Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 8 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
19

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01232/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01233/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell

  Número d'expedient: 290-00894/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell

  Número d'expedient: 250-01390/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01430/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01442/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00895/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes del canvi climàtic

  Número d'expedient: 356-01155/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes del canvi climàtic

  Número d'expedient: 357-01332/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix

  Número d'expedient: 357-01333/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix

  Número d'expedient: 356-01181/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix

  Número d'expedient: 356-01182/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix

  Número d'expedient: 357-01334/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix

  Número d'expedient: 357-01335/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix

  Número d'expedient: 356-01183/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, secretària general d'Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix

  Número d'expedient: 357-01336/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, secretària general d'Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix

  Número d'expedient: 356-01184/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació ferroviària de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 357-00641/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00060/10

  Se'n pren nota. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1