Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 2 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
28

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell

  Número d'expedient: 250-01644/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 2

  Proposta de resolució sobre la campanya institucional amb el lema "Fem-ho!"

  Número d'expedient: 250-01645/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un estudi per a determinar el grau de compliment de la Llei 12/2007, de serveis socials, pel que fa al suport i el seguiment dels treballadors socials

  Número d'expedient: 250-01646/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 256-00052/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 5

  Control del compliment de la Resolució 929/X, sobre la situació de col·lapse dels serveis judicials socials

  Número d'expedient: 290-00834/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 930/X, sobre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats de Mataró

  Número d'expedient: 290-00835/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 931/X, sobre el manteniment del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires

  Número d'expedient: 290-00836/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la gestió de residus de l'abocador de Can Carreras al de Can Balasc, de Rubí (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19469/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'externalització de les funcions de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant les oficines dels registradors de la propietat

  Número d'expedient: 314-19640/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de gestió d'espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020

  Número d'expedient: 314-19643/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat pels concerts educatius vigents

  Número d'expedient: 314-19860/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assessors nomenats per a fiscalitzar el desenvolupament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 314-19886/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament d'experts per a assessorar-lo en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 314-19908/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre)

  Número d'expedient: 314-19935/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels abocaments de la planta d'Ercros a Flix (Ribera d'Ebre)

  Número d'expedient: 314-19936/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de mercuri a la planta d'Ercros de Flix

  Número d'expedient: 314-19942/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de tres assessors a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19966/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta escolar dels barris de Can Llong i la Concòrdia, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-20312/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de l'Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra del període 2008-2014

  Número d'expedient: 314-20313/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions a l'Escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 314-20314/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya institucional amb el lema "Fem-ho!"

  Número d'expedient: 314-20315/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 22

  Sol·licitud d'una còpia del conveni signat amb Abertis per a la construcció del ramal de la carretera C-32 fins a Lloret de Mar

  Número d'expedient: 320-00330/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 23

  Sol·licitud d'una còpia dels informes sobre els incidents ocorreguts al congost de Tresponts, a la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost, del 2009 ençà

  Número d'expedient: 320-00334/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 24

  Sol·licitud d'una còpia de l'estudi del Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre la qualitat de l'aire a Constantí, el Morell, Perafort, Puigdelfí i Villalonga del Camp

  Número d'expedient: 320-00351/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 25

  Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat

  Número d'expedient: 390-00199/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 26

  Control del compliment de la Moció 206/X, sobre la política d'infraestructures

  Número d'expedient: 390-00206/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00063/10

  A sol·licitud de la Comissió Promotora i de conformitat amb l'article 17 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, s'acorda atorgar una bestreta de 3.000 euros per a cobrir les primeres despeses de la recollida de signatures. La Comissió Promotora n'ha de justificar la destinació en els termes dels articles 16 i 17 de la damunt dita llei. CE

 • 28

  Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 501-00001/10

  La secretària general informa al respecte. Vist l'informe del director de Govern Interior i en aplicació dels articles 49, 50, 51 i 53 del Text dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, aprovat per la Comissió d'Afers Institucionals el 22 d'abril de 2009; s'aproven les bases del concurs i l'obertura del procediment (annex 1).

Pàgina 1 de 1