Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 5 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
161

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès

  Número d'expedient: 200-00042/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa.

 • 2

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00013/10

  D'acord amb els articles 16.2 a) i 23.f) de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, s'admet a tràmit i s'acorda de trametre la sol·licitud al Consell de Garanties Estatutàries perquè elabori el dictamen.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la disponibilitat d'un ambulatori obert les vint-i-quatre hores del dia a tots els municipis

  Número d'expedient: 250-01624/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre els informes d'avaluació de la disminució de càrregues administratives i de la implantació de l'administració electrònica per a empreses

  Número d'expedient: 250-01625/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 9

  Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de Can Puiggener, de Sabadell

  Número d'expedient: 250-01626/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'espai d'interès natural de Gallecs, a Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 250-01627/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 11

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat

  Número d'expedient: 250-01628/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Cultura i Llengua

 • 12

  Proposta de resolució sobre el model urbanístic de l'ordenació del sector del barri de la Bleda, a Sant Martí Sarroca

  Número d'expedient: 250-01629/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Debat general sobre l'objecte, l'abast, els antecedents i les responsabilitats del cas de l'empresa pública Innova

  Número d'expedient: 255-00009/10

  D'acord amb l'article 134.2 del Reglament, s'admet a tràmit. S'acorda de donar-ne trasllat a la Junta de Portaveus atès que el debat general s'ha d'incloure necessàriament a l'ordre del dia d'una sessió plenària durant aquest període de sessions.

 • 14

  Proposta de designació de candidats per a l'elecció d'un magistrat del Tribunal Constitucional

  Número d'expedient: 284-00028/10

  Se'n pren nota i se'n dóna trasllat als grups parlamentaris, pendent d'obrir un termini de presentació de candidatures que fixarà una propera Mesa.

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 893/X, sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00804/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.06.2015. Comissió de Salut

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 894/X, sobre l'execució de tot el pressupost assignat al Departament de Salut

  Número d'expedient: 290-00805/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.06.2015. Comissió de Salut

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 896/X, sobre la destinació de tot el pressupost per al 2014 dels hospitals de titularitat pública a la prestació de serveis sanitaris del 2014 i sobre la qualitat del servei de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 290-00807/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.06.2015. Comissió de Salut

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 897/X, sobre la implantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d'informar adequadament els treballadors i els centres sanitaris afectats

  Número d'expedient: 290-00808/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.06.2015. Comissió de Salut

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 898/X, sobre l'elaboració de protocols d'avaluació diagnòstica i terapèutica i d'actuació a les escoles amb relació al trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

  Número d'expedient: 290-00809/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.06.2015. Comissió de Salut

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 869/X, sobre el manteniment del servei mèdic i d'infermeria dels centres educatius Can Llupià, L'Alzina i El Segre

  Número d'expedient: 290-00782/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d'un pacient durant el trasllat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18661/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l'expedient informatiu amb relació a la mort d'un pacient durant el trasllat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18662/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18663/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb relació al pacient que va morir en el trasllat de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l'Hospital Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18664/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona

  Número d'expedient: 314-18665/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 314-18666/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l'obertura les vint-i-quatre hores del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-18667/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reordenació horària i el calendari d'implementació del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública

  Número d'expedient: 314-18668/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats detectades per a la reordenació horària del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública

  Número d'expedient: 314-18669/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l'avaluació feta el 2014 amb relació al funcionament del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública

  Número d'expedient: 314-18670/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya davant l'alerta de l'Agència Espanyola de Medicaments sobre tintes i agulles de tatuatge possiblement contaminats

  Número d'expedient: 314-19281/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura dels serveis preventius d'atenció d'infants i adolescents en risc el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19303/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants de zero a cinc anys acollits en centres residencials el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19304/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants tutelats que estaven en acolliment familiar i que van ingressar en centres residencials el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19313/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions per a infants i adolescents acollits en família aliena el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19314/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes informatius adreçats a infants i adolescents el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19318/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes adreçats a infants i adolescents el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19319/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost dels programes adreçats a infants i adolescents el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19320/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d'intervenció socioeducativa per a famílies amb infants i adolescents en risc

  Número d'expedient: 314-19322/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis itinerants d'atenció d'infants i adolescents en risc

  Número d'expedient: 314-19323/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19328/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19329/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres oberts del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19330/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres oberts amb acreditació per a rebre fruites i hortalisses del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19331/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d'acolliment en família aliena del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19333/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acolliments en família aliena del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19334/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes d'acolliment en família extensa del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19335/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acolliments en família extensa del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19336/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa del programa de suport a les famílies extenses del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19337/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficiaris de la prestació per a infants i adolescents tutelats acollits en una família extensa el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19338/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants i adolescents retornats amb llur família el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19339/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cases d'infants per a infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19340/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants i adolescents atesos en cases d'infants el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19341/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de les cases d'infants el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19342/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants i adolescents atesos en el programa "Educant en la responsabilitat" el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19348/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les xerrades per a la prevenció del maltractament infantil del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19351/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels convenis amb les entitats d'educació en el lleure el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19355/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a participar en activitats d'entitats d'educació en el lleure el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19356/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de lleure per a promocionar la participació en caus i esplais el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19357/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de participants en els programes d'atenció a famílies adoptives el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19360/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els baixos dels habitatges públics del carrer de la Química, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19372/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficiaris dels bancs d'aliments

  Número d'expedient: 314-19377/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries destinades a la suficiència alimentària el 2015

  Número d'expedient: 314-19378/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris dels canals de distribució d'aliments i productes per a cobrir les necessitats bàsiques

  Número d'expedient: 314-19379/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions als bancs d'aliments en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-19380/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en situació de vulnerabilitat social que són usuaris dels serveis socials bàsics

  Número d'expedient: 314-19381/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la unificació de la direcció d'equips d'atenció primària a la regió metropolitana nord

  Número d'expedient: 314-19395/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) de cedir sòl municipal per a construir-hi un centre d'atenció primària

  Número d'expedient: 314-19454/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nevada del 4 de febrer de 2015 i sobre la situació de conflicte en el Cos de Bombers Voluntaris

  Número d'expedient: 314-19472/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió dels caps i sotscaps dels bombers voluntaris de la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-19478/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de control del brot de sarna que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19492/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de casos de sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19493/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19494/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida de les mostres que van confirmar la presència de sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19495/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va tenir coneixement de la detecció del primer cas de sarna entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19496/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de les mesures de control del brot de sarna que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19497/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'autorització per a abatre exemplars de cabra hispànica afectats de sarna a la Reserva Nacional de Caça dels Ports

  Número d'expedient: 314-19498/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb altres administracions sobre les mesures de control del brot de sarna que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19499/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diligència en la detecció i posada en marxa de mesures de control del brot de sarna que afecta la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19500/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions de la sarna sobre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19501/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible tancament i el trasllat de la Clínica Barceloneta, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19513/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els abocaments de purins

  Número d'expedient: 314-19514/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del Pla conjunt 047 pel que fa a les dejeccions ramaderes

  Número d'expedient: 314-19515/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regularització de la gestió dels purins

  Número d'expedient: 314-19516/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat i les condicions de seguretat de l'edifici i les instal·lacions del Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)

  Número d'expedient: 314-19523/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades al Parc de Bombers de Figueres (Alt Empordà)

  Número d'expedient: 314-19524/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el brot de sarna detectat entre la població de cabra hispànica del Parc Natural dels Ports

  Número d'expedient: 314-19556/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dimissions de comandaments de parcs de bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-19559/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers voluntaris que s'han tancat

  Número d'expedient: 314-19560/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del Parc de Bombers de Vila-rodona (Alt Camp)

  Número d'expedient: 314-19561/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris del Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 314-19562/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-19563/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de Lleida

  Número d'expedient: 314-19564/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris del Pirineu

  Número d'expedient: 314-19565/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dimissions dels responsables dels parcs de bombers voluntaris de Girona

  Número d'expedient: 314-19566/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels tancaments de parcs de bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-19567/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l'operativitat dels parcs de bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-19568/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la cobertura sanitària per als bombers voluntaris en llurs tasques de servei

  Número d'expedient: 314-19569/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar el model mixt de bombers

  Número d'expedient: 314-19570/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'impuls de converses amb els representants dels bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-19572/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent