Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 23 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
405

Pàgina 1 de 5

Següent

 • 1

  Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

  Número d'expedient: 200-00011/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 2

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00044/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 3

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00044/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 4

  Llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00065/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi

  Número d'expedient: 250-01661/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució de suport als encausats del cas Expert

  Número d'expedient: 250-01662/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística

  Número d'expedient: 250-01663/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Cultura i Llengua

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'autopista C-32 de Montgat a Palafolls

  Número d'expedient: 250-01664/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair

  Número d'expedient: 256-00055/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2015, sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013

  Número d'expedient: 258-00035/10

  D'acord amb l'article 166 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 926/X, de condemna de les actuacions de la Brigada d'Informació de la policia de l'Estat amb relació a jutges i magistrats partidaris del dret a decidir

  Número d'expedient: 290-00831/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.07.2015. Comissió d'Interior

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 928/X, sobre la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència del 112

  Número d'expedient: 290-00833/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.07.2015. Comissió d'Interior

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 946/X, sobre el garantiment del finançament del dossier i la documentació necessaris per a presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO

  Número d'expedient: 290-00850/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 04.09.2015. Comissió d'Afers Institucionals

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 870/X, sobre el funcionament de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 290-00783/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 877/X, sobre el finançament dels medicaments per al tractament de malalties metabòliques

  Número d'expedient: 290-00790/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 887/X, sobre la presentació d'un pla de pagaments a les entitats que gestionen serveis residencials per a infants, gent gran i persones amb discapacitat

  Número d'expedient: 290-00798/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 918/X, sobre el protocol de reparació del dany per a la indemnització de les víctimes d'actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 290-00823/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 919/X, sobre la recuperació del parc de vehicles del Cos de Mossos d'Esquadra per a Barcelona i la regió metropolitana

  Número d'expedient: 290-00824/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 921/X, sobre la dotació d'uniformes complets i adequats als agents dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 290-00826/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 922/X, sobre les mesures per a combatre la venda ambulant no autoritzada

  Número d'expedient: 290-00827/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 923/X, sobre les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 290-00828/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 925/X, sobre la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 290-00830/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 933/X, sobre la supressió del programa de TV3 "El medi ambient"

  Número d'expedient: 290-00838/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 935/X, relativa a l'Informe de fiscalització 18/2014, sobre Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2010, el 2011 i el 2012

  Número d'expedient: 290-00839/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 936/X, relativa a l'Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012

  Número d'expedient: 290-00840/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 937/X, relativa a l'Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012

  Número d'expedient: 290-00841/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 939/X, relativa a l'Informe de fiscalització 23/2014, sobre la publicitat de les subvencions concedides pel Departament de Cultura, corresponent al 2012 i el 2013

  Número d'expedient: 290-00843/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 953/X, sobre el manteniment de la dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, de l'Hospital de Palamós

  Número d'expedient: 290-00857/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 961/X, sobre la situació dels parcs científics i tecnològics

  Número d'expedient: 290-00865/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 973/X, sobre la senyalització d'alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà

  Número d'expedient: 290-00877/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els governs locals

  Número d'expedient: 302-00301/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública i la reforma de l'Administració

  Número d'expedient: 302-00302/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris

  Número d'expedient: 302-00303/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World

  Número d'expedient: 302-00304/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior del Govern

  Número d'expedient: 302-00305/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema d'accés a l'educació superior

  Número d'expedient: 302-00306/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona, al febrer del 2015

  Número d'expedient: 314-19638/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la generació d'energia amb biomassa sobre la salut de les persones i les plantes

  Número d'expedient: 314-19647/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultoris mèdics al Montsià

  Número d'expedient: 314-19655/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultoris mèdics al Baix Ebre

  Número d'expedient: 314-19656/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultoris mèdics a la Ribera d'Ebre

  Número d'expedient: 314-19657/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultoris mèdics a la Terra Alta

  Número d'expedient: 314-19658/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals del Montsià

  Número d'expedient: 314-19659/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals del Baix Ebre

  Número d'expedient: 314-19660/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals de la Ribera d'Ebre

  Número d'expedient: 314-19661/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals de la Terra Alta

  Número d'expedient: 314-19662/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals del Montsià el 2014

  Número d'expedient: 314-19663/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals del Baix Ebre el 2014

  Número d'expedient: 314-19664/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals de la Ribera d'Ebre el 2014

  Número d'expedient: 314-19665/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al pagament de prestacions assistencials signats entre el Servei Català de la Salut i els ajuntaments amb relació als consultoris locals de la Terra Alta el 2014

  Número d'expedient: 314-19666/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Aldover pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19667/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Alfara de Carles pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19668/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Arnes pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19669/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Ascó pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19670/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Ulldecona pel consultori local del barri del Castell del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19671/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Benifallet pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19672/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Benissanet pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19673/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Bot pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19674/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tortosa pel consultori local de Bítem del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19675/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tortosa pel consultori local de Camp-redó del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19676/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Caseres pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19677/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Corbera d'Ebre pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19678/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tivissa pel consultori local de Darmós del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19679/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament del Perelló pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19680/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Pinell de Brai pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19681/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tortosa pel consultori local de la Raval de Crist del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19682/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Camarles pel consultori local dels Lligallos del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19683/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja pel consultori local dels Muntells del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19684/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tortosa pel consultori local dels Reguers del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19685/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Freginals pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19686/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Garcia pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19687/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Ginestar pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19688/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Godall pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19689/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tortosa pel consultori local de Jesús del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19690/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de la Fatarella pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19691/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de la Galera pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19692/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de la Palma d'Ebre pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19693/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19694/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tivissa pel consultori local de la Serra d'Almos del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19695/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19696/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Alcanar pel consultori local de les Cases d'Alcanar del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19697/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Mas de Barberans pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19698/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Masdenverge pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19699/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Miravet pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19700/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Paüls pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19701/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Amposta pel consultori local del Poble Nou del Delta del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19702/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Prat de Comte pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19703/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Rasquera pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19704/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Roquetes pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19705/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Roquetes pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19706/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19707/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19708/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Ulldecona pel consultori local de Sant Joan del Pas del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19709/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tivenys pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19710/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Tivissa pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19711/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament d'Ulldecona pel consultori local dels Valentins del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19712/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19713/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contraprestació econòmica que va rebre l'Ajuntament de Vinebre pel consultori local del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-19714/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'horari assistencial previst al consultori d'Aldover

  Número d'expedient: 314-19715/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'horari assistencial previst al consultori d'Alfara de Carles

  Número d'expedient: 314-19716/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 5

Següent