Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
131

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposta de resolució sobre la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l'Aldea

  Número d'expedient: 250-01303/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Proposta de resolució sobre la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l'Aldea

  Número d'expedient: 290-00871/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'una passarel·la i d'un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00872/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'una passarel·la i d'un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 250-01364/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aeròdrom d'Alfés

  Número d'expedient: 250-01368/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aeròdrom d'Alfés

  Número d'expedient: 290-00873/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost

  Número d'expedient: 250-01373/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost

  Número d'expedient: 290-00874/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre Ripoll i Berga

  Número d'expedient: 290-00875/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre Ripoll i Berga

  Número d'expedient: 250-01379/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de resolució sobre la inclusió de les Terres de l'Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00876/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre la inclusió de les Terres de l'Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01415/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Proposta de resolució sobre la senyalització d'alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà

  Número d'expedient: 290-00877/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Proposta de resolució sobre la senyalització d'alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà

  Número d'expedient: 250-01416/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de l'Agència Catalana del Medi Ambient

  Número d'expedient: 354-00395/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de l'Agència Catalana del Medi Ambient

  Número d'expedient: 355-00212/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada

  Número d'expedient: 354-00398/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada

  Número d'expedient: 357-01299/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada

  Número d'expedient: 356-01136/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers en turismes

  Número d'expedient: 357-01300/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers en turismes

  Número d'expedient: 356-01143/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers en turismes

  Número d'expedient: 357-01301/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 23

  Proposta de compareixença de Carme Trilla amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02696/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 24

  Proposta de compareixença de Carme Trilla amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01228/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 25

  Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01229/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 26

  Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02697/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01230/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 28

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02698/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01231/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02699/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01232/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02700/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02760/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 34

  Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02723/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 35

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01233/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02701/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02761/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 38

  Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02722/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02702/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01234/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02732/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02758/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 43

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01235/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02703/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 45

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02731/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 46

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02757/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 47

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02704/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 48

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01236/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 49

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01237/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 50

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02705/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02724/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 52

  Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02777/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 53

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02706/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01238/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 55

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02755/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 56

  Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02776/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 57

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02707/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 58

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01239/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 59

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01240/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 60

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02708/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 61

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02713/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 62

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02762/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 63

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02775/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 64

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01241/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 65

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02709/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 66

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02712/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 67

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02756/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 68

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02711/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 69

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01242/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 70

  Proposta de compareixença de representants de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a l'Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02774/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 71

  Proposta de compareixença d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02714/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 72

  Proposta de compareixença d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01243/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 73

  Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01244/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 74

  Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02715/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 75

  Proposta de compareixença de Guillem Fernàndez, en representació de l'associació Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01245/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 76

  Proposta de compareixença de Guillem Fernàndez, en representació de l'associació Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02716/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 77

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02717/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 78

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01246/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 79

  Proposta de compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en demografia i professora de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02718/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 80

  Proposta de compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en demografia i professora de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01247/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 81

  Proposta de compareixença d'Isabel Pujadas Rúbies, catedràtica del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02719/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 82

  Proposta de compareixença d'Isabel Pujadas Rúbies, catedràtica del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01248/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 83

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02720/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 84

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01249/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 85

  Proposta de compareixença d'Elga Molina i Roig, responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01250/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 86

  Proposta de compareixença d'Elga Molina i Roig, responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02721/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 87

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02725/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 88

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02754/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 89

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02726/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 90

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01251/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 91

  Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02727/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 92

  Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01252/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 93

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01253/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 94

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02728/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 95

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01254/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 96

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02729/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 97

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02730/10

  Es rebutja. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 98

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02763/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 99

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 352-02733/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 100

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  Número d'expedient: 353-01255/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 2

Següent