Acords de les sessions

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 19 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
20

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor

  Número d'expedient: 290-00520/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor

  Número d'expedient: 250-00804/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 3

  Proposta de resolució sobre el tractament dels residus provinents d'armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria

  Número d'expedient: 250-00872/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 4

  Proposta de resolució sobre la modificació de l'article 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig

  Número d'expedient: 290-00521/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de resolució sobre la modificació de l'article 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig

  Número d'expedient: 250-00876/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de resolució sobre les tarifes del transport públic del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 250-00885/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de resolució sobre les tarifes del transport públic del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00522/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 8

  Proposta de resolució sobre el rebuig de la proposta de tractar els residus d'armes químiques de Síria a la planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)

  Número d'expedient: 250-00888/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposta de resolució sobre les obres de connexió amb tren i metro de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 290-00523/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre les obres de connexió amb tren i metro de l'aeroport de Barcelona - el Prat

  Número d'expedient: 250-00891/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de resolució sobre els habitatges que són propietat de les entitats financeres

  Número d'expedient: 250-00901/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre els habitatges que són propietat de les entitats financeres

  Número d'expedient: 290-00524/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Proposta de resolució sobre el deute pendent del projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina, de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00525/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Proposta de resolució sobre el deute pendent del projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina, de Terrassa

  Número d'expedient: 250-00902/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla d'homogeneïtzació a les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del sistema de rodalia de Barcelona

  Número d'expedient: 356-00552/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla d'homogeneïtzació a les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del sistema de rodalia de Barcelona

  Número d'expedient: 357-00595/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica

  Número d'expedient: 356-00557/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica

  Número d'expedient: 357-00596/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Catalana d'Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompliments del Govern amb el sector del transport de mercaderies per carretera

  Número d'expedient: 356-00559/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Catalana d'Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompliments del Govern amb el sector del transport de mercaderies per carretera

  Número d'expedient: 357-00597/10

  S'aprova. Comissió de Territori i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 1