Acords de les sessions

Comissió d'Interior (CI) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 20 de març de 2014
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
124

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les activitats del col·lectiu Mossos per la Independència

  Número d'expedient: 354-00267/10

  Es rebutja. Comissió d'Interior

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió d'emergències de Girona

  Número d'expedient: 356-00604/10

  Es rebutja. Comissió d'Interior

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió d'emergències de Girona

  Número d'expedient: 356-00605/10

  Es rebutja. Comissió d'Interior

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè expliqui els efectes de l'admissió a tràmit de la querella presentada contra professionals i directius de l'Institut

  Número d'expedient: 356-00620/10

  Es rebutja. Comissió d'Interior

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la seguretat i la gestió del risc amb relació al Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous Lubina i Montanazo i les centrals nuclears

  Número d'expedient: 355-00087/10

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió d'Interior

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació relativa als moviments sísmics al Montsià i el Baix Ebre del setembre de 2013 ençà

  Número d'expedient: 311-00805/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb el Govern de l'Estat amb relació als moviments sísmics al Montsià i el Baix Ebre del setembre del 2013

  Número d'expedient: 311-00806/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de coordinació amb les altres administracions per a fer el seguiment dels moviments sísmics produïts pel projecte Castor

  Número d'expedient: 311-00807/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis que té l'Institut Geogràfic de Catalunya sobre els efectes del projecte Castor

  Número d'expedient: 311-00808/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes mantinguts amb l'Observatori de l'Ebre per a conèixer l'abast dels moviments sísmics produïts davant la costa del delta de l'Ebre al setembre del 2013

  Número d'expedient: 311-00809/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'algun dispositiu de seguretat especial en previsió de més moviments sísmics davant la costa del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 311-00810/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació relativa a l'execució de les obres del projecte Castor davant les costes del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 311-00811/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'informar la població del Montsià i el Baix Ebre amb relació als moviments sísmics davant la costa del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 311-00812/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de la paralització de les obres d'injecció de gas al magatzem Castor davant la costa del delta de l'Ebre

  Número d'expedient: 311-00813/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell màxim en l'escala de Richter que poden resistir les centrals nuclears de Vandellós i Ascó

  Número d'expedient: 311-00814/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les normes de protecció sísmica establertes per la Unió Europea per part de les centrals nuclears catalanes

  Número d'expedient: 311-00815/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que té de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear relatiu a les mesures de protecció sísmica de les centrals nuclears espanyoles

  Número d'expedient: 311-00816/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Interior

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de millorar els uniformes, el parc mòbil i el nombre de mossos d'esquadra destinats a la Brigada Mòbil i a l'àrea regional de recursos operatius

  Número d'expedient: 311-00515/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'instal·lar càmeres de vídeo en els cascos de mossos d'esquadra destinats al manteniment de l'ordre públic

  Número d'expedient: 311-00514/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els elements robustos que es preveu d'adquirir per a les unitats especialitzades en ordre públic

  Número d'expedient: 311-01144/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectils viscoelàstics i les llançadores dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01143/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat del dipòsit del canó d'aigua dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01142/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la graduació de la intensitat del raig dels canons d'aigua dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01141/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació dels mossos d'esquadra per a la utilització del canó d'aigua

  Número d'expedient: 311-01140/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l'adequació del canó d'aigua dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01139/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els supòsits en què els Mossos d'Esquadra han d'utilitzar el canó de so

  Número d'expedient: 311-01081/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'avaluació de l'ús del canó de so per part dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01080/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació que han rebut els Mossos d'Esquadra per a utilitzar el canó de so

  Número d'expedient: 311-01079/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l'adquisició del canó de so dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01078/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús del canó de so per part dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01077/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'acte de presentació a Tarragona de la sectorial Mossos per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana

  Número d'expedient: 311-01138/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones destinades a l'Oficina del Portaveu del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01064/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del coordinador de l'Oficina del Portaveu de la Direcció General de la Policia

  Número d'expedient: 311-01063/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'intervencions als mitjans de comunicació del portaveu del Cos de Mossos d'Esquadra el 2013

  Número d'expedient: 311-01062/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de rodes de premsa del portaveu del Cos dels Mossos d'Esquadra el 2013

  Número d'expedient: 311-01061/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del portaveu del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01060/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos en què el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 no ha facilitat el telèfon dels cossos i forces de seguretat de l'Estat

  Número d'expedient: 311-01041/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos en què el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya no ha comunicat una emergència als cossos i forces de seguretat de l'Estat

  Número d'expedient: 311-01040/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comunicacions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de l'Estat en casos relatius a situacions d'emergència a la muntanya

  Número d'expedient: 311-01039/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comunicacions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de l'Estat en casos relatius a situacions d'emergència en el mar

  Número d'expedient: 311-01038/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comunicacions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de l'Estat especialitzats

  Número d'expedient: 311-01037/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comunicacions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya als cossos i forces de seguretat de l'Estat

  Número d'expedient: 311-01036/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del conseller d'Interior i el director general de la Policia arran de la carta del Sindicat de Policies de Catalunya del 5 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 311-00993/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del conseller d'Interior i el director general de la Policia arran de la carta del Sindicat de Policies de Catalunya del 20 de juny de 2013

  Número d'expedient: 311-00992/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'òrgan competent per a activar els telèfons mòbils que poden enregistrar veu i imatges per control remot

  Número d'expedient: 311-00936/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de telèfons mòbils en què es pot activar per control remot l'enregistrament de veu i imatges facilitats a mossos d'esquadra

  Número d'expedient: 311-00935/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que s'hagin facilitat a mossos d'esquadra telèfons mòbils en què es pot activar per control remot l'enregistrament de veu i imatges

  Número d'expedient: 311-00934/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mossos d'esquadra adscrits al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

  Número d'expedient: 311-00933/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de l'acord relatiu al sistema de distribució de torns de servei a què fa referència la Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00782/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assumpció del cost de l'aixecament de peatges a les autopistes amb motiu de la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00763/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús pels membres del col·lectiu Mossos per la Independència que van participar en la Via Catalana d'elements que els identificaven com a mossos d'esquadra

  Número d'expedient: 311-00761/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació del col·lectiu Mossos per la Independència en la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00760/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del dispositiu de seguretat que es va organitzar per a cobrir la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00759/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si en altres ocasions s'ha dut a terme un desplegament policial similar a l'efectuat amb motiu de la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00730/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre i el cost de les hores extraordinàries emprades pels agents dels Mossos d'Esquadra amb motiu de la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00729/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total del dispositiu policial desplegat amb motiu de la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00728/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra que han de formar part del dispositiu policial organitzat amb motiu de la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00727/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el dispositiu dels Mossos d'Esquadra de les regions policials per on s'ha de dur a terme la Via Catalana

  Número d'expedient: 311-00726/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00774/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'objectiu del document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00775/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable d'elaborar el document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00776/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els consells del document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra amb relació al reportatge fotogràfic de l'acte

  Número d'expedient: 311-00777/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la referència a la posició dels participants de la Via Catalana per a ésser ben fotografiats amb relació a la seguretat que exposa el document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00778/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions que va dur a terme en conèixer el contingut del document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00779/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el vistiplau del conseller d'Interior al document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00780/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de donar el vistiplau del document "Recomanacions de seguretat per als participants de l'acte Via Catalana de l'Onze de Setembre", elaborat pel Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00781/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de comandaments del Cos de Mossos d'Esquadra que tenen adscrit un vehicle del Cos i els que tenen assignat un xofer

  Número d'expedient: 311-00524/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació dels vehicles de quatre rodes dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-00931/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació de boines de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01001/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu del canvi de vestuari de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01002/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del canvi de vestuari de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01003/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de canons de so al Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01055/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost dels canons de so per al Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01056/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes que pot produir en les persones l'ús dels canons de so pels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01057/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la incorporació de canons de so al material antiavalots dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01058/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de l'Informe de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses i la incorporació de canons de so al Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01059/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01122/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material antiavalots de què es preveu dotar el Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 311-01123/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos sobre material antiavalots impartits per l'Institut de Seguretat de Catalunya el 2013

  Número d'expedient: 311-01124/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos sobre material antiavalots que es preveu d'impartir a l'Institut de Seguretat de Catalunya el 2014

  Número d'expedient: 311-01125/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al Comitè de Salut Laboral del Cos de Mossos d'Esquadra dels riscos dels cursos sobre l'ús de material antiavalots

  Número d'expedient: 311-01126/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius a l'ús de material antiavalots

  Número d'expedient: 311-01127/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de dotar la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra de microcàmeres

  Número d'expedient: 311-01128/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el dispositiu policial desplegat en l'escorcoll de Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014

  Número d'expedient: 311-01102/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actuació dels mossos d'esquadra que van intervenir en l'escorcoll de Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014

  Número d'expedient: 311-01103/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el comís de material de colles de diables i de bastoners en l'escorcoll policial de Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014

  Número d'expedient: 311-01104/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra en el dispositiu desplegat a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01156/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proporcionalitat del dispositiu policial desplegat a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01157/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fets que van motivar l'actuació dels agents antiavalots a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01158/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals els agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra van impedir la sortida de les persones concentrades dins l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01159/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals els agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra van identificar les persones que protestaven a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01160/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del fet que agents antiavalots colpegessin i arrosseguessin manifestants a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01161/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les càrregues policials a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01162/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actuació dels agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra amb relació als incidents que es van produir a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01163/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris d'intervenció del dispositiu policial desplegat a l'estació de Renfe de Manresa (Bages) el 12 de febrer

  Número d'expedient: 311-01164/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per sostraccions de telèfons mòbils, desglossades per regions policials, el 2012

  Número d'expedient: 311-01024/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per sostraccions de telèfons mòbils, desglossades per regions policials, el 2013

  Número d'expedient: 311-01025/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del dispositiu de seguretat del Mobile World Congress

  Número d'expedient: 311-01184/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de la taxa pels serveis prestats pels Mossos d'Esquadra al Mobile World Congress

  Número d'expedient: 311-01185/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de la taxa pels serveis prestats pels Mossos d'Esquadra a les activitats privades del Mobile World Congress

  Número d'expedient: 311-01186/10

  Se substancia. Comissió d'Interior

Pàgina 1 de 2

Següent