Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Divendres, 27 d'octubre de 2017
Hora:
10:45h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
14

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 2

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 3

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 4

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 5

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 6

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 152.1 del Reglament, s'admeten a tràmit i es consideren congruents amb el debat.

 • 7

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  D'acord amb l'article 103 del Reglament, s'acorda de prorrogar el termini de presentació de propostes transaccionals.
  Pròrroga concedida: 10 minuts
  Data de termini: 27.10.2017 - 12:25 hores

 • 8

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  El secretari general i el lletrat major informen en sentit desfavorable a l'admissió a tràmit d'aquesta esmena transaccional perquè no reuneix els requisits que estableix l'article 152.1 del Reglament. Especialment consideren que no es tracta d'un text transaccional pròpiament dit en la mesura que no té com a referència cap proposta de resolució presentada per un altre grup.

  El vicepresident segon es manifesta en contra de l'admissió a tràmit perquè considera que, cas contrari, significaria de facto ampliar el termini que tenen els grups per presentar les seves propostes.

  La representant del G.P. del Partit Popular de Catalunya recorda que les transaccions s'han de formular entre propostes de diferents grups, en la mesura que són el resultat d'un procés de negociació entre propostes diferents que comporten la retirada en tot o part de les propostes inicials.

  El vicepresident primer i la secretària primera posen en relleu que són dos grups els que presenten les transaccions. Tanmateix, en tant que tenen com a objecte una única proposta, consideren que es podrien considerar com una autoesmena dels mateixos grups i no pròpiament com un text transaccional.

  La Mesa inadmet a tràmit les transaccions.

 • 9

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  Acord de no-reconsideració.

 • 10

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  Acord de no-reconsideració.

 • 11

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  S'admeten a tràmit.

 • 12

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  Acord de no-reconsideració.

 • 13

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  Acord de no-reconsideració.

 • 14

  Debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes

  Número d'expedient: 255-00004/11

  Acord de no-reconsideració.

Pàgina 1 de 1