Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 14 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
143

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012

  Número d'expedient: 200-00024/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 2

  Llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00026/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 3

  Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Llei d'igualtat efectiva de dones i homes

  Número d'expedient: 202-00052/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 5

  Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà

  Número d'expedient: 202-00075/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Proposició de llei d'ajut i patrocini de l'esport

  Número d'expedient: 202-00094/10

  Se'n pren nota.

 • 7

  Proposició de llei d'ajut i patrocini de l'esport

  Número d'expedient: 202-00094/10

  La Mesa de conformitat amb l'article 102.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 8

  Proposició de llei de regulació de la segona activitat d'aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d'Esquadra i al de les policies locals

  Número d'expedient: 202-00095/10

  La Mesa de conformitat amb l'article 102.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 9

  Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00063/10

  Atès que la ILP ha assolit un nombre de signatures superior a l'exigit per l'article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei i 103 i concordants del Reglament, s'admet a tràmit la proposició de llei, se n'ordena l'inici de la tramitació parlamentària i la publicació al BOPC. CE

 • 10

  Proposta de resolució sobre la situació dels drets humans i la seguretat dels representants polítics i socials a Veneçuela

  Número d'expedient: 250-01603/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 11

  Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 250-01676/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 12

  Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a l'associacionisme educatiu amb infants i joves

  Número d'expedient: 250-01677/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 13

  Informe de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Número d'expedient: 260-00003/10

  D'acord amb el que disposa l'article 57.3 del Reglament, se'n pren nota. Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

 • 14

  Informe del Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers

  Número d'expedient: 266-00001/10

  Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 969/X, sobre l'aeròdrom d'Alfés

  Número d'expedient: 290-00873/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 07.10.2015 Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 786/X, sobre la creació d'un registre únic de parelles de fet residents a Catalunya

  Número d'expedient: 290-00704/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 967/X, sobre la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l'Aldea

  Número d'expedient: 290-00871/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 968/X, sobre la facilitació del pas de vianants amb seguretat i les obres de millorament de la seguretat viària de la carretera C-58 a Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00872/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 970/X, sobre la construcció d'un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost

  Número d'expedient: 290-00874/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 971/X, sobre la carretera C-26 entre Ripoll i Berga

  Número d'expedient: 290-00875/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 972/X, sobre la inclusió de les Terres de l'Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00876/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Catalunya

  Número d'expedient: 302-00307/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els espais naturals

  Número d'expedient: 302-00308/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'actuació del Departament d'Economia i Coneixement en el procés de licitació d'Aigües Ter Llobregat

  Número d'expedient: 302-00309/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés d'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat i la repercussió en les finances de la Generalitat

  Número d'expedient: 302-00310/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l'acció del Govern

  Número d'expedient: 302-00311/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la participació democràtica, l'accessibilitat i la simplificació de processos en les eleccions al Parlament

  Número d'expedient: 302-00312/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els combustibles utilitzats per l'empresa Cementos Molins Industrial, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-20048/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Fundació Hospital de Palamós

  Número d'expedient: 314-20069/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Consorci Assistencial Baix Empordà

  Número d'expedient: 314-20070/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

  Número d'expedient: 314-20071/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'agrupació d'interès econòmic Emporhotel

  Número d'expedient: 314-20072/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'agrupació d'interès econòmic Emporsis

  Número d'expedient: 314-20073/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vehicles de transport sanitari de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20074/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'altes als hospitals d'aguts del 2010 al 2014

  Número d'expedient: 314-20075/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades per accidents de treball als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20076/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades per malaltia professional als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20077/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades pel concepte de mutualitats de funcionaris als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20078/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades pel concepte d'asseguradores privades i entitats col·laboradores als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20079/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades pel concepte de particulars als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20080/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades per accidents de trànsit als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20081/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades pel concepte d'altres serveis sanitaris als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20082/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quantitats facturades i cobrades pel concepte d'altres concerts i contractes als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-20083/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20158/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20159/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Baró de Viver, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20160/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Besòs i el Maresme, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20161/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Verneda i la Pau, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20162/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de Ciutat Meridiana, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20163/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de Torre Baró, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20164/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Nova, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20165/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Port, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20166/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Prat Vermell, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20167/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona amb relació als casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20168/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees dels Mossos d'Esquadra que investiguen els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20169/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20170/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per problemes de convivència o de seguretat en immobles ocupats i llogats a tercers a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20171/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Bon Pastor, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20172/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20173/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20174/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) amb relació als casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20175/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20176/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per problemes de convivència o de seguretat en immobles ocupats i llogats a tercers a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20177/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la usurpació d'un immoble de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20178/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades al telèfon d'emergències 112 relatives als incidents ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20179/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades al telèfon d'emergències 112 relatives a l'ocupació d'immobles a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20180/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) i amb veïns del barri de la Conreria

  Número d'expedient: 314-20181/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un incident ocorregut el 15 d'abril de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) amb el personal de la companyia d'aigua

  Número d'expedient: 314-20182/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius policials de l'Àrea de la Brigada Mòbil, de les àrees regionals de recursos operatius i de la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-20186/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20198/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d'un carril bici entre el nucli urbà de Viladecans (Baix Llobregat) i la platja

  Número d'expedient: 314-20478/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'atenció que reben els pacients afectats d'estenosi aòrtica valvular

  Número d'expedient: 314-20479/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concertació de noves places de residència a Bagà i sobre les places de residència i centre de dia del Berguedà

  Número d'expedient: 314-20480/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l'ordre del Govern de l'Estat d'embargar ajuts socials

  Número d'expedient: 314-20481/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda amb relació a l'ordre del Govern de l'Estat d'embargar ajuts socials

  Número d'expedient: 314-20482/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del crèdit concedit a Ficosa

  Número d'expedient: 314-20483/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interessos que ha deixat de percebre per la transformació en accions del crèdit concedit a Ficosa

  Número d'expedient: 314-20484/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la garantia del valor de les accions de Ficosa

  Número d'expedient: 314-20485/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els drets que exercirà en el consell d'administració de Ficosa

  Número d'expedient: 314-20486/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocució amb la plantilla de Ficosa

  Número d'expedient: 314-20487/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos amb Ficosa per al manteniment dels llocs de treball i les condicions laborals

  Número d'expedient: 314-20488/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar la liquidació de Gas Gas Motos

  Número d'expedient: 314-20489/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant la previsible liquidació de Gas Gas Motos

  Número d'expedient: 314-20490/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director de malalties circulatòries amb relació al Codi ictus que requereix angioplàstia carotídia

  Número d'expedient: 314-20491/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els models comparatius de protocols d'assetjament amb què treballa el Departament d'Ensenyament

  Número d'expedient: 314-20492/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol del Pla director de malalties circulatòries per a indicar la pròtesi aòrtica per via percutània

  Número d'expedient: 314-20493/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de les intervencions per patologia valvular aòrtica

  Número d'expedient: 314-20494/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals en què cal fer les intervencions d'estenosi aòrtica per via percutània per a incorporar una pròtesi

  Número d'expedient: 314-20495/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d'implantació de la cartera comunitària a les àrees bàsiques de salut

  Número d'expedient: 314-20496/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que poden fer tractaments endovasculars amb angioplàstia aguda, subaguda o posterior

  Número d'expedient: 314-20497/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que poden fer tractaments endovasculars amb angioplàstia aguda, subaguda o posterior

  Número d'expedient: 314-20498/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i els protocols en l'educació secundària obligatòria per a prevenir i detectar l'assetjament

  Número d'expedient: 314-20499/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels casos d'assetjament als centres educatius

  Número d'expedient: 314-20500/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de les instal·lacions del Reial Aeroclub de Lleida a l'aeroport de Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-20501/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renovació de la targeta sanitària individual que s'han tramitat des de la implantació de la taxa de renovació i reposició

  Número d'expedient: 314-20502/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renovació de la targeta sanitària individual que s'han tramitat per pèrdua des de la implantació de la taxa de renovació i reposició

  Número d'expedient: 314-20503/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renovació de la targeta sanitària individual que s'han tramitat per robatori des de la implantació de la taxa de renovació i reposició

  Número d'expedient: 314-20504/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renovació de la targeta sanitària individual que s'han tramitat per deteriorament o no-funcionament de la banda magnètica des de la implantació de la taxa de renovació i reposició

  Número d'expedient: 314-20505/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Sol·licitud d'una còpia del contracte de lloguer de les dependències administratives de l'Agència Tributària de Catalunya al carrer de Fontanella, 6, de Barcelona, i del contracte de lloguer de la nova seu d'aquesta agència al passeig de la Zona Franca, 46, de Barcelona

  Número d'expedient: 320-00349/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 100

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació relativa a la venda d'immobles de la Generalitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 320-00350/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

Pàgina 1 de 2

Següent