Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 3 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
861

Anterior

Pàgina 9 de 9

 • 801

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions amb relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues

  Número d'expedient: 314-04530/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 802

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d'inspecció dels centres per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04531/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 803

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d'actuació per a la inspecció de residències per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04532/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 804

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de resolució per a l'avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04533/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 805

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període per a resoldre les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04534/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 806

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tràmit d'audiència que es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes

  Número d'expedient: 314-04535/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 807

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències detectades en les inspeccions de centres per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04536/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 808

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres per a la gent gran en què les inspeccions han detectat incidències

  Número d'expedient: 314-04537/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 809

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà

  Número d'expedient: 314-04538/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 810

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà

  Número d'expedient: 314-04539/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 811

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inspeccions de residències públiques i concertades per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04540/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 812

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències públiques per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04541/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 813

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències concertades per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04542/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 814

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia per a la gent gran públics

  Número d'expedient: 314-04543/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 815

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia públics

  Número d'expedient: 314-04544/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 816

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia concertats

  Número d'expedient: 314-04545/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 817

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d'espera per a accedir a residències públiques per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04546/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 818

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d'espera per a accedir a residències concertades per a la gent gran

  Número d'expedient: 314-04547/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 819

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del nou centre d'atenció primària de Piera (Anoia)

  Número d'expedient: 314-04548/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 820

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els joves i els menors que aspiren cola al barri de Sant Pere, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-04549/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 821

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'elaboració d'un pla d'actuació integral per a solucionar els problemes de convivència i seguretat del barri de Sant Joan, de Figueres (Alt Empordà)

  Número d'expedient: 314-04550/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 822

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a Blanes (Selva)

  Número d'expedient: 314-04551/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 823

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d'Esquadra i la policia local de Blanes (Selva)

  Número d'expedient: 314-04552/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 824

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es poden presentar denúncies a l'oficina temporal dels Mossos d'Esquadra d'Aitona (Segrià)

  Número d'expedient: 314-04553/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 825

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del Pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea

  Número d'expedient: 314-04554/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 826

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls del sector agrari a la zona de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea

  Número d'expedient: 314-04555/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 827

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control per a evitar fallides de cooperatives agrícoles

  Número d'expedient: 314-04556/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 828

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació penal registrades el 2015

  Número d'expedient: 314-04557/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 829

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació penal registrades de l'1 de gener de 2016 ençà

  Número d'expedient: 314-04558/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 830

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació penal registrades el 2015 que han resultat viables

  Número d'expedient: 314-04559/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 831

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un expedient de contractació relatiu a les obres de construcció d'un poliesportiu al barri de Campclar, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-04560/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 832

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona

  Número d'expedient: 314-04561/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 833

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per a cedir els terrenys on s'ha de construir el centre penitenciari que substituirà la presó Model

  Número d'expedient: 314-04562/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 834

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'execució de l'acord de cessió dels terrenys on s'ha de construir el centre penitenciari que substituirà la presó Model, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-04563/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 835

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tancament de la presó Model

  Número d'expedient: 314-04564/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 836

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per garantir l'escolarització dels fills menors d'edat de famílies desplaçades de Sant Adrià de Besós a municipis del Maresme

  Número d'expedient: 314-04565/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 837

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fills menors d'edat no escolaritzats de famílies desplaçades de Sant Adrià de Besós a municipis del Maresme

  Número d'expedient: 314-04566/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 838

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció i els protocols d'actuació per a casos de famílies desplaçades

  Número d'expedient: 314-04567/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 839

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'elaboració de la llista de centres proposats a un ciutadà a qui el Govern de l'Estat va reconèixer el dret a obtenir despeses d'escolarització

  Número d'expedient: 314-04568/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 840

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte lingüístic dels centres proposats a un ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l'Estat a obtenir despeses d'escolarització

  Número d'expedient: 314-04569/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 841

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment proposat a un ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l'Estat a obtenir despeses d'escolarització

  Número d'expedient: 314-04570/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 842

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una solució alternativa al ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l'Estat a obtenir despeses d'escolarització

  Número d'expedient: 314-04571/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 843

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per als centres d'atenció primària de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04572/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 844

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d'un centre d'atenció primària al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04573/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 845

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d'atenció pediàtrica als centres d'atenció primària de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04574/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 846

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències pediàtriques a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04575/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 847

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments per a rehabilitació a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04576/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 848

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d'atenció oftalmològica a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04577/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 849

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'atenció oftalmològica a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04578/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 850

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències del Centre d'Atenció Primària Pura Fernàndez de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-04579/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 851

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de les residències per a la gent gran de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-04580/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 852

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de concertar places de residència per a la gent gran a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-04581/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 853

  Sol·licitud d'una còpia de l'Acord de Govern pel qual s'estableix el límit de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2016

  Número d'expedient: 320-00061/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 854

  Sol·licitud d'una còpia del Pla d'ajust pressupostari lliurat al Ministeri d'Hisenda per a acollir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2016

  Número d'expedient: 320-00062/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 855

  Codi de bones pràctiques de les empreses de serveis funeraris

  Número d'expedient: 337-00011/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris.

 • 856

  Recurs d'inconstitucionalitat 6513/2014 interposat pel president del Govern de l'Estat contra l'article 167.1 i les disposicions transitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

  Número d'expedient: 381-00006/10

  Se'n pren nota.

 • 857

  Recurs d'inconstitucionalitat 4292/2015, interposat pel president del Govern de l'Estat contra els articles 1.1.c i 21 a 30 de la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear

  Número d'expedient: 381-00012/10

  Se'n pren nota.

 • 858

  Recurs d'inconstitucionalitat 5459/2015, interposat pel president del Govern de l'Estat contra diversos articles i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum

  Número d'expedient: 381-00016/10

  Se'n pren nota.

 • 859

  Composició de la Comissió de Salut

  Número d'expedient: 410-00006/11

  Se'n pren nota. CS

 • 860

  Contractació del subministrament d'energia elèctrica (lot 1) i del subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l'Acord marc del subministrament d'energia 2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període comprès entre l'1 de maig de 2016 i el 30 d'abril de 2017

  Número d'expedient: 620-00003/11

  Vistos els informes del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, dels Serveis Jurídics i de l'Oïdoria de Comptes, la Mesa del Parlament acorda:
  De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i la clàusula 17 del plec de clàusules administratives que regeixen la contractació del subministrament d'energia elèctrica (lot 1) i del subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l'Acord Marc del subministrament d'energia 2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període comprès entre l'1 de maig de 2016 i el 30 d'abril de 2017 (expedient 620-00003/11), i vist l'informe de Serveis Jurídics, s'acorda:

  1. Adjudicar el contracte del subministrament d'energia elèctrica (lot 1) i del subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l'acord marc de subministrament d'energia 2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període comprès entre l'1 de maig de 2016 i el 30 d'abril de 2017 (expedient 620-00003/11), atès que són les ofertes econòmicament més avantatjoses una vegada aplicats els criteris d'adjudicació del contracte establerts en la clàusula 13 del damunt dit plec i en la clàusula 34 del plec de clàusules administratives del dit Acord Marc, a les empreses subministradores següents:

  LOT 1: "ENERGIA ELÈCTRICA" a "Endesa Energía, SAU" que ha presentat un Preu Mig Ponderat de 64,5576 ./MW.h (sense impost sobre l'electricitat ni l'IVA) per al subministrament durant els dotze mesos de durada del contracte.

  LOT 8: "GAS NATURAL CANALITZAT" a l'empresa subministradora "Endesa Energía, SAU" que ha presentat un Preu Mig Ponderat de 33,764 ./MW.h (sense impost especial sobre hidrocarburs ni l'IVA) per al subministrament durant els dotze mesos de durada del contracte.

  2. Notificar aquest acord al licitador i candidats que han participat en el procediment licitatori en els termes establerts en la clàusula 17.2 del plec de clàusules particulars, i en l'article 151.4 del TRLCSP, adjuntant la documentació que fonamenta l'adjudicació del contracte, i inserir-lo en el perfil de contractant, tot indicant el termini per la formalització dels contractes que ha de tenir lloc transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la recepció de la dita notificació a l'adjudicatari per a formalitzar el contracte atès el que estableix l'article 156.3 del TRLCSP.

  3. Publicar en el perfil de contractant la formalització dels contractes.

 • 861

  Text consolidat dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 221-00004/11

  Vist l'informe del director de Govern Interior, s'aprova el text consolidat dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Anterior

Pàgina 9 de 9