Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dijous, 28 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
136

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un calendari d'execució dels acords de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional

  Número d'expedient: 250-01145/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 2

  Proposta de resolució sobre la transparència en l'ús dels diners públics

  Número d'expedient: 250-01146/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CAI

 • 3

  Proposta de resolució sobre la vacunació de la grip dels professionals sanitaris

  Número d'expedient: 250-01147/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 4

  Proposta de resolució sobre la falta de pediatres en el sistema sanitari públic

  Número d'expedient: 250-01148/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CS

 • 5

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire

  Número d'expedient: 250-01149/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2017, sobre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany (exercici 2013)

  Número d'expedient: 258-00026/11

  D'acord amb l'article 185 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 7

  Procediment per a designar el director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  Número d'expedient: 284-00027/11

  Se'n pren nota.

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 581/XI, sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallès

  Número d'expedient: 290-00545/11

  D'acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 09.11.2017. CI

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 562/XI, relativa a l'Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014

  Número d'expedient: 290-00526/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 574/XI, sobre l'objectiu 1 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00538/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Socials i Famílies

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 592/XI, sobre la situació del moviment LGBTI i les persones amb VIH/sida a Hondures

  Número d'expedient: 290-00556/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 593/XI, sobre la creació de l'Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia

  Número d'expedient: 290-00557/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 594/XI, sobre la detenció de dirigents de l'oposició a Malàisia

  Número d'expedient: 290-00558/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 595/XI, sobre l'objectiu 16 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00559/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 596/XI, sobre l'objectiu 17 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

  Número d'expedient: 290-00560/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 597/XI, de solidaritat amb el poble sudanès

  Número d'expedient: 290-00561/11

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la programació del sistema informàtic de la sanitat pública

  Número d'expedient: 314-06758/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el prestador del servei informàtic a la xarxa d'hospitals i atenció primària

  Número d'expedient: 314-06759/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut i la vigència dels acords entre el Departament d'Ensenyament i el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió Catòlica

  Número d'expedient: 314-09272/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d'educació infantil que hi ha als centres educatius

  Número d'expedient: 314-09392/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d'educació infantil que hi ha als centres educatius d'una línia

  Número d'expedient: 314-09393/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d'educació infantil que hi ha als centres educatius de dues línies

  Número d'expedient: 314-09394/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que tenen tècnics d'educació infantil

  Número d'expedient: 314-09395/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes de tècnics d'educació infantil que estan sense cobrir

  Número d'expedient: 314-09396/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials que han hagut de renunciar al servei de menjador

  Número d'expedient: 314-09398/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2016

  Número d'expedient: 314-09427/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2015

  Número d'expedient: 314-09428/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2014

  Número d'expedient: 314-09429/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2013

  Número d'expedient: 314-09430/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2012

  Número d'expedient: 314-09431/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2011

  Número d'expedient: 314-09432/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris amb força a l'interior dels vehicles que hi va haver al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2010

  Número d'expedient: 314-09433/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2016

  Número d'expedient: 314-09434/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2015

  Número d'expedient: 314-09435/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2014

  Número d'expedient: 314-09436/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2013

  Número d'expedient: 314-09437/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2012

  Número d'expedient: 314-09438/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2011

  Número d'expedient: 314-09439/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de dispositiu especial de vigilància desplegat al voltant de l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona el 2010

  Número d'expedient: 314-09440/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de policies locals o vigilants municipals a l'estació del tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09441/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta formativa gratuïta per als docents

  Número d'expedient: 314-09445/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles d'estiu per als docents

  Número d'expedient: 314-09446/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a programar l'oferta formativa per als docents

  Número d'expedient: 314-09447/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'exigència d'algun tipus de formació als centres escolars i als professors

  Número d'expedient: 314-09448/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació d'algun tipus de formació als professors dels centres docents

  Número d'expedient: 314-09449/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'entitats que ofereixen formació als docents i el tipus de formació que ofereixen

  Número d'expedient: 314-09450/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que reben les entitats que ofereixen formació als docents

  Número d'expedient: 314-09451/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació apareguda a la premsa amb relació als membres de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09452/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha variat la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09453/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual a la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana no hi ha personal funcionari

  Número d'expedient: 314-09454/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la composició de la Comissió de Subministraments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Número d'expedient: 314-09455/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de modificar la composició de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09456/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit per a determinar la composició de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09457/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la composició de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana en la validesa dels acords que adopti

  Número d'expedient: 314-09458/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el secretari d'Habitatge i Millora Urbana forma part de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09459/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el secretari d'Habitatge i Millora Urbana forma part de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana amb número d'expedient GO-2017-84

  Número d'expedient: 314-09460/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el secretari d'Administració Local forma part de la mesa de contractació de la licitació de l'Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament, consultes populars i altres formes de participació ciutadana

  Número d'expedient: 314-09461/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia legal dels projectes lingüístics dels centres d'ensenyament

  Número d'expedient: 314-09477/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat del projecte lingüístic d'algun centre d'ensenyament en què el català no fos llengua vehicular

  Número d'expedient: 314-09478/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat del projecte lingüístic d'algun centre d'ensenyament en què el castellà no fos llengua vehicular

  Número d'expedient: 314-09479/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions iniciades arran de la detecció d'elements contraris a la legalitat en el projecte lingüístic d'algun centre d'ensenyament

  Número d'expedient: 314-09480/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius de primària que empren el castellà com a llengua vehicular d'assignatures troncals

  Número d'expedient: 314-09481/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius de secundària que empren el castellà com a llengua vehicular d'assignatures troncals

  Número d'expedient: 314-09482/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fitxa bancària de l'Institut Català de Finances

  Número d'expedient: 314-09517/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s'han fet convocatòries de mossos d'esquadra els darrers anys

  Número d'expedient: 314-09643/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les cinc-centes places de mosso d'esquadra que es volien convocar

  Número d'expedient: 314-09644/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu donat per la Inspecció de Treball per tancar temporalment les plantes 1 a 8 de l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) el 28 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09656/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el departament de Justícia no va emetre cap comunicat oficial el 28 de juny de 2017 amb relació al tancament temporal de les plantes 1 a 8 de l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09657/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament temporal de vuit plantes de l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) el 28 de juny de 2017

  Número d'expedient: 314-09658/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de no haver reparat dos dels quatre compressors d'aire condicionat de l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) abans que n'hagi tingut coneixement la Inspecció de Treball

  Número d'expedient: 314-09659/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de no haver buscat una solució per a evitar el tancament temporal de vuit plantes de l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) abans que n'hagi tingut coneixement la Inspecció de Treball

  Número d'expedient: 314-09660/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a garantir que no es repeteixi l'excés d'escalfament ambiental a l'edifici dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09661/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del tancament temporal de vuit plantes dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) el 28 de juny de 2017 i la reobertura i la reparació de l'aire condicionat

  Número d'expedient: 314-09662/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia de la reparació efectuada a l'aire condicionat dels Jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-09663/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga del conveni signat entre el Departament de Justícia i la Conferència Episcopal

  Número d'expedient: 314-09892/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la producció dels cartells del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre confiscats per la policia judicial

  Número d'expedient: 314-10076/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de contractació pública per a la producció del material electoral del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre confiscat per la policia judicial

  Número d'expedient: 314-10077/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de la còpia del cens electoral facilitada per l'Oficina del Cens Electoral per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10078/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de les dades del padró municipal per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10079/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de dades del Registre de Població de Catalunya per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10080/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre a respondre per escrit sobre l'ús de dades del Registre de catalans residents a l'exterior per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10081/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de dades fiscals per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10082/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ús de dades dels usuaris del Servei Català de la Salut per al sorteig dels membres de les meses del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10083/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sorteig dels membres de les meses electorals per al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre

  Número d'expedient: 314-10084/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10085/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10086/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaçament del viatge del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10087/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernoctació del viatge del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10088/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manutenció del viatge del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10089/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de transport per als desplaçaments dins el país del viatge del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10090/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dietes o les compensacions per a les persones que han participat en el viatge del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Líban del 13 al 15 de maig de 2017

  Número d'expedient: 314-10091/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manifest del web de les escoles Vedruna

  Número d'expedient: 314-10092/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manifest del web de l'Escola Pia de Catalunya

  Número d'expedient: 314-10093/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de l'àmbit sanitari que s'ha vacunat contra la grip els darrers cinc anys

  Número d'expedient: 314-10094/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip dels professionals sanitaris el 2016

  Número d'expedient: 314-10095/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que preveu el Departament de Salut per a fomentar la vacunació contra la grip entre els professionals de l'àmbit sanitari

  Número d'expedient: 314-10096/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desena Fira d'Alimentació i Salut i el foment de pseudociències

  Número d'expedient: 314-10097/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Salut ha atorgat ajuts a la desena Fira d'Alimentació i Salut

  Número d'expedient: 314-10098/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Sol·licitud d'una còpia de tota la documentació relativa a una eventual secessió de Catalunya de la resta d'Espanya

  Número d'expedient: 320-00350/11

  La Mesa constata que l'informe és parcialment favorable a l'empara sol·licitada per la diputada i que, d'acord amb el que estableix l'article 8.5 del Reglament, l'informe és vinculant si es pronuncia a favor del dret d'accés a la informació. En conseqüència, considera que la sol·licitud d'accés a la informació està fonamentada pel que fa a les lletres a) i b) de la conclusió del dit informe però que, atès el contingut de la lletra c) de la mateixa conclusió, la sol·licitud d'empara no està fonamentada amb relació a la tramitació 320-00352/11. Per tant, la Mesa acorda donar trasllat d'aquest acord i de l'informe de l'Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública al Departament de Presidència i a la diputada als efectes que determinen les lletres a) i b) de l'esmentat informe.
  Aquest informe s'annexa a aquesta acta (annex 1).

 • 100

  Sol·licitud d'una còpia de textos legals o esborranys en preparació per part del Govern relatius a una eventual secessió de Catalunya de la resta d'Espanya

  Número d'expedient: 320-00351/11

  La Mesa constata que l'informe és parcialment favorable a l'empara sol·licitada per la diputada i que, d'acord amb el que estableix l'article 8.5 del Reglament, l'informe és vinculant si es pronuncia a favor del dret d'accés a la informació. En conseqüència, considera que la sol·licitud d'accés a la informació està fonamentada pel que fa a les lletres a) i b) de la conclusió del dit informe però que, atès el contingut de la lletra c) de la mateixa conclusió, la sol·licitud d'empara no està fonamentada amb relació a la tramitació 320-00352/11. Per tant, la Mesa acorda donar trasllat d'aquest acord i de l'informe de l'Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública al Departament de Presidència i a la diputada als efectes que determinen les lletres a) i b) de l'esmentat informe.
  Aquest informe s'annexa a aquesta acta (annex 1).

Pàgina 1 de 2

Següent