els articles 110.1 i 2 i 112 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CJ

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 271/XI, sobre la persecució dels crims del franquisme

  Número d'expedient: 290-00248/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aplicació del mètode matemàtic de Singapur a l'ensenyament

  Número d'expedient: 314-06509/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què va conèixer els antecedents penals del professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a un menor

  Número d'expedient: 314-06510/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que va fer dels del moment que va conèixer els antecedents penals del professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a un menor

  Número d'expedient: 314-06511/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació a la direcció d'una escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) de la denúncia a un professor que hi havia treballat per abusos sexuals

  Número d'expedient: 314-06512/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a la direcció, l'equip docent i els pares d'alumnes de l'escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) on havia treballat el professor denunciat per abusos sexuals a un menor

  Número d'expedient: 314-06513/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es personarà com a acusació particular en el cas del professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a un menor

  Número d'expedient: 314-06514/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat del Departament d'Ensenyament de reunir-se amb els pares d'alumnes de l'escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) on havia treballat el professor denunciat per abusos sexuals a un menor

  Número d'expedient: 314-06515/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model lingüístic de l'Escola Joan Rebull, de Reus (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-06532/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ensenyament plurilingüe a Reus (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-06533/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de Reus (Baix Camp) que ofereixen part del currículum en espanyol

  Número d'expedient: 314-06534/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es faci pública la identitat de les famílies de Reus (Baix Camp) que havien demanat als tribunals un model plurilingüe d'ensenyament

  Número d'expedient: 314-06535/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s'ha posat en contacte amb les famílies de Reus (Baix Camp) que havien demanat un model plurilingüe d'ensenyament i que han hagut de canviar d'escola

  Número d'expedient: 314-06536/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost inicial, el cost final, el balanç econòmic i el cost de manteniment del servei d'aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat del 2005 al 2012

  Número d'expedient: 314-06652/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de la Generalitat a França el 17 i el 18 d'octubre de 2016

  Número d'expedient: 314-06658/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el programa "El balcó" de la Cadena Ser el 17 d'octubre de 2016

  Número d'expedient: 314-06743/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mitjans de comunicació en què s'ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06744/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència amb què s'ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en el programa "El balcó" de la Cadena Ser

  Número d'expedient: 314-06745/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència amb què s'ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de comunicació catalans

  Número d'expedient: 314-06746/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona . el Prat

  Número d'expedient: 314-06747/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona . el Prat

  Número d'expedient: 314-06748/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06749/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dóna als ciutadans

  Número d'expedient: 314-06750/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l'emissió de falques publicitàries com l'emesa en el programa "El balcó" de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat

  Número d'expedient: 314-06751/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur dels bous salvatges de l'illa dels Bous

  Número d'expedient: 314-06781/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment o el trasllat dels bous salvatges de l'illa dels Bous

  Número d'expedient: 314-06782/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de sacrificar els bous salvatges de l'illa dels Bous si s'opta per traslladar-los

  Número d'expedient: 314-06783/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a minimitzar l'estat d'inanició i insalubritat dels bous salvatges de l'illa dels Bous

  Número d'expedient: 314-06784/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per al 2017 amb relació als bous salvatges de l'illa dels Bous

  Número d'expedient: 314-06785/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ens que s'encarregarà del manteniment i l'atenció sanitària dels bous salvatges de l'illa dels Bous si s'opta per deixar-los-hi

  Número d'expedient: 314-06786/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions respecte al projecte inicial de les obres de canalització de la riera d'Arenys de Munt (Maresme)

  Número d'expedient: 314-06803/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de les obres de canalització de la riera d'Arenys de Munt (Maresme) i la desviació pressupostària respecte al projecte inicial

  Número d'expedient: 314-06804/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió d'una campanya informativa per als boletaires amb relació als perills de la muntanya

  Número d'expedient: 314-06827/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'eficiència de les campanyes de sensibilització adreçades als boletaires els darrers anys

  Número d'expedient: 314-06830/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a orientar els boletaires a la muntanya

  Número d'expedient: 314-06831/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'existència de mapes específics per a evitar que els boletaires es perdin

  Número d'expedient: 314-06835/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'incentiu de l'ús de l'etiqueta ecològica de la Direcció General de Trànsit en vehicles privats

  Número d'expedient: 314-06844/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals per als usuaris particulars de vehicles elèctrics

  Número d'expedient: 314-06845/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals per a les empreses que usen vehicles elèctrics

  Número d'expedient: 314-06846/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l'anunci de "La Vanguardia" amb relació als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06855/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que va publicar a "La Vanguardia" l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06856/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació escrits que han publicat l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06857/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que ha sortit publicat l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació

  Número d'expedient: 314-06858/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de publicar l'anunci relatiu als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació

  Número d'expedient: 314-06859/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06860/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06861/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya informativa relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06862/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06863/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 314-06864/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció previstes per a garantir els usos d'alguns càmpings a Blanes (Selva) amb el risc d'inundació del darrer tram de la Tordera

  Número d'expedient: 314-06871/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'afectació de les mesures de protecció i regulació d'alguns càmpings de Blanes (Selva) en altres superfícies inundables amb usos consolidats com les del tram baix de la Tordera

  Número d'expedient: 314-06872/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos obtinguts de les sancions de trànsit del Servei Català de Trànsit el 2012

  Número d'expedient: 314-06980/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les transferències del Servei Català de Trànsit a la Generalitat el 2012

  Número d'expedient: 314-06981/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'incrementar la transferència al Consorci per a la Normalització Lingüística als pressupostos del 2017

  Número d'expedient: 314-07052/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de negociació amb els representants sindicals del Consorci per a la Normalització Lingüística

  Número d'expedient: 314-07053/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nombre d'alts càrrecs i càrrecs directius del Consorci per a la Normalització Lingüística

  Número d'expedient: 314-07054/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director per al Consorci per a la Normalització Lingüística

  Número d'expedient: 314-07055/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i el calendari per a millorar el Consorci per a la Normalització Lingüística

  Número d'expedient: 314-07056/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució i la publicació definitiva de la declaració del Convent del Roser, de Lleida, com a bé cultural d'interès nacional

  Número d'expedient: 314-07071/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s'han acollit als ajuts de l'Agència Catalana de l'Aigua per a afrontar el cànon de l'aigua

  Número d'expedient: 314-07181/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s'han acollit als ajuts socials per a afrontar les tarifes de l'aigua

  Número d'expedient: 314-07182/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del nou director de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07245/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs per a designar el nou director de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07246/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols concertats a l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07249/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols amb origen a l'aeroport de Lleida-Alguaire que permeten la compra de bitllets i el nombre dels que estan reservats a operadors turístics

  Número d'expedient: 314-07250/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges que han volat des de l'aeroport de Lleida-Alguaire el 2016

  Número d'expedient: 314-07251/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07252/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els peatges a l'ombra de les autopistes i les carreteres catalanes

  Número d'expedient: 314-07315/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de comunicació i intercomunicació entre els departaments de la Generalitat per a afrontar casos d'urgència

  Número d'expedient: 314-07337/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits de comunicació i intercomunicació entre els departaments de la Generalitat i els temps de gestió i reacció davant les necessitats

  Número d'expedient: 314-07338/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls de contaminació als abocadors de Tivissa i Reus

  Número d'expedient: 314-07623/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de contaminació dels aqüífers que es troben sota els abocadors de Tivissa i Reus

  Número d'expedient: 314-07624/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores on s'envien els lixiviats produïts als vasos de control dels abocadors de Tivissa i Reus

  Número d'expedient: 314-07625/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia d'irregularitats en la gestió de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07626/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions a les empreses Lesma Handling, Eulen i Falck en l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07627/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el president d'Aeroports de Catalunya té de la denúncia d'irregularitats en la facturació de serveis a l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07628/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es van pagar hores extres a l'empresa Lesma Handling per serveis que no consten en l'adjudicació de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07629/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació d'un pagament a l'empresa adjudicatària de l'aeroport de Lleida-Alguaire Lesma Handling durant el període 2011-2015

  Número d'expedient: 314-07630/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Aeroports de la Generalitat no va demanar la justificació d'un pagament que l'empresa Lesma Handling hauria d'haver fet a les companyies de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07631/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte d'un pagament a l'empresa adjudicatària de l'aeroport de Lleida-Alguaire Lesma Handling

  Número d'expedient: 314-07632/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals Aeroports de Catalunya va assumir el cost d'un treballador per a tasques de prevenció d'incendis de l'empresa Falck, adjudicatària de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07633/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va convocar un nou concurs públic per a la prestació dels serveis d'extinció d'incendis a l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07634/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a aclarir les irregularitats en la gestió de l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-07635/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import del deute de la Generalitat amb els ajuntaments en data del 31 de desembre de 2016

  Número d'expedient: 314-07636/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a programes de diversitat religiosa

  Número d'expedient: 314-07637/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent