Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimecres, 4 d'octubre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
85

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Llei de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió de Treball

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adequació dels pantans de Suquets de Baix

  Número d'expedient: 250-01150/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització dels gihadistes als centres penitenciaris

  Número d'expedient: 250-01151/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CJ

 • 4

  Proposta de resolució sobre la formació en reanimació cardiopulmonar a les escoles

  Número d'expedient: 250-01152/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una terminal de creuers al port de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01153/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 580/XI, de suport al Cos d'Agents Rurals

  Número d'expedient: 290-00544/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 10.11.2017. CI

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 589/XI, sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris

  Número d'expedient: 290-00553/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 13.11.2017. CS

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 590/XI, sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris

  Número d'expedient: 290-00554/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 29.01.2017. CS

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 591/XI, sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb personal sanitari

  Número d'expedient: 290-00555/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 13.11.2017. CS

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 493/XI, sobre l'aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense

  Número d'expedient: 290-00463/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CDI

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 581/XI, sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallès

  Número d'expedient: 290-00545/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 584/XI, sobre les polítiques de foment de la cultura de la pau i els drets humans

  Número d'expedient: 290-00548/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 610/XI, sobre la consideració de diversos grups de dones com a víctimes de la violència masclista

  Número d'expedient: 290-00574/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CIP

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 611/XI, sobre la realització de campanyes informatives sobre la violència masclista adreçades a dones migrants

  Número d'expedient: 290-00575/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CIP

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 612/XI, sobre la realització d'accions de visibilització de la violència masclista

  Número d'expedient: 290-00576/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CIP

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 614/XI, sobre la prevenció dels accidents de trànsit entre els joves

  Número d'expedient: 290-00578/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CPJ

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 648/XI, sobre les sancions per excés de velocitat als vehicles d'emergències

  Número d'expedient: 290-00609/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CI

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 654/XI, sobre el VIH a Catalunya

  Número d'expedient: 290-00615/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 681/XI, sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles d'emergència

  Número d'expedient: 290-00641/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 780/XI, sobre la situació de la cirurgia plàstica

  Número d'expedient: 290-00739/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CS

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls de línies de finançament d'actuacions relacionades amb l'economia verda i circular que incloguin l'ecodisseny i l'ecoinnovació

  Número d'expedient: 314-09569/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació pressupostària del 29 d'agost

  Número d'expedient: 314-10099/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de la modificació pressupostària del 29 d'agost amb el referèndum d'autodeterminació

  Número d'expedient: 314-10100/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'informe de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya sobre la convocatòria i celebració del referèndum d'autodeterminació

  Número d'expedient: 314-10101/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la llibertat i la igualtat dels membres de la comunitat educativa

  Número d'expedient: 314-10102/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la tensió als centres educatius i evitar posicionaments partidistes

  Número d'expedient: 314-10103/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició als alumnes de l'Institut Santa Coloma de Farners de portar estelades al centre educatiu

  Número d'expedient: 314-10104/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a mantenir la neutralitat als centres escolars

  Número d'expedient: 314-10105/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'incloure en els pressupostos de la Generalitat una dotació per a pagar el deute de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10106/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s'han canviat els estatuts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10107/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes que s'han de fer als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella, i a l'Hospital Comarcal de Blanes, per a incrementar-ne el nombre de llits

  Número d'expedient: 314-10108/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la posada en funcionament dels nous llits dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella, i l'Hospital Comarcal de Blanes

  Número d'expedient: 314-10109/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema de tresoreria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10110/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'incompliment per part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de pagar els proveïdors en el termini de trenta de dies

  Número d'expedient: 314-10111/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a fer la inversió que necessita l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)

  Número d'expedient: 314-10112/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de la inversió prevista a l'Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)

  Número d'expedient: 314-10113/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 37

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe preceptiu de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya sobre la convocatòria i celebració del referèndum d'autodeterminació

  Número d'expedient: 320-00480/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que cobrirà la inversió prevista a l'Hospital Comarcal de Sant Jaume, de Calella (Maresme)

  Número d'expedient: 314-10114/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 39

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe preceptiu de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya sobre la convocatòria i celebració del referèndum d'autodeterminació

  Número d'expedient: 320-00480/11

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis funcionals de serveis i professionals de ginecologia en l'àmbit territorial i d'actuació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10115/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada en funcionament del servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10116/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes a Can Xaubet, a Calella (Maresme), per a prestar-hi el servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10117/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d'espera per a les intervencions de cataractes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10118/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d'espera per a les intervencions de pròtesi de maluc de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10119/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el temps mitjà d'espera per a les intervencions de pròtesi de genoll de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10120/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la sostenibilitat del Consorci de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 314-10121/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció d'una còpia del cens electoral per a l'organització i celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya i el seu ús posterior

  Número d'expedient: 314-10122/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d'atenció primària i dispensaris de salut tancats dissabtes i diumenges

  Número d'expedient: 314-10123/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d'atenció primària i dispensaris de salut que es preveu d'utilitzar com a locals de votació

  Número d'expedient: 314-10124/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit d'hores de classe de llengua espanyola a l'Escola Taialà, de Girona

  Número d'expedient: 314-10125/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llicències d'ús de "Microsoft Office" de què disposa la Generalitat

  Número d'expedient: 314-10126/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències i les verions de "Microsoft Office" que té la Generalitat

  Número d'expedient: 314-10127/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de vigilància dels presos condemnats per terrorisme gihadista

  Número d'expedient: 314-10128/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els presos condemnats per terrorisme gihadista no estiguin en contacte

  Número d'expedient: 314-10129/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de casos de presos no condemnats per terrorisme gihadista que hagin adoptat actituds fanàtiques o radicalitzades

  Número d'expedient: 314-10130/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos condemnats per terrorisme gihadista que hi ha a cada centre penitenciari

  Número d'expedient: 314-10131/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels funcionaris de presons amb relació a la interacció amb els presos condemnats per terrorisme gihadista

  Número d'expedient: 314-10132/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes dels presos condemnats per terrorisme gihadista a què tenen accés els funcionaris de presons que hi han d'interactuar

  Número d'expedient: 314-10133/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya informativa prevista per a disminuir les absències de pacients a les visites mèdiques

  Número d'expedient: 314-10134/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afirmacions de l'associació "Dolça revolució" amb relació a les malalties greus i les possibles teràpies alternatives a les farmacèutiques o químiques

  Número d'expedient: 314-10135/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Sol·licitud d'una còpia dels projectes lingüístics dels centres d'ensenyament

  Número d'expedient: 320-00401/11

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 62

  Sol·licitud d'una còpia dels memoràndums fets pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de l'1 de setembre de 2016 ençà

  Número d'expedient: 320-00481/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 63

  Sol·licitud d'una còpia dels memoràndums fets pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de l'1 de setembre de 2016 ençà

  Número d'expedient: 320-00481/11

 • 64

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe jurídic emprat pel vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda per a afirmar que la interposició d'un recurs contenciós administratiu suspèn els acords de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 15 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00482/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 65

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe jurídic emprat pel vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda per a afirmar que la interposició d'un recurs contenciós administratiu suspèn els acords de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 15 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00482/11

 • 66

  Sol·licitud d'una còpia de la carta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda al Ministeri d'Hisenda sobre l'incompliment de l'acord de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 13 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00483/11

 • 67

  Sol·licitud d'una còpia de la carta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda al Ministeri d'Hisenda sobre l'incompliment de l'acord de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 13 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00483/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 68

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe jurídic emprat pel vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda per a dispensar i eximir la interventora general de la Generalitat de les seves obligacions legals amb relació a l'acord de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 21 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 320-00484/11

 • 69

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe jurídic emprat pel vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda per a dispensar i eximir la interventora general de la Generalitat de les seves obligacions legals amb relació a l'acord de la Comissió Delegada del Govern de l'Estat per a Afers Econòmics del 21 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 320-00484/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 70

  Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 30 de juny de 2017

  Número d'expedient: 334-00086/11

  Se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit del conseller. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 71

  Sol·licitud d'una còpia dels informes i els expedients jurídics relatius al cessament de Ricard Calvo coma a director de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i la Joventut

  Número d'expedient: 320-00485/11

 • 72

  Sol·licitud d'una còpia dels informes i els expedients jurídics relatius al cessament de Ricard Calvo coma a director de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i la Joventut

  Número d'expedient: 320-00485/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 73

  Sol·licitud d'una còpia de la resolució del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana que exposa la necessitat de contractar la prestació del servei d'inserció en els mitjans de comunicació amb urgència de l'1 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00486/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 74

  Estats de desenvolupament i d'execució del pressupost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2017

  Número d'expedient: 334-00087/11

  D'acord amb l'article 79 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit de tramesa. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 75

  Sol·licitud d'una còpia de la resolució del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana que exposa la necessitat de contractar la prestació del servei d'inserció en els mitjans de comunicació amb urgència de l'1 de setembre de 2017

  Número d'expedient: 320-00486/11

 • 76

  Sol·licitud d'una còpia dels informes i les resolucions que detallen els motius de disponibilitat pressupostària que fonamenten la declaració de desert del contracte amb número d'expedient PR-2017-1992

  Número d'expedient: 320-00487/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 77

  Sol·licitud d'una còpia dels informes i les resolucions que detallen els motius de disponibilitat pressupostària que fonamenten la declaració de desert del contracte amb número d'expedient PR-2017-1992

  Número d'expedient: 320-00487/11

 • 78

  Informe sobre l'evolució dels resultats no financers i de l'endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2017

  Número d'expedient: 334-00088/11

  D'acord amb l'article 21.3 i 4, del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit de tramesa. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 79

  Sol·licitud d'una còpia de l'atestat fet pels Mossos d'Esquadra de les actuacions per a garantir la pràctica de les diligències judicials al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la sortida de la comitiva judicial del Departament

  Número d'expedient: 320-00488/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 80

  Sol·licitud d'una còpia de l'atestat fet pels Mossos d'Esquadra de les actuacions per a garantir la pràctica de les diligències judicials al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la sortida de la comitiva judicial del Departament

  Número d'expedient: 320-00488/11

 • 81

  Recurs d'inconstitucionalitat 1401/2016, interposat pel president del Govern de l'Estat contra la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà

  Número d'expedient: 381-00002/11

  Se'n pren nota.

 • 82

  Recurs d'inconstitucionalitat 4063/2017, interposat pel president del Govern de l'Estat, contra l'article 3.1 (lletres a i b) i l'article 6 de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

  Número d'expedient: 381-00017/11

  D'acord amb l'article 37.3.j) del Reglament, s'acorda la compareixença del Parlament de Catalunya en el procediment.

 • 83

  Control del compliment de la Moció 124/XI, sobre l'emprenedoria juvenil

  Número d'expedient: 390-00124/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Coneixement

 • 84

  Control del compliment de la Moció 147/XI, sobre l'Agència Tributària de Catalunya

  Número d'expedient: 390-00147/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia i Hisenda

 • 85

  Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de plagues als conreus

  Número d'expedient: 390-00148/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pàgina 1 de 1