Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 9 de juliol de 2015
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
3

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00060/10

  S'elabora el dictamen. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  Se'n pren nota. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1