Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 24 d'octubre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
296

Pàgina 1 de 3

Següent

 • 1

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Número d'expedient: 200-00026/11

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 643/XI, sobre les actuacions de control de la fauna i l'afectació en la seguretat viària

  Número d'expedient: 290-00604/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.11.2017. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 665/XI, sobre l'aprovació dels programes operatius per al sector de la fruita i l'hortalissa

  Número d'expedient: 290-00625/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 18.12.2017. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 514/XI, sobre l'alletament matern

  Número d'expedient: 290-00481/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 5

  Control del compliment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona

  Número d'expedient: 290-00518/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 623/XI, sobre el sexisme en l'esport

  Número d'expedient: 290-00585/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CAI

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 624/XI, relativa a l'Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l'exercici 2012

  Número d'expedient: 290-00586/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 626/XI, relativa a l'Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016

  Número d'expedient: 290-00588/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 636/XI, sobre els afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris

  Número d'expedient: 290-00597/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 638/XI, sobre l'accés amb metro a l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 290-00599/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 651/XI, sobre l'objectiu 3 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00612/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 655/XI, sobre l'objectiu 12 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00616/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 684/XI, sobre la dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida

  Número d'expedient: 290-00644/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 685/XI, sobre la coordinació de l'Administració de justícia per a detectar casos d'emergència social

  Número d'expedient: 290-00645/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CJ

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-05724/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-05725/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05726/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de població atesa en cada àrea bàsica de salut de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05727/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a les urgències hospitalàries de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05728/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d'espera a les urgències hospitalàries de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05729/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges per especialitats en cadascun dels centres hospitalaris de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-05730/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges per especialitats en cadascun dels centres hospitalaris de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05731/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris i sociosanitaris fora de servei a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05732/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos per metges d'especialitat diferent a la de la seva patologia en els centres hospitalaris de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre durant els mesos d'estiu del 2016

  Número d'expedient: 314-05733/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions pel temps d'espera per a una reconstrucció mamària després d'una mastectomia

  Número d'expedient: 314-06892/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d'educació infantil finançats per associacions de mares i pares

  Número d'expedient: 314-09397/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció de cadascun dels centres de formació professional

  Número d'expedient: 314-09532/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per alumne de cadascun dels centres de formació professional

  Número d'expedient: 314-09533/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat màxima de cadascun dels centres de formació professional

  Número d'expedient: 314-09534/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes de cadascun dels centres de formació professional des de llur posada en funcionament

  Número d'expedient: 314-09535/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'hores lectives de cadascun dels centres de formació professional des de llur posada en funcionament

  Número d'expedient: 314-09536/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acabament de la investigació de la Inspecció de Treball sobre el doble accident laboral mortal de dos agents rurals assassinats a Aspa (Segrià)

  Número d'expedient: 314-09570/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d'autoprotecció per als agents rurals que ha determinat un grup d'experts en seguretat

  Número d'expedient: 314-09571/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aplicar les mesures d'autoprotecció per als agents rurals que ha determinat un grup d'experts en seguretat

  Número d'expedient: 314-09572/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les amenaces i les agressions que havien patit els agents rurals abans de l'assassinat de dos agents a Aspa (Segrià)

  Número d'expedient: 314-09573/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els atestats per situacions de desobediència, amenaces i agressions als agents rurals

  Número d'expedient: 314-09574/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern davant la Unió Europea

  Número d'expedient: 314-09597/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern a França i Suïssa

  Número d'expedient: 314-09598/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda

  Número d'expedient: 314-09599/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de la delegada del Govern a Alemanya

  Número d'expedient: 314-09600/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern als Estats Units d'Amèrica, el Canadà i Mèxic

  Número d'expedient: 314-09601/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern a Àustria

  Número d'expedient: 314-09602/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern a Itàlia

  Número d'expedient: 314-09603/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern a Portugal

  Número d'expedient: 314-09604/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de la delegada del Govern a Dinamarca

  Número d'expedient: 314-09605/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució de la delegada del Govern a Polònia

  Número d'expedient: 314-09606/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució del delegat del Govern davant les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena

  Número d'expedient: 314-09607/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'agenda de l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09611/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern o el personal al servei de la Generalitat que van acompanyar l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09612/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que no són membres del Govern ni personal al servei de la Generalitat que van acompanyar l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09613/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels vols del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09614/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les pernoctacions del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09615/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la manutenció del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas al Regne Unit del 19 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09616/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'agenda de l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09617/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern o el personal al servei de la Generalitat que van acompanyar l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09618/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que no són membres del Govern ni personal al servei de la Generalitat que van acompanyar l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el viatge a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09619/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels vols del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09620/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les pernoctacions del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09621/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la manutenció del viatge de l'expresident de la Generalitat Artur Mas a Berlín del 27 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09622/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual límit del projecte DIL

  Número d'expedient: 314-09633/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació lliurada sobre el brífing de la campanya de promoció de les inscripcions al Registre de catalans residents a l'exterior

  Número d'expedient: 314-09649/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l'arribada del bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09650/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al control de vivers per a evitar l'arribada del bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09651/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la recerca sobre la malaltia provocada pel bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09652/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de coordinació amb altres comunitats autònomes per a prevenir l'arribada del bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09653/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de coordinació amb els sindicats agraris per a prevenir l'arribada del bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09654/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fer recerca en una finca pilot sobre el comportament del bacteri "Xylella fastidiosa"

  Número d'expedient: 314-09655/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons de l'incompliment de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09671/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a donar compliment al mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09672/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a buidar l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09673/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències legals que poden derivar de l'incompliment de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09674/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències econòmiques de no haver buidat l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09675/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències ambientals de no haver buidat l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09676/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències socials de no haver buidat l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09677/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09678/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament de Territori no ha buidat l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-09679/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat i dels ens que en depenen amb l'Ajuntament de Barcelona en data del 31 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-09756/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import destinat a pagar els costos d'adquisició de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de València

  Número d'expedient: 314-09768/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import destinat a la rehabilitació de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de València

  Número d'expedient: 314-09769/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de destinar diners a l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, situat a València

  Número d'expedient: 314-09770/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els anys que fa que paga les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de València

  Número d'expedient: 314-09771/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import destinat a pagar les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de València

  Número d'expedient: 314-09772/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de fer-se càrrec de les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, de València

  Número d'expedient: 314-09773/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual destina el mateix import a les activitats d'Acció Cultural del País Valencià i al finançament de les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània

  Número d'expedient: 314-09774/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coincidència de les xifres dels imports destinats a les activitats d'Acció Cultural del País Valencià i al finançament de les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània

  Número d'expedient: 314-09775/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats justificades corresponents a les donacions a Acció Cultural del País Valencià

  Número d'expedient: 314-09776/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'existència d'una partida pressupostària per a col·locar una barrera acústica a la carretera C-55 al pas per Abrera

  Número d'expedient: 314-09838/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de desdoblament de la carretera C-12

  Número d'expedient: 314-09861/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del llibre "Abecedari de la independència" a l'apartat de literatura infantil de 5 a 8 anys de les biblioteques i llibreries

  Número d'expedient: 314-10436/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'adequació del llibre "Abecedari de la independència" per a infants d'entre 5 i 8 anys

  Número d'expedient: 314-10437/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del llibre "Abecedari de la independència" a les biblioteques escolars

  Número d'expedient: 314-10438/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de votació oberts l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10439/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de votació tancats pels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10440/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de votació tancats pels cossos i forces de seguretat de l'Estat l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10441/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'urnes retirades pels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-10442/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'urnes retirades pels cossos i forces de seguretat de l'Estat

  Número d'expedient: 314-10443/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a adquirir les urnes emprades l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10444/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les urnes emprades l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10445/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va fer el pagament de les urnes emprades l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10446/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a què es va assignar la compra de les urnes emprades l'1 d'octubre de 2017

  Número d'expedient: 314-10447/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 3

Següent