Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
20

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01249/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Compareixença d'Elga Molina i Roig, responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01250/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Compareixença d'Agustí Jover i Armengol, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01261/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01237/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01238/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01253/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01254/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament de les indemnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expropiats per les obres de la carretera C-51

  Número d'expedient: 250-01472/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposta de resolució sobre el pagament de les indemnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expropiats per les obres de la carretera C-51

  Número d'expedient: 290-00929/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre la incineradora de residus industrials de Constantí

  Número d'expedient: 290-00930/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de resolució sobre la incineradora de residus industrials de Constantí

  Número d'expedient: 250-01473/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre la revisió dels expedients sancionadors oberts arran d'una acció reivindicativa de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic

  Número d'expedient: 250-01478/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Proposta de resolució sobre la revisió dels expedients sancionadors oberts arran d'una acció reivindicativa de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic

  Número d'expedient: 290-00931/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla pluriennal dels centres urbans sostenibles

  Número d'expedient: 250-01480/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Rovira, responsable de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, la manera de millorar la coordinació dels estudis sobre contaminació atmosfèrica i les mesures que cal adoptar

  Número d'expedient: 357-01368/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat

  Número d'expedient: 357-01369/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat

  Número d'expedient: 356-01199/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els plans de gestió del districte fluvial

  Número d'expedient: 357-01370/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem el Gaià davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de protecció de les terres del Gaià

  Número d'expedient: 357-01371/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem el Gaià davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de protecció de les terres del Gaià

  Número d'expedient: 356-01209/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1