Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 17 d'octubre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria
N˙mero d'acords:
160

PÓgina 1 de 2

SegŘent

 • 1

  Proposta de resoluciˇ sobre la perspectiva de gŔnere en la polÝtica penitenciÓria de Catalunya

  N˙mero d'expedient: 250-01154/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ. CJ

 • 2

  Proposta de resoluciˇ sobre el Pla integral contra la violŔncia a les presons

  N˙mero d'expedient: 250-01155/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ. CJ

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalitzaciˇ 15/2017, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2015

  N˙mero d'expedient: 258-00027/11

  D'acord amb l'article 185 del Reglament, s'admet a trÓmit, se n'ordena la publicaciˇ i se n'acorda la tramesa a la Comissiˇ de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitaciˇ. CSC

 • 4

  Control del compliment de la Resoluciˇ 601/XI, sobre la retirada del Reial decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals de l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria i del batxillerat

  N˙mero d'expedient: 290-00565/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 5

  Control del compliment de la Resoluciˇ 602/XI, sobre els ajuts de menjador escolar de pagament no obligatori

  N˙mero d'expedient: 290-00566/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 6

  Control del compliment de la Resoluciˇ 603/XI, sobre l'Institut d'Aran

  N˙mero d'expedient: 290-00567/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 7

  Control del compliment de la Resoluciˇ 604/XI, sobre la construcciˇ de la nova Escola El Roser, del Poal

  N˙mero d'expedient: 290-00568/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 8

  Control del compliment de la Resoluciˇ 605/XI, sobre el foment a les escoles del coneixement de les noves formes d'esclavitud

  N˙mero d'expedient: 290-00569/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 9

  Control del compliment de la Resoluciˇ 606/XI, sobre el transport escolar a l'Escola Joan Maragall de RubÝ

  N˙mero d'expedient: 290-00570/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 10

  Control del compliment de la Resoluciˇ 607/XI, sobre l'escola CalĚlÝpolis, de la Pineda, a Vila-seca

  N˙mero d'expedient: 290-00571/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 11

  Control del compliment de la Resoluciˇ 608/XI, sobre l'antena de telefonia m˛bil de Torrelles de Llobregat

  N˙mero d'expedient: 290-00572/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 12

  Control del compliment de la Resoluciˇ 609/XI, sobre el foment de la igualtat d'oportunitats dels alumnes amb necessitats educatives especials

  N˙mero d'expedient: 290-00573/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Ensenyament

 • 13

  Control del compliment de la Resoluciˇ 646/XI, sobre la instalĚlaciˇ de sistemes de videovigilÓncia a les sales de ressenya i d'identificaciˇ de les comissaries dels Mossos d'Esquadra

  N˙mero d'expedient: 290-00607/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 14

  Control del compliment de la Resoluciˇ 647/XI, sobre la inclusiˇ del Protocol d'Istanbul per a la investigaciˇ i la documentaciˇ de la tortura en les lÝnies de formaciˇ de l'Institut de Seguretat P˙blica de Catalunya

  N˙mero d'expedient: 290-00608/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 15

  Control del compliment de la Resoluciˇ 649/XI, sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts

  N˙mero d'expedient: 290-00610/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 16

  Control del compliment de la Resoluciˇ 742/XI, sobre les actuacions del Govern a la provÝncia de Tarragona en l'Ómbit econ˛mic

  N˙mero d'expedient: 290-00702/11

  Se n'acorda la publicaciˇ al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissiˇ d'Economia i Hisenda

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessiˇ de les urnes de l'Administraciˇ General de l'Estat per a les eleccions al Parlament

  N˙mero d'expedient: 314-09576/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'excusa per a no cooperar amb l'Administraciˇ General de l'Estat amb relaciˇ a l'adquisiciˇ d'urnes per a les eleccions al Parlament

  N˙mero d'expedient: 314-09577/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acord del Govern del 21 de marš de 2017 que autoritza la compra d'urnes per a les eleccions al Parlament

  N˙mero d'expedient: 314-09578/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de contractaciˇ p˙blica per a adquirir urnes per a les eleccions al Parlament

  N˙mero d'expedient: 314-09579/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificaciˇ d'una partida pressupostÓria a favor de l'Institut de Seguretat P˙blica de Catalunya

  N˙mero d'expedient: 314-09881/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferŔncies de crŔdits pressupostaris per a retornar la paga extraordinÓria dels treballadors de la Generalitat corresponent al 2012

  N˙mero d'expedient: 314-09913/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicaciˇ.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Badalona

  N˙mero d'expedient: 314-10339/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Barcelona

  N˙mero d'expedient: 314-10340/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 2 de Barcelona

  N˙mero d'expedient: 314-10341/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 3 de Barcelona

  N˙mero d'expedient: 314-10342/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 4 de Barcelona

  N˙mero d'expedient: 314-10343/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 5 de Barcelona

  N˙mero d'expedient: 314-10344/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de GavÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10345/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Granollers

  N˙mero d'expedient: 314-10346/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de l'Hospitalet de Llobregat

  N˙mero d'expedient: 314-10347/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Manresa

  N˙mero d'expedient: 314-10348/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Matarˇ

  N˙mero d'expedient: 314-10349/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Sabadell

  N˙mero d'expedient: 314-10350/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Sant Feliu de Llobregat

  N˙mero d'expedient: 314-10351/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Terrassa

  N˙mero d'expedient: 314-10352/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Girona

  N˙mero d'expedient: 314-10353/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Lleida

  N˙mero d'expedient: 314-10354/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 del Vendrell

  N˙mero d'expedient: 314-10355/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Reus

  N˙mero d'expedient: 314-10356/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentŔncies condemnat˛ries dictades pel Jutjat de ViolŔncia sobre la Dona n˙mero 1 de Tarragona

  N˙mero d'expedient: 314-10357/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Badalona el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10358/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Badia del VallŔs el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10359/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a BarberÓ del VallŔs el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10360/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Barcelona el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10361/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Begues el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10362/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Castellbisbal el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10363/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Castelldefels el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10364/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Cerdanyola del VallŔs el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10365/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Cervellˇ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10366/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Corbera de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10367/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a CornellÓ de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10368/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya al Papiol el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10369/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya al Prat de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10370/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Esplugues de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10371/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a GavÓ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10372/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a l'Hospitalet de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10373/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a la Palma de Cervellˇ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10374/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Molins de Rei el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10375/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Montcada i Reixac el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10376/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Montgat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10377/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a PallejÓ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10378/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Ripollet el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10379/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant AdriÓ de Bes˛s el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10380/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Andreu de la Barca el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10381/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Boi de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10382/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Climent de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10383/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Cugat del VallŔs el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10384/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Feliu de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10385/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Joan DespÝ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10386/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Just Desvern el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10387/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Sant Vicenš dels Horts el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10388/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Santa Coloma de Cervellˇ el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10389/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10390/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Tiana el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10391/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Torrelles de Llobregat el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10392/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les prestacions per al pagament de lloguers atorgades per l'AgŔncia de l'Habitatge de Catalunya a Viladecans el 2016

  N˙mero d'expedient: 314-10393/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Bages

  N˙mero d'expedient: 314-10394/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Baix Camp

  N˙mero d'expedient: 314-10395/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Baix Ebre

  N˙mero d'expedient: 314-10396/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Baix EmpordÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10397/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Baix Llobregat

  N˙mero d'expedient: 314-10398/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Baix PenedŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10399/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al BarcelonŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10400/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al BerguedÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10401/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Garraf

  N˙mero d'expedient: 314-10402/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al GironŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10403/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Maresme

  N˙mero d'expedient: 314-10404/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al MoianŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10405/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al MontsiÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10406/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Pallars JussÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10407/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Pallars SobirÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10408/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Pla d'Urgell

  N˙mero d'expedient: 314-10409/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Pla de l'Estany

  N˙mero d'expedient: 314-10410/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al Priorat

  N˙mero d'expedient: 314-10411/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al RipollŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10412/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al SegriÓ

  N˙mero d'expedient: 314-10413/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al SolsonŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10414/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al TarragonŔs

  N˙mero d'expedient: 314-10415/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'inscrits al programa Garantia Juvenil que han trobat feina al VallŔs Occidental

  N˙mero d'expedient: 314-10416/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a trÓmit i se n'ordena la publicaciˇ.

PÓgina 1 de 2

SegŘent