Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 1 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
90

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a l'Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01242/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01402/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03439/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Proposta de compareixença de Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01403/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de compareixença de Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03440/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01404/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03441/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01405/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03442/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, responsable de l'àrea d'habitatge de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01406/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, responsable de l'àrea d'habitatge de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03443/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03444/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01407/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03445/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01408/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01409/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03446/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01410/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03447/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03448/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 21

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01411/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 22

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03449/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 23

  Proposta de compareixença d'una representació d'Ofideute amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03450/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 24

  Proposta de compareixença d'una representació d'Ofideute amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01412/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 25

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03451/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 26

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03452/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03453/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01413/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació de les Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03454/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació de les Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01414/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01415/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03455/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01416/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 34

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03456/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 35

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03457/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03458/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01417/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01418/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03459/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03460/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01419/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03461/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 43

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01420/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació d'Avalis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03462/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 45

  Proposta de compareixença d'una representació d'Avalis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01421/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 46

  Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri de Foment amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03463/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 47

  Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri de Foment amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01422/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 48

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03464/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 49

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03465/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 50

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01423/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03466/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 52

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03467/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 53

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01424/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 54

  Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03468/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 55

  Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01425/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 56

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01426/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 57

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03469/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 58

  Proposta de compareixença d'una representació de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03470/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 59

  Proposta de compareixença d'una representació de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01427/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 60

  Proposta de compareixença d'una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01428/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 61

  Proposta de compareixença d'una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03471/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 62

  Proposta de compareixença d'una representació del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01429/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 63

  Proposta de compareixença d'una representació del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03472/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 64

  Proposta de compareixença d'una representació del BBVA amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03473/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 65

  Proposta de compareixença d'una representació del BBVA amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01430/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 66

  Proposta de compareixença d'una representació de Bankia amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03474/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 67

  Proposta de compareixença d'una representació de Bankia amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01431/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 68

  Proposta de compareixença d'una representació d'ING Direct amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01432/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 69

  Proposta de compareixença d'una representació d'ING Direct amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03475/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 70

  Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01433/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 71

  Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03476/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 72

  Proposta de compareixença de Carles Vergara Alert, professor de l'IESE especialitzat en el sector immobiliari, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 352-03477/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 73

  Proposta de compareixença de Carles Vergara Alert, professor de l'IESE especialitzat en el sector immobiliari, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 353-01434/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 74

  Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 200-00045/10

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 75

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 250-01493/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 76

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 290-00978/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 77

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del Decret de creació del Parc Natural del Massís del Garraf

  Número d'expedient: 250-01574/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 78

  Proposta de resolució sobre la reducció dels preus dels bitllets de tren d'alta velocitat i Avant entre Lleida i Barcelona

  Número d'expedient: 250-01495/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 79

  Proposta de resolució sobre la reducció dels preus dels bitllets de tren d'alta velocitat i Avant entre Lleida i Barcelona

  Número d'expedient: 290-00979/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 80

  Proposta de resolució sobre l'abocador de Cruïlles

  Número d'expedient: 250-01497/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 81

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l'autopista AP-7 per al peatge de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el de l'Hospitalet de l'Infant i Móra d'Ebre

  Número d'expedient: 290-00980/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 82

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l'autopista AP-7 per al peatge de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el de l'Hospitalet de l'Infant i Móra d'Ebre

  Número d'expedient: 250-01504/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 83

  Proposta de resolució sobre els informes de la Universitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Technology relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del projecte Castor

  Número d'expedient: 250-01511/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 84

  Proposta de resolució sobre els informes de la Universitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Technology relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del projecte Castor

  Número d'expedient: 290-00981/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 85

  Proposta de resolució sobre la previsió dels fenòmens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l'elaboració d'un protocol d'actuació coordinat

  Número d'expedient: 250-01562/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 86

  Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll

  Número d'expedient: 250-01570/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 87

  Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll

  Número d'expedient: 290-00982/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 88

  Proposta de resolució sobre l'extensió de la validesa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys

  Número d'expedient: 250-01572/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 89

  Proposta de resolució sobre l'extensió de la validesa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys

  Número d'expedient: 290-00983/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 90

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 250-01609/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1