Acords de les sessions

Mesa del Parlament - XI Legislatura

Dia:
Dimarts, 5 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
91

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

  Número d'expedient: 200-00017/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. CAI

 • 2

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

  Número d'expedient: 200-00017/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. CAI

 • 3

  Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

  Número d'expedient: 200-00017/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. CAI

 • 4

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió de Treball

 • 5

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Número d'expedient: 200-00026/11

  Així mateix, s'acorda que els antecedents que l'acompanyen siguin tramesos als grups parlamentaris i que es faci avinent en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 6

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

  Número d'expedient: 200-00026/11

  D'acord amb els articles 111 i 112 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 7

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió de Treball

 • 8

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  Número d'expedient: 202-00034/11

  D'acord amb l'article 120.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió de Treball

 • 9

  Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

  Número d'expedient: 202-00061/11

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d'educació

  Número d'expedient: 250-01141/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament

 • 11

  Proposta de resolució sobre els drets d'autor a Televisió de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01142/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. CCMA

 • 12

  Proposta de resolució sobre la desaparició a l'Argentina de l'activista social Santiago Maldonado

  Número d'expedient: 250-01144/11

  Se'n pren nota. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 13

  Proposta de resolució sobre la desaparició a l'Argentina de l'activista social Santiago Maldonado

  Número d'expedient: 250-01144/11

  D'acord amb l'article 164, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit, amb la correcció d'errades incorporada, i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil

  Número d'expedient: 314-08814/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aparells desfibril·ladors instal·lats en diversos jutjats de la província de Barcelona

  Número d'expedient: 314-09798/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aparells desfibril·ladors instal·lats en diversos jutjats de la província de Girona

  Número d'expedient: 314-09799/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aparells desfibril·ladors instal·lats en diversos jutjats de la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-09800/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aparells desfibril·ladors instal·lats en diversos jutjats de la província de Tarragona

  Número d'expedient: 314-09801/11

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els responsables de la planificació per la Generalitat de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09985/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació per la Generalitat de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09986/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs públics de la Generalitat que van participar en la planificació de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09987/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat de l'organització del servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09988/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat en l'organització del servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09989/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a dotar de prou personal el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09990/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions amb què es va contactar per a organitzar el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09991/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de l'Assemblea Nacional Catalana en el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09992/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió respecte a la participació de l'Assemblea Nacional Catalana en el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09993/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació d'Òmnium Cultural en el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09994/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió respecte a la participació d'Òmnium Cultural en el servei d'ordre de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09995/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l'Assemblea Nacional Catalana respecte a la planificació de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09996/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb Òmnium Cultural respecte a la planificació de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09997/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de voluntaris que van participar en l'organització de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09998/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'emplaçament dels voluntaris en l'organització de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-09999/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignes rebudes pels voluntaris en l'organització de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10000/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignes rebudes pels efectius d'ordre públic que van participar en l'organització de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10001/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de seguretat de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10002/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de contingència previstes per a la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10003/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assistència prevista a la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10004/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius d'ordre públic desplegats en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10005/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'emplaçament dels efectius de l'ordre públic desplegats en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10006/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pancartes desplegades en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10007/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de pancartes, símbols o banderes en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 314-10008/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d'una pancarta d'una determinada opció política a l'Escola Saavedra, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-10009/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les províncies que disposen de la tècnica del monitoratge amb videoelectroencefalografia per a diagnosticar l'epilèpsia

  Número d'expedient: 314-10011/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals públics que disposen de la tècnica del monitoratge amb videoelectroencefalografia per a diagnosticar l'epilèpsia

  Número d'expedient: 314-10012/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves amb videoelectroencefalografia que s'han fet a cada hospital

  Número d'expedient: 314-10013/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dissenyades o empreses pel Departament de Salut per a millorar la formació i la intervenció en l'epilèpsia

  Número d'expedient: 314-10014/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses del conseller de Salut amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per a tractar dels hospitals públics que no disposen de la tècnica del monitoratge amb videoelectroencefalografia per a diagnosticar l'epilèpsia

  Número d'expedient: 314-10015/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en fàrmacs per a tractar l'epilèpsia el 2016

  Número d'expedient: 314-10016/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fàrmacs per a tractar l'epilèpsia més prescrits

  Número d'expedient: 314-10017/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les proves diagnòstiques de monitoratge amb videoelectroencefalografia fetes a cada hospital

  Número d'expedient: 314-10018/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar les diferències entre les gorres de les policies locals i dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-10019/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges del servei d'urgències i del servei d'anestèsia de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona, que han revocat llur contracte

  Número d'expedient: 314-10020/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines multifunció per a imprimir, fotocopiar i escanejar que hi ha en diverses seus judicials de la província de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10021/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines multifunció per a imprimir, fotocopiar i escanejar que hi ha en diverses seus judicials de la província de Girona

  Número d'expedient: 314-10022/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines multifunció per a imprimir, fotocopiar i escanejar que hi ha en diverses seus judicials de la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-10023/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines multifunció per a imprimir, fotocopiar i escanejar que hi ha en diverses seus judicials de la província de Tarragona

  Número d'expedient: 314-10024/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva

  Número d'expedient: 314-10025/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients incoats en el Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva

  Número d'expedient: 314-10026/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'expedients incoats en el Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva que han evitat una situació d'emergència o de pèrdua d'habitatge

  Número d'expedient: 314-10027/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament actual del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva

  Número d'expedient: 314-10028/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació definitiva del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva

  Número d'expedient: 314-10029/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals pot haver deixat de funcionar el Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva

  Número d'expedient: 314-10030/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge en altres consells comarcals de Girona

  Número d'expedient: 314-10031/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consells comarcals de Girona que han implantat un servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

  Número d'expedient: 314-10032/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge en consells comarcals de Lleida

  Número d'expedient: 314-10033/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consells comarcals de Lleida que han implantat un servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

  Número d'expedient: 314-10034/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge en consells comarcals de Barcelona

  Número d'expedient: 314-10035/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consells comarcals de Barcelona que han implantat un servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

  Número d'expedient: 314-10036/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de serveis d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge en consells comarcals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-10037/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consells comarcals de Barcelona que han implantat un servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge

  Número d'expedient: 314-10038/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'existència d'un avís d'atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 314-10039/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de dues estelades a l'Escola Vilademany, d'Aiguaviva (Gironès)

  Número d'expedient: 314-10040/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de dues pancartes del "Sí" a l'Escola Lluís Companys, de Tordera (Maresme)

  Número d'expedient: 314-10041/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el lloc web dels Mossos d'Esquadra no està disponible en una de les llengües oficials de Catalunya

  Número d'expedient: 314-10042/11

  D'acord amb l'article 160.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de persones destinades a cobrir l'acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 316-00051/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 77

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de recursos materials destinats a cobrir l'acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 316-00052/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 78

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la propietat dels recursos materials que es van emprar per a cobrir l'acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 316-00053/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 79

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les hores de treball esmerçades per a cobrir l'acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 316-00054/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 80

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del desplegament per a cobrir l'acte del Teatre Nacional de Catalunya del 4 de juliol de 2017

  Número d'expedient: 316-00055/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 81

  Sol·licitud d'una còpia de l'Acord de govern pel qual la Generalitat va convocar o es va sumar a la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00467/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 82

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els programes musicals emesos en horari nocturn a TV3

  Número d'expedient: 316-00056/11

  D'acord amb els articles 163 i 103 del Reglament, s'acorda de concedir-la.

 • 83

  Sol·licitud d'una còpia de l'Acord de govern pel qual la Generalitat va convocar o es va sumar a la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00467/11

 • 84

  Sol·licitud d'una còpia de la comunicació rebuda per la Generalitat amb relació a la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00468/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 85

  Sol·licitud d'una còpia de la comunicació rebuda per la Generalitat amb relació a la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00468/11

 • 86

  Sol·licitud d'una còpia d'un document que detalli els membres del Govern o de l'Administració de la Generalitat que constaven com a organitzadors o representants en la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00469/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 87

  Sol·licitud d'una còpia d'un document que detalli els membres del Govern o de l'Administració de la Generalitat que constaven com a organitzadors o representants en la convocatòria de la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00469/11

 • 88

  Sol·licitud d'una còpia d'un informe sobre l'evacuació d'un grup de manifestants que duien una pancarta amb el text "España contra el terrorismo. Gracias Majestad" en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00470/11

 • 89

  Sol·licitud d'una còpia d'un informe sobre l'evacuació d'un grup de manifestants que duien una pancarta amb el text "España contra el terrorismo. Gracias Majestad" en la manifestació del 26 d'agost a Barcelona

  Número d'expedient: 320-00470/11

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 90

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple a propòsit de les informacions que s'han publicat amb relació als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost

  Número d'expedient: 361-00014/11

  D'acord amb l'article 169.1 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Número d'expedient: 399-00004/11

  Se'n pren nota. CED

Pàgina 1 de 1