Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 21 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
60

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució de reconeixement del treball social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics

  Número d'expedient: 250-01678/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 812/X, sobre la simplificació administrativa

  Número d'expedient: 290-00727/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 960/X, sobre els crèdits ràpids

  Número d'expedient: 290-00864/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 4

  Control del compliment de la Resolució 974/X, sobre els centres d'innovació i formació ocupacional

  Número d'expedient: 290-00878/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 5

  Control del compliment de la Resolució 975/X, sobre les gestions amb el Govern de l'Estat per a garantir la viabilitat del servei postal

  Número d'expedient: 290-00879/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 978/X, sobre el model comercial de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00882/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 979/X, sobre la Transició

  Número d'expedient: 290-00883/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 1034/X, sobre els joves ucraïnesos afectats per l'accident nuclear de Txernòbil acollits a Catalunya

  Número d'expedient: 290-00932/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 9

  Control del compliment de la Resolució 1035/X, sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Mèxic

  Número d'expedient: 290-00933/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'atorgament de subvencions a "The Parliament Magazine" o a Dods Parliamentary Communications

  Número d'expedient: 314-20196/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació als alts nivells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20202/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona en el control de la qualitat de l'aire

  Número d'expedient: 314-20206/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de benzè i de butadiè perjudicials per a la salut

  Número d'expedient: 314-20207/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics de finançament públic als instituts

  Número d'expedient: 314-20208/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents amb violència als centres públics d'ensenyament del curs 2002-2003 ençà

  Número d'expedient: 314-20211/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de primària i de secundària nous que està previst de posar en funcionament a la província de Lleida el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-20212/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d'infants de titularitat de la Generalitat a Lleida

  Número d'expedient: 314-20221/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida

  Número d'expedient: 314-20222/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20223/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20224/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20225/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Lleida

  Número d'expedient: 314-20226/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d'Ensenyament accedeix a fer les proves de tercer de primària establertes per la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa

  Número d'expedient: 314-20234/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d'un centre d'educació especial a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-20235/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l'Escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-20238/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a constituir les taules territorials d'infància

  Número d'expedient: 314-20349/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els enviaments de mercuri des de la planta de Flix (Ribera d'Ebre) a altres centres

  Número d'expedient: 314-20506/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 28

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del conveni col·lectiu

  Número d'expedient: 322-00352/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 29

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació d'àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015

  Número d'expedient: 322-00353/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 30

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Sentència 127/2015 de l'Audiència Nacional

  Número d'expedient: 322-00354/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 31

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les sentències judicials relatives a la reducció per l'acord de viabilitat

  Número d'expedient: 322-00355/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 32

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les garanties i el control intern del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat

  Número d'expedient: 322-00356/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 33

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència dels informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya

  Número d'expedient: 322-00357/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 34

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la sentència relativa a la reducció per l'acord de viabilitat

  Número d'expedient: 322-00358/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 35

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals TV3 no fa una programació informativa diària lligada a l'actualitat

  Número d'expedient: 322-00359/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 36

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió Valenciana

  Número d'expedient: 322-00360/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 37

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la sentència de l'Audiència Nacional que afecta els treballadors de TV3

  Número d'expedient: 322-00361/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 38

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya de les eleccions al Parlament

  Número d'expedient: 322-00362/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 39

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la negociació laboral

  Número d'expedient: 322-00363/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 40

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la proposta de creació d'un consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País Valencià

  Número d'expedient: 322-00364/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 41

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'actuació de la defensora de l'audiència el 2014

  Número d'expedient: 322-00365/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 42

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a la ministra de Foment feta al desembre del 2014

  Número d'expedient: 323-00145/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 43

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un monogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol

  Número d'expedient: 323-00146/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 44

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada

  Número d'expedient: 323-00147/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 45

  Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada

  Número d'expedient: 323-00148/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 46

  Pregunta al director d'Estratègia Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els eixos i els àmbits d'intervenció de la Direcció d'Estratègia Corporativa

  Número d'expedient: 323-00149/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 47

  Pregunta al director de Comercial i Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades de facturació comercial del 2015

  Número d'expedient: 323-00150/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 48

  Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig del 2015

  Número d'expedient: 337-00056/10

  Se'n pren nota, se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i a la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la publicació en el BOPC. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 49

  Informe del Síndic de Greuges sobre la igualtat d'oportunitats a l'educació infantil

  Número d'expedient: 360-00022/10

  D'acord amb l'article 159.4 del Reglament, se'n pren nota, se n'ordena la publicació i s'acorda d'escoltar la Junta de Portaveus per a la seva tramitació. CSG

 • 50

  Recurs d'inconstitucionalitat 1442/2015, interposat pel president del Govern de l'Estat contra la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

  Número d'expedient: 381-00009/10

  Se'n pren nota.

 • 51

  Control del compliment de la Moció 167/X, sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones

  Número d'expedient: 390-00167/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Igualtat de les Persones

 • 52

  Control del compliment de la Moció 179/X, sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 390-00179/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 53

  Control del compliment de la Moció 181/X, sobre polítiques d'ocupació

  Número d'expedient: 390-00181/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 54

  Control del compliment de la Moció 184/X, sobre la renda mínima d'inserció per al 2015 i de suport a les empreses d'inserció

  Número d'expedient: 390-00184/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 55

  Contractació dels serveis de producció del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 615-00015/10

  Vist l'informe dels Serveis Jurídics, la Mesa del Parlament, en la seva condició d'òrgan de contractació, una vegada acomplerts tots els tràmits licitatoris establerts al TRLCSP, en compliment d'allò que preveu l'article 151.3 del TRLCSP i les clàusules 31 i 32 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen el procediment licitatori, acorda:1. Adjudicar motivadament el contracte dels serveis de producció del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya (expedient número 615-00015/10) a l'empresa que ha presentat l'oferta més avantatjosa una vegada aplicats els criteris d'adjudicació inclosos a la clàusula 16 del PCAP i degudament publicats en el BOPC, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació del 7 de juliol de 2015, que en aquest cas ha estat la que ha presentat l'empresa "Lavinia Global, S.L." pels preus unitaris següents: Preu hora de l'equip de producció televisiva del Ple 127,50 .Preu hora de l'equip de producció televisiva d'altres òrgans parlamentaris, actes institucionals i rodes de premsa 35,50 .Preu hora per producció tècnica 18,50 .Preu hora per persona per a la producció de vídeos 18,50 .L'import màxim corresponent a la durada inicial de vint-i-quatre mesos del contracte és de 370.000 ., més 77.700 . que corresponen al 21 % d'IVA (que fan un pressupost total 447.700 . amb l'IVA inclòs, que en funció de les necessitats del Parlament es pagarà pels preus unitaris esmentats anteriorment.2. En compliment d'allò que preveu l'article 151.3 del TRLCSP i una vegada acordada l'adjudicació, notificar-la a tots els licitadors i participants de la licitació tot indicant el termini per a poder interposar el corresponent recurs i també el corresponent a la formalització del contracte que s'ha de fer dins el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, atès el que estableix l'article 156.3 del TRLCSP. 3. Delegar a favor de la presidenta del Parlament la funció establerta a l'apartat 3 de l'article 156 del TRLCSP, a fi i efecte que pugui requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte.4. Publicar la formalització del contracte en tots els diaris i butlletins oficials, a què fa esment les clàusules 8 i 34.1 del PCAP i inserir la comunicació corresponent en el perfil de contractant, en un termini no superior a quaranta-vuit dies des de la formalització del contracte, una vegada acomplerts tots els tràmits preceptius establerts a l'efecte.

 • 56

  Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Número d'expedient: 260-00004/10

  La secretària general recorda a la Mesa que en l'ordre del dia del Ple que comença avui hi figura l'Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa, el qual serà publicat demà en el Butlletí del Parlament. La Mesa, d'acord amb el que disposa l'article 57.3 del Reglament, en pren coneixement. Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

 • 57

  Proposta d'acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 221-00009/10

 • 58

  Proposta d'acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 221-00009/10

  Finalment, la Mesa aprova inicialment la proposta d'acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya que s'annexa a aquesta acta (annex 3), sens perjudici de la seva aprovació definitiva per la Mesa Ampliada d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 29 del Reglament del Parlament.

 • 59

  Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o tècnica d'imatge i so del Departament de Comunicació del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 501-00002/10

  Vist l'informe del director de Govern Interior i de conformitat amb la base quarta del damunt dit concurs, es designa per tal de formar part de la comissió tècnica d'avaluació el director de Govern Interior, Xavier Muro i Bas, el cap del Departament de Comunicació, Josep Escudé i Pont i en representació del personal, Blai Lliso i García.

 • 60

  Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o tècnica d'imatge i so del Departament de Comunicació del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 501-00002/10

  Vist l'informe del director de Govern Interior i en aplicació dels articles 49, 50, 57 i 58 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, del 22 d'abril de 2009; s'aproven les bases del concurs i l'obertura del procediment (annex 4).

Pàgina 1 de 1