Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 30 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
165

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una pàgina web per a informar sobre la geolocalització del transport sanitari activat

  Número d'expedient: 250-01665/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 2

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per a estudis postobligatoris destinats a alumnes amb bon rendiment escolar

  Número d'expedient: 250-01666/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a l'Ajuntament de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-01667/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe relatiu a les activacions del Codi infart de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01668/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe relatiu a les activacions del Codi infart de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona

  Número d'expedient: 250-01669/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe relatiu a les activacions del Codi infart de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida

  Número d'expedient: 250-01670/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre el centre d'atenció primària de l'Hospitalet de l'Infant

  Número d'expedient: 250-01671/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre la dotació del centre penitenciari de Can Brians 1 amb aules d'estudi i formació

  Número d'expedient: 250-01672/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 9

  Proposta de resolució sobre la devolució als funcionaris de la totalitat de la paga extraordinària del desembre del 2012

  Número d'expedient: 250-01673/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'assignació de places per al curs 2015-2016 a l'Institut Carles Vallbona, de Granollers

  Número d'expedient: 250-01674/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 802/X, sobre el règim d'autorització ambiental, la publicació telemàtica dels resultats i el control de les emissions dels ecoparcs

  Número d'expedient: 290-00717/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00770/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 871/X, sobre el contracte per a la gestió de l'Hospital General de Catalunya, sobre l'activitat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre la construcció del centre d'atenció primària de Can Llong, de Sabadell, i sobre l'accés compartit a les històries clíniques a Sabadell

  Número d'expedient: 290-00784/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 872/X, sobre la gestió dels serveis d'atenció primària de pediatria i de salut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 290-00785/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 878/X, sobre el garantiment dels serveis públics de salut, sobre la preservació de les condicions laborals dels professionals sanitaris i sobre el garantiment dels recursos destinats a l'Hospital de Bellvitge

  Número d'expedient: 290-00791/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 893/X, sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00804/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 896/X, sobre la destinació de tot el pressupost per al 2014 dels hospitals de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris del 2014 i sobre la qualitat del servei de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 290-00807/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 917/X, sobre les mesures per a evitar l'intrusisme en l'àmbit del transport de persones

  Número d'expedient: 290-00822/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 932/X, sobre les associacions de consumidors de cànnabis

  Número d'expedient: 290-00837/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 938/X, relativa a l'Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011

  Número d'expedient: 290-00842/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 942/X, sobre la reconsideració de les mesures administratives implantades per la Federació Catalana de Futbol la temporada 2014-2015

  Número d'expedient: 290-00846/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 944/X, sobre el manteniment de la moratòria de les inspeccions a l'esport de base i la regulació de les activitats remunerades de les entitats esportives

  Número d'expedient: 290-00848/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 949/X, sobre la implicació en l'assessorament i el seguiment de l'Hospital Sant Bernabé, de Berga

  Número d'expedient: 290-00853/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 951/X, sobre la desnutrició relacionada amb la malaltia

  Número d'expedient: 290-00855/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18483/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la distribució del pressupost per a hospitalització i serveis d'atenció ambulatòria en l'àmbit de la salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18484/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la distribució del pressupost per a entitats proveïdores en l'àmbit de la salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18485/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la distribució del pressupost de salut mental en el període 2009-2013 per regions sanitàries

  Número d'expedient: 314-18486/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del finançament de programes específics de salut mental i addiccions en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18487/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la despesa en psicofàrmacs en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18488/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la despesa en psicofàrmacs a les unitats d'atenció infantojuvenil en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18489/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa global en programes de prevenció de salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18490/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels recursos destinats al personal de salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18491/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la despesa en personal assistencial de les unitats d'ingrés hospitalari en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18492/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la despesa en personal assistencial dels serveis d'atenció ambulatòria de salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18493/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la despesa en personal assistencial dels serveis d'atenció ambulatòria de salut mental en el període 2009-2013, per professions

  Número d'expedient: 314-18494/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la desviació del nombre de professionals de la salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18495/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre de llits en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18496/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre d'ingressos en unitats d'hospitalització en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18497/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa als dies d'estada al servei d'urgències en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18498/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al temps d'espera per a ingressar en una unitat hospitalària de desintoxicació en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18499/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre d'ingressos en unitats d'hospitalització en el període 2009-2013, per hospitals

  Número d'expedient: 314-18500/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre d'urgències ateses en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18501/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre de temptatives de suïcidi ateses pels serveis d'urgències en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18502/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa al nombre de suïcidis en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18503/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa als ingressos en hospitals de dia, psiquiàtrics i generals en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18504/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa a les consultes ambulatòries en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18505/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental pel que fa als ingressos en centres de dia i serveis de rehabilitació comunitària en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18506/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors epidemiològics del patiment psíquic en l'activitat assistencial en l'àmbit de la salut mental en el període 2009-2013

  Número d'expedient: 314-18507/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a atendre les persones amb malaltia mental

  Número d'expedient: 314-18508/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a prevenir les malalties mentals en els grups de població més afectats

  Número d'expedient: 314-18509/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de l'impacte de la crisi en els infants

  Número d'expedient: 314-18510/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de l'activitat assistencial i del nombre de llits a les unitats d'hospitalització del 2009 ençà

  Número d'expedient: 314-18648/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a afrontar els efectes de la crisi econòmica en la salut mental de la població

  Número d'expedient: 314-18649/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i els recursos destinats a salut mental i addiccions del 2009 ençà

  Número d'expedient: 314-18650/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pressupostos i les actuacions dels departaments de Salut i Benestar Social i Família del 2009 al 2013

  Número d'expedient: 314-19269/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya del Pla integral d'urgències al Vallès Occidental i sobre les unitats de gestió d'atenció primària de Sabadell

  Número d'expedient: 314-19869/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consorcis o les institucions sanitàries públiques que han modificat els seus estatuts els darrers quatre anys

  Número d'expedient: 314-19920/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els consorcis o les institucions sanitàries públiques que han modificat la composició dels òrgans de govern els darrers quatre anys

  Número d'expedient: 314-19921/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats clíniques de fatiga crònica i fibromiàlgia del 2006 ençà

  Número d'expedient: 314-19948/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19968/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19969/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han col·laborat en les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19970/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia assumit per cada entitat col·laboradora

  Número d'expedient: 314-19971/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia assumit pel Govern

  Número d'expedient: 314-19972/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de paradigma en la relació amb els proveïdors del Departament de Salut anunciat arran de la inauguració de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19973/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció i els mecanismes de control dels proveïdors de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19974/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat ecològic de les zones humides de Viladecans (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-20067/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost liquidat als centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-20084/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei de les línies d'autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20185/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 314-20195/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estació Ernest Lluch, de la línia 5 del metro

  Número d'expedient: 314-20197/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els valors màxims permesos de benzè i butadiè a l'atmosfera

  Número d'expedient: 314-20200/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els valors de benzè i butadiè detectats a l'atmosfera al Morell, Perafort i Puigdelfí (Tarragonès) en el període 2012-2014

  Número d'expedient: 314-20201/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la qualitat de l'aire als municipis propers als polígons químics Nord i Sud del Tarragonès

  Número d'expedient: 314-20203/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels ajuntaments, la Universitat Rovira i Virgili, les empreses i les entitats ecologistes en el control de la qualitat de l'aire als polígons químics Nord i Sud del Tarragonès

  Número d'expedient: 314-20204/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de noves estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica al Morell, Vilallonga del Camp i la Pobla de Mafumet (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20205/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d'infermers destinats a l'atenció primària a Lleida

  Número d'expedient: 314-20216/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d'infermers destinats a l'atenció primària a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20217/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'Equip de Gestió de la Cronicitat 7/24

  Número d'expedient: 314-20247/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els concursos de comandaments intermedis de l'àmbit penitenciari que va convocar el Departament de Justícia el 2008 i el 2010

  Número d'expedient: 314-20442/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts en hospitals del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20443/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts als serveis d'urgències dels hospitals del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20444/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts a les unitats d'intensius dels hospitals del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20445/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts a les unitats de cures pal·liatives dels hospitals del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20446/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'equips de pal·liatius hospitalaris

  Número d'expedient: 314-20447/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts en domicilis del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20448/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts en domicilis amb intervenció dels programes d'atenció domiciliària i equips de suport del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20449/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'equips d'atenció domiciliària del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20450/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20451/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes fitosanitaris emprats als espais públics de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20452/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'existència de denúncies per l'ús de productes fitosanitaris als espais públics de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20453/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Sol·licitud d'una còpia del mapa de prestacions socials

  Número d'expedient: 320-00326/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 94

  Sol·licitud d'una còpia del conveni o els acords signats amb l'empresa Invicat, SA (Abertis) per al finançament i l'execució de les obres de millorament de l'accés Mataró Oest de la carretera C-32

  Número d'expedient: 320-00336/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 95

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació relativa als compromisos vigents amb les empreses titulars de la concessió de determinats trams de les carreteres C-31 i C-32

  Número d'expedient: 320-00344/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 96

  Sol·licitud d'una còpia del càlcul del cost del rescabalament de la concessió de determinats trams de la carretera C-32

  Número d'expedient: 320-00345/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 97

  Sol·licitud d'una còpia dels contractes i les factures relatius al Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya del 2013 ençà

  Número d'expedient: 320-00354/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 98

  Sol·licitud de consulta dels expedients de contractació de personal del Campus Universitari d'Igualada (Anoia) el primer semestre de 2015

  Número d'expedient: 320-00358/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 99

  Informe i valoració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions municipals del 2015

  Número d'expedient: 337-00054/10

  Se'n pren nota, se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i a la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la publicació en el BOPC. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 100

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la composició del Govern

  Número d'expedient: 350-00005/10

  Se'n pren nota, se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris i la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Pàgina 1 de 2

Següent