Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 26 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
198

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00040/10

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 2

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00040/10

  D'acord amb l'article 96 del Reglament, amb el vot en contra dels secretaris segon i quart, s'acorda que sigui tramitat pel procediment d'urgència extraordinària sol·licitat pel G.P. de Convergència i Unió, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d'urgència ordinari, a partir del termini per a presentar esmenes a l'articulat. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 3

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00009/10

  D'acord amb el que disposen els articles 94, 96 i 107.1 del Reglament, s'acorda de concedir-la. CTR

 • 4

  Proposta de resolució sobre la presumpta delació d'una operació dels Mossos d'Esquadra contra el gihadisme

  Número d'expedient: 250-01636/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 5

  Proposta de resolució sobre la declaració d'impacte ambiental del Pla director del port de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01637/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 6

  Proposta de resolució sobre una sentència judicial sobre l'Escola Pia Santa Anna, de Mataró

  Número d'expedient: 250-01638/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dimissió del ministre d'Educació, Cultura i Esport

  Número d'expedient: 250-01639/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 8

  Proposta de resolució d'agraïment al Parlament de Dinamarca per l'acord adoptat sobre la independència de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01640/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Sentència 393/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el manteniment de la carretera d'enllaç entre la C-31 i la B-204

  Número d'expedient: 250-01642/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre el tracte als membres del Cos de Mossos d'Esquadra amb discapacitat derivat de la regulació de la situació administrativa de segona activitat

  Número d'expedient: 250-01643/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 11

  Resolució 1030/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018

  Número d'expedient: 259-00003/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 847/X, relativa a l'Informe de fiscalització 14/2014, sobre l'Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012

  Número d'expedient: 290-00760/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 885/X, sobre la redistribució del dèficit de les administracions públiques en benefici dels ens locals

  Número d'expedient: 290-00797/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els signants del conveni de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de salut del sector sanitari del Tarragonès i el Baix Penedès

  Número d'expedient: 314-13453/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del director territorial de Salut al Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-13454/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en funcionament del CAP La Bordeta, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18427/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'entrada en vigor del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18936/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'efecte de l'aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18937/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estalvi que el nou sistema de pagament comportarà per al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18938/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'efecte de l'aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, en els hospitals que en són proveïdors

  Número d'expedient: 314-18939/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els centres com a conseqüència de l'aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18940/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'efecte de l'aplicació del Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, en el pagament de les altes dels hospitals de referència

  Número d'expedient: 314-18941/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Servei Català de la Salut per a l'aplicació del nou model de pagament dels serveis sanitaris a cada línia assistencial

  Número d'expedient: 314-18942/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les simulacions del Servei Català de la Salut per al nou model de pagament per als centres del Siscat

  Número d'expedient: 314-18943/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del capitatiu de cada sector sanitari amb el nou model de pagament del Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18944/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d'aplicació del nou model de pagament del Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18945/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries i les funcions que es traspassaran als centres de salut amb el nou model de pagament del Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 314-18946/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura del programa "Salut i escola" el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19309/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tallers de menjar saludable fets el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19332/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants i adolescents en situació de dificultat en l'alimentació que han estat diagnosticats

  Número d'expedient: 314-19534/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants i adolescents atesos per haver estat diagnosticats en situació de dificultat en l'alimentació

  Número d'expedient: 314-19535/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-19536/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes lingüístiques

  Número d'expedient: 314-19603/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 823/X, sobre la construcció d'un institut a Santa Coloma de Cervelló

  Número d'expedient: 314-19604/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la disminució de les inversions estrangeres

  Número d'expedient: 314-19605/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un nou contracte de telefonia amb Telefónica

  Número d'expedient: 314-19608/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d'Urgell)

  Número d'expedient: 314-19610/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intercessió prop de la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d'Urgell)

  Número d'expedient: 314-19611/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'obrir un expedient informatiu a la companyia responsable dels talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Pla d'Urgell)

  Número d'expedient: 314-19612/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa aplicable per part de la companyia que subministra l'energia elèctrica a Torregrossa (Pla d'Urgell)

  Número d'expedient: 314-19613/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips per a enregistrar les dades relatives als talls de subministrament elèctric de què disposa la companyia que subministra l'energia elèctrica a Torregrossa (Pla d'Urgell)

  Número d'expedient: 314-19614/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desigualtat social com a problema per al millorament dels resultats educatius

  Número d'expedient: 314-19616/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les desigualtats en el rendiment escolar segons l'origen social i el nivell socioeconòmic

  Número d'expedient: 314-19617/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment de les desigualtats educatives

  Número d'expedient: 314-19618/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir el fracàs escolar entre els alumnes de nivell socioeconòmic baix

  Número d'expedient: 314-19619/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència en els resultats de les proves PISA entre els alumnes autòctons i els d'origen immigrat

  Número d'expedient: 314-19620/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els centres educatius de màxima complexitat

  Número d'expedient: 314-19621/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estudi d'impacte ambiental del projecte de construcció del magatzem central de residus nuclears de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)

  Número d'expedient: 314-19628/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les rutes que hauran de seguir els residus de les centrals nuclears catalanes per a fer cap al magatzem central de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)

  Número d'expedient: 314-19629/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d'al·legacions al projecte de construcció del magatzem central de residus nuclears de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)

  Número d'expedient: 314-19630/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant els plans d'Enresa de traslladar per carretera els residus de les centrals nuclears catalanes fins al magatzem central de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)

  Número d'expedient: 314-19631/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat previstes per al trasllat per carretera dels residus de les centrals nuclears catalanes fins al magatzem central de Villar de Cañas (Castella - la Manxa)

  Número d'expedient: 314-19632/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que Marta Ferrusola portés algun tipus d'escorta en viatges a Andorra o altres països estrangers

  Número d'expedient: 314-19639/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de serveis addicionals amb Independent Diplomat

  Número d'expedient: 314-19858/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de la col·laboració de Diplocat en el documental "L'últim partit"

  Número d'expedient: 314-19859/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les estacions de Sants i de Passeig de Gràcia, de Barcelona, per a acollir les freqüències necessàries de pas de trens que connectin amb l'aeroport

  Número d'expedient: 314-19922/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del túnel de Tresponts, a l'Alt Urgell

  Número d'expedient: 314-19932/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació, adjudicació i execució del túnel de Tresponts, a l'Alt Urgell

  Número d'expedient: 314-19933/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de barreres i malles de protecció al congost de Tresponts, a l'Alt Urgell

  Número d'expedient: 314-19934/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'esquí de la Molina

  Número d'expedient: 314-19937/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'esquí de la Vall de Núria

  Número d'expedient: 314-19938/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'esquí d'Espot

  Número d'expedient: 314-19939/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'esquí de Port Ainé

  Número d'expedient: 314-19940/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'esquí de Vallter 2000

  Número d'expedient: 314-19941/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Montsià

  Número d'expedient: 314-20055/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estalvi econòmic en costos de personal pel tancament de centres d'atenció primària en horari nocturn

  Número d'expedient: 314-20068/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presumpta delació d'una operació dels Mossos d'Esquadra contra el gihadisme

  Número d'expedient: 314-20289/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a descobrir els autors de l'atac al local d'Iniciativa per Catalunya - Verds de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre els actes violents comesos per membres de Plataforma per Catalunya el 2015

  Número d'expedient: 314-20290/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció d'un centre d'atenció primària a Castelldefels (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-20291/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ràtios de metges de família i d'infermers

  Número d'expedient: 314-20292/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del programa "Salut i escola" del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20293/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesos en què es va tornar a intervenir els pacients afectats per la col·locació de pròtesis de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20294/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesos en què es van visitar els pacients amb pròtesis de l'empresa Traiber per a avaluar-los

  Número d'expedient: 314-20295/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de Salut va emprendre accions contra l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20296/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l'Institut Català de la Salut va emprendre accions contra l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20297/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què els centres sanitaris del Siscat van emprendre accions contra l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20298/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 314-20299/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de què disposa el Departament de Salut amb relació a la detecció de legionel·la a dos pavellons esportius de Banyoles (Pla de l'Estany)

  Número d'expedient: 314-20300/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació a la implantació de pròtesis defectuoses

  Número d'expedient: 314-20301/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi ha la bandera espanyola a l'àrea bàsica policial de Berga

  Número d'expedient: 314-20302/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques d'equitat per a les universitats

  Número d'expedient: 314-20303/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que han tingut beques d'equitat

  Número d'expedient: 314-20304/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als estudiants que rebien beques diferents de les d'equitat

  Número d'expedient: 314-20305/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les beques d'equitat el curs 2013-2014

  Número d'expedient: 314-20306/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les beques d'equitat amb relació a les necessitats econòmiques dels estudiants universitaris

  Número d'expedient: 314-20307/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sentit de la creació de les beques d'equitat per a cobrir els increments de les taxes universitàries

  Número d'expedient: 314-20308/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de finançament de les beques d'equitat amb relació a les universitats amb alumnes de famílies de renda més baixa

  Número d'expedient: 314-20309/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una sentència judicial sobre l'Escola Pia Santa Anna, de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-20310/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Projecte d'intervenció integral al nucli antic d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 314-20311/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Sol·licitud d'una còpia del contracte de concessió de la carretera C-16 a Autema

  Número d'expedient: 320-00335/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 91

  Sol·licitud d'una còpia de les actes del Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut dels anys 2012, 2013 i 2014

  Número d'expedient: 320-00338/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 92

  Sol·licitud d'una còpia de les actes dels òrgans rectors i de seguiment del Conveni marc de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de salut del sector sanitari Tarragonès - Baix Penedès

  Número d'expedient: 320-00339/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 93

  Sol·licitud d'una còpia de les actes dels òrgans rectors i de seguiment del Conveni específic de desplegament del Conveni marc de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de salut del sector sanitari Tarragonès - Baix Penedès

  Número d'expedient: 320-00340/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 94

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe i les conclusions de la investigació epidemiològica sobre el brot de legionel·losi de Sabadell i Ripollet

  Número d'expedient: 320-00341/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 95

  Sol·licitud d'una còpia del Projecte de decret de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 320-00342/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 96

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació dels programes operatius del Fons social europeu dels períodes 2007-2013 i 2014-2020

  Número d'expedient: 320-00343/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 97

  Sol·licitud d'una còpia de l'expedient informatiu i sancionador relatiu a la subcontractació de serveis d'Idcsalud i l'Hospital de Sant Rafael, de Barcelona, a altres empreses privades per a la prestació dels serveis de logopèdia i rehabilitació

  Número d'expedient: 320-00346/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 98

  Sol·licitud d'una còpia de la documentació relativa a una sol·licitud d'ensenyament en castellà presentada per un pare a l'Escola Pia Santa Anna, de Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 320-00355/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 99

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les vagues i els fets del 22 de maig de 2015

  Número d'expedient: 322-00327/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 100

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació dels múltiplexs

  Número d'expedient: 322-00328/10

  D'acord amb l'article 173 del Reglament i l'article 34.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pàgina 1 de 2

Següent