Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 17 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
48

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l'estudi EuroRAP

  Número d'expedient: 250-00101/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l'estudi EuroRAP

  Número d'expedient: 290-00056/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de resolució sobre els aparcaments per a transportistes a l'autopista AP-7

  Número d'expedient: 250-00102/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Proposta de resolució sobre els aparcaments per a transportistes a l'autopista AP-7

  Número d'expedient: 290-00057/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia i regionals

  Número d'expedient: 290-00058/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia i regionals

  Número d'expedient: 250-00109/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou

  Número d'expedient: 250-00127/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou

  Número d'expedient: 290-00059/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposta de resolució sobre la reducció del preu del peatge de l'autopista C-32

  Número d'expedient: 290-00060/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre la reducció del preu del peatge de l'autopista C-32

  Número d'expedient: 250-00129/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès

  Número d'expedient: 250-00130/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès

  Número d'expedient: 290-00061/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00062/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses

  Número d'expedient: 250-00131/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a Renfe i sobre la signatura del contracte marc amb aquesta empresa

  Número d'expedient: 250-00152/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Proposta de resolució sobre la programació de les obres d'ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa

  Número d'expedient: 290-00063/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Proposta de resolució sobre la programació de les obres d'ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa

  Número d'expedient: 250-00154/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a garantir la seguretat viària en l'accés des de la carretera C-12 a l'Escola Alba, de Corbins

  Número d'expedient: 290-00064/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a garantir la seguretat viària en l'accés des de la carretera C-12 a l'Escola Alba, de Corbins

  Número d'expedient: 250-00094/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec d'estudis per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral

  Número d'expedient: 290-00065/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec d'estudis per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral

  Número d'expedient: 250-00097/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 22

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d'aquesta ciutat

  Número d'expedient: 290-00066/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 23

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d'aquesta ciutat

  Número d'expedient: 250-00104/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 24

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel Baix Llobregat

  Número d'expedient: 250-00108/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 25

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel Baix Llobregat

  Número d'expedient: 290-00067/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 26

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer

  Número d'expedient: 290-00068/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer

  Número d'expedient: 250-00112/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 28

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer

  Número d'expedient: 250-00133/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 29

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un programa únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l'elaboració d'una llei per a implantar el sistema de devolució, dipòsit i retorn

  Número d'expedient: 290-00069/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 30

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un programa únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l'elaboració d'una llei per a implantar el sistema de devolució, dipòsit i retorn

  Número d'expedient: 250-00114/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 31

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres a l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors

  Número d'expedient: 290-00070/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 32

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres a l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors

  Número d'expedient: 250-00115/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 33

  Proposta de resolució sobre els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a l'adquisició d'habitatges protegits

  Número d'expedient: 290-00071/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 34

  Proposta de resolució sobre els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a l'adquisició d'habitatges protegits

  Número d'expedient: 250-00119/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 35

  Proposta de resolució sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca

  Número d'expedient: 250-00158/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 36

  Proposta de resolució sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca

  Número d'expedient: 290-00072/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 37

  Proposta de resolució sobre la creació del Fons social català d'habitatges

  Número d'expedient: 290-00073/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 38

  Proposta de resolució sobre la creació del Fons social català d'habitatges

  Número d'expedient: 250-00162/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 39

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la proposta del Pla per al dret a l'habitatge 2013-2016

  Número d'expedient: 357-00070/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la proposta del Pla per al dret a l'habitatge 2013-2016

  Número d'expedient: 356-00094/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 41

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Puñet Plensa, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 357-00071/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 42

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Puñet Plensa, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 356-00115/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Fontova Carles, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 357-00072/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Fontova Carles, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 356-00116/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Plensa, alcalde d'Algerri (Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 356-00117/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 46

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Plensa, alcalde d'Algerri (Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació

  Número d'expedient: 357-00073/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 47

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de mobilitat segures i sostenibles

  Número d'expedient: 357-00074/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 48

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de mobilitat segures i sostenibles

  Número d'expedient: 356-00121/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1