Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 16 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
78

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

  Número d'expedient: 200-00005/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 2

  Llei de formació i qualificació professionals

  Número d'expedient: 200-00027/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 3

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  D'acord amb l'article 96.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària sol·licitada per tots els grups parlamentaris, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d'urgència ordinari, des de l'inici de la tramitació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Proposta de resolució sobre la investigació de la mort sobtada cardíaca

  Número d'expedient: 250-01656/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l'Institut Català de la Salut a l'empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge

  Número d'expedient: 250-01657/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'accés a les places de l'Institut Carles Vallbona, de Granollers

  Número d'expedient: 250-01658/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 10

  Proposta de resolució sobre la revocació de la instrucció interna dels Mossos d'Esquadra relativa als canvis en el protocol de la vigència de les ordres de detenció policial

  Número d'expedient: 250-01659/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 11

  Proposta de resolució sobre els pagaments dels ajuts compensatoris de muntanya i ramaderia ecològica

  Número d'expedient: 250-01660/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 917/X, sobre les mesures per a evitar l'intrusisme en l'àmbit del transport de persones

  Número d'expedient: 290-00822/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.07.2015 Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 309/X, sobre el servei d'assistència jurídica gratuïta i el servei d'orientació jurídica penitenciària

  Número d'expedient: 290-00265/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 911/X, sobre el millorament de la línia 3 de rodalia entre Montcada i Vic

  Número d'expedient: 290-00816/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 913/X, sobre el millorament de l'estació de tren d'Hostalric

  Número d'expedient: 290-00818/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 914/X, sobre l'eliminació del dret de prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions administratives establert pel Decret 319/1990, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

  Número d'expedient: 290-00819/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 915/X, sobre el manteniment de la carretera B-300

  Número d'expedient: 290-00820/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 957/X, sobre l'impuls d'iniciatives relatives al comerç urbà de proximitat al districte de Sant Andreu de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00861/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats

  Número d'expedient: 314-19889/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de constitució i les reunions de la comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats

  Número d'expedient: 314-19890/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats amb relació al dit compliment

  Número d'expedient: 314-19891/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'objectiu fixat pel que fa a la reducció dels nivells de pobresa per als propers quatre anys, en compliment de la Resolució 577/X, sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats

  Número d'expedient: 314-19892/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat dels treballs de l'estadística d'indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

  Número d'expedient: 314-19893/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i el pressupost de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social

  Número d'expedient: 314-19894/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social

  Número d'expedient: 314-19895/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assumpció de tasques de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social i el conveni previst

  Número d'expedient: 314-19896/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social

  Número d'expedient: 314-19897/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida de dades i els estudis governamentals sobre la pobresa

  Número d'expedient: 314-19898/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida de dades i els estudis municipals sobre la pobresa

  Número d'expedient: 314-19899/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida de dades i els estudis comarcals sobre la pobresa

  Número d'expedient: 314-19900/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la complementarietat entre prestacions d'integració social i laboral

  Número d'expedient: 314-19901/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d'un òrgan únic per a gestionar les prestacions d'integració social i laboral

  Número d'expedient: 314-19902/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del grup de treball sobre rendes socials d'equitat

  Número d'expedient: 314-19903/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent per despeses de funcionament i manteniment de les escoles públiques

  Número d'expedient: 314-19912/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses en concurs de creditors del 2003 ençà

  Número d'expedient: 314-19954/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la reducció de l'import dels ajuts coneguts com a «diners de butxaca»

  Número d'expedient: 314-19967/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Pla de treball del Consell de Relacions Laborals per al 2015 per a incorporar al mercat laboral persones amb capacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20013/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de l'accessibilitat i la seguretat de l'estació de tren de Sant Feliu de Llobregat i sobre el soterrament de les vies

  Número d'expedient: 314-20053/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la partida pressupostària del 2014 per a la millora de la carretera B-204

  Número d'expedient: 314-20054/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import recaptat per l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques

  Número d'expedient: 314-20233/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de morts en hospitals, residències i domicilis del 2010 al 2014

  Número d'expedient: 314-20369/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions per als centres d'atenció primària de Terrassa (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-20370/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament dels serveis especialitzats en salut mental per a discapacitats intel·lectuals

  Número d'expedient: 314-20371/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment de mòduls de la sala de venipunció del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-20372/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les indemnitzacions compensatòries de muntanya pendents de pagament als ramaders del Pirineu

  Número d'expedient: 314-20373/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al pagament pendent en concepte d'indemnitzacions compensatòries de muntanya als ramaders del Pirineu

  Número d'expedient: 314-20374/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del calendari de pagament dels ajuts pendents al sector agrari i ramader de les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran

  Número d'expedient: 314-20375/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Agència Catalana de Consum amb l'empresa Iniciatives Event, SL

  Número d'expedient: 314-20376/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Agència Catalana de Consum amb l'empresa Cenesepro, SL

  Número d'expedient: 314-20377/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Agència Catalana de Consum amb l'empresa Iniciatives la Saleta, SL

  Número d'expedient: 314-20378/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de l'impacte de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, sobre centres recreatius turístics

  Número d'expedient: 314-20379/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions fetes amb relació al Pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic BCN World

  Número d'expedient: 314-20380/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de destinar l'1% del projecte BCN World a inversions socials

  Número d'expedient: 314-20381/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'origen del cas de diftèria detectat a la Garrotxa

  Número d'expedient: 314-20382/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el pronòstic de les persones afectades per diftèria a la Garrotxa

  Número d'expedient: 314-20383/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols activats en el cas d'un infant d'Olot afectat per diftèria

  Número d'expedient: 314-20384/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de supervisió per a casos de diftèria

  Número d'expedient: 314-20385/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i l'atenció donades a les famílies amb relació al cas d'un infant afectat per diftèria

  Número d'expedient: 314-20386/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a descartar nous casos de contagi de diftèria

  Número d'expedient: 314-20387/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes amb relació al cas de diftèria de la Garrotxa

  Número d'expedient: 314-20388/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes informatives de vacunacions

  Número d'expedient: 314-20389/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de la població protegida per la vacunació sistemàtica els anys 2012, 2013 i 2014

  Número d'expedient: 314-20390/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes preventives amb relació a l'extensió d'un corrent antivacunes

  Número d'expedient: 314-20391/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció de la seguretat i l'interès del menors els pares dels quals es neguen a vacunar-los

  Número d'expedient: 314-20392/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment de consultes als centres d'atenció primària amb relació a la vacunació

  Número d'expedient: 314-20393/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de vacunes i el seu caràcter d'aplicació voluntària

  Número d'expedient: 314-20394/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions fetes a les escoles, els casals d'estiu i les cases de colònies per a evitar nous casos de contagi de diftèria

  Número d'expedient: 314-20395/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació dels Estatuts del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20396/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Sol·licitud d'una còpia de diversos documents relatius a la prevenció i el control ambientals de les activitats de l'empresa Cementos Molins Industrial, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 320-00337/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 70

  Sol·licitud d'una còpia del contracte del projecte T-Mobilitat

  Número d'expedient: 320-00347/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 71

  Dictamen 8/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Reial decret llei 4/2015, del 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

  Número d'expedient: 333-00029/10

  D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris.

 • 72

  Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2015

  Número d'expedient: 334-00120/10

  D'acord amb l'article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, se'n pren nota i se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 73

  Control del compliment de la Moció 178/X, sobre l'amenaça gihadista

  Número d'expedient: 390-00178/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.07.2015. Comissió d'Interior

 • 74

  Control del compliment de la Moció 179/X, sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 390-00179/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.07.2015. Comissió d'Afers Institucionals

 • 75

  Control del compliment de la Moció 173/X, sobre el canvi climàtic

  Número d'expedient: 390-00173/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 76

  Control del compliment de la Moció 174/X, sobre l'acció exterior

  Número d'expedient: 390-00174/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 77

  Control del compliment de la Moció 177/X, sobre els mitjans materials i personals de l'Administració de justícia

  Número d'expedient: 390-00177/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 78

  Contractació del servei de cafeteria, restaurant i explotació de màquines de distribució automàtica del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 615-00009/09

  Vistos els informes del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, del Serveis Jurídics i d'Oïdoria de Comptes, s'acorda:1. Autoritzar la pròrroga del contracte del servei de cafeteria, restaurant i explotació de màquines de distribució automàtica del Parlament de Catalunya, signat el 27 de juliol de 2012, amb número d'expedient 615-00009/09, per un any més, de manera que fineixi el 12 de setembre de 2016, dins el marc establert en el seu pacte quart i del que disposa l'article 23.2 del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.2. Acordar que s'actualitzin els preus unitaris dels productes que paguen els usuaris amb efectes a 13 de setembre de 2015 i tenint en compte la previsió dels plecs i del contracte signat.3. Autoritzar la despesa màxima corresponent al subministrament de les aigües servides a les sales i altres dependències del Parlament i altres serveis opcionals prestats a requeriment del Parlament, durant els dotze mesos de pròrroga, per un import de 30.000 euros, més 6.300 euros que corresponen al 21% d'IVA, que fan un total de 36.300 euros, amb càrrec a la partida 226000200 del pressupost, repartida de la manera següent:Any Preu sense IVA Preu amb IVA2015 9.000 . 10.890 .2016 21.000 . 25.410 .TOTAL 30.000 . 36.300 .Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient s'ha de presentar a la propera Mesa Ampliada per a ratificar-lo.4. Notificar la pròrroga acordada a "Eurest Catalunya, SL", adjudicatària del contracte objecte de la present pròrroga a tots els efectes oportuns.

Pàgina 1 de 1