Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 28 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
177

Anterior

Pàgina 2 de 2

 • 101

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20158/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 102

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20159/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 103

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Baró de Viver, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20160/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 104

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Besòs i el Maresme, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20161/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 105

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Verneda i la Pau, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20162/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 106

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de Ciutat Meridiana, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20163/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 107

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de Torre Baró, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20164/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 108

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Nova, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20165/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 109

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Port, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20166/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 110

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Prat Vermell, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20167/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 111

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona amb relació als casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20168/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 112

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees dels Mossos d'Esquadra que investiguen els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20169/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 113

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20170/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 114

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per problemes de convivència o de seguretat en immobles ocupats i llogats a tercers a Barcelona

  Número d'expedient: 314-20171/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 115

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Bon Pastor, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20172/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 116

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'immobles que s'han ocupat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20173/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 117

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant els casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20174/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 118

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) amb relació als casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 314-20175/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 119

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20176/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 120

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per problemes de convivència o de seguretat en immobles ocupats i llogats a tercers a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20177/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 121

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la usurpació d'un immoble de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20178/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 122

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades al telèfon d'emergències 112 relatives als incidents ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20179/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 123

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades al telèfon d'emergències 112 relatives a l'ocupació d'immobles a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-20180/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 124

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) i amb veïns del barri de la Conreria

  Número d'expedient: 314-20181/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 125

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un incident ocorregut el 15 d'abril de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) amb el personal de la companyia d'aigua

  Número d'expedient: 314-20182/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 126

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d'un institut a Tordera

  Número d'expedient: 314-20183/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 127

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'augment del pressupost per al funcionament ordinari de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 314-20184/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 128

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei de les línies d'autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20185/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 129

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius policials de l'Àrea de la Brigada Mòbil, de les àrees regionals de recursos operatius i de la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 314-20186/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 130

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del temps d'espera de proves per a diagnosticar les al·lèrgies

  Número d'expedient: 314-20187/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 131

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prestació de l'atenció sanitària a les persones privades de llibertat

  Número d'expedient: 314-20188/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 132

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors de l'atenció a la salut mental als centres penitenciaris i de justícia juvenil

  Número d'expedient: 314-20189/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 133

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reprogramacions d'activitat quirúrgica que s'han fet a l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), del 2013 ençà

  Número d'expedient: 314-20190/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 134

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de les reprogramacions d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-20191/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 135

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reprogramacions d'activitat quirúrgica que s'han fet als centres hospitalaris del Siscat del 2013 ençà

  Número d'expedient: 314-20192/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 136

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de les reprogramacions d'intervencions quirúrgiques als centres hospitalaris del Siscat

  Número d'expedient: 314-20193/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 137

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transformació de l'Institut Català de Finances en un banca pública

  Número d'expedient: 314-20194/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 138

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 314-20195/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 139

  Sol·licitud d'una còpia de l'informe de riscos de l'Institut Català de Finances sobre la concessió d'un crèdit per a refinançar el projecte de l'edifici del mercat de Vilassar de Mar

  Número d'expedient: 320-00314/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa.

 • 140

  Sol·licitud d'una còpia dels projectes de "Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal de la carretera C-58, de Viladecavalls a Vacarisses i de Vacarisses a Castellbell i el Vilar"

  Número d'expedient: 320-00348/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 141

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els drets d'emissió de la fórmula 1

  Número d'expedient: 322-00303/10

  Se'n pren nota. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 142

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el control del tractament dels menors a les emissions de Televisió de Catalunya

  Número d'expedient: 323-00121/10

  Se'n pren nota. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 143

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els continguts del programa "Divendres"

  Número d'expedient: 323-00122/10

  Se'n pren nota. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 144

  Recurs d'inconstitucionalitat 7848/2014 interposat pel Parlament contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears

  Número d'expedient: 380-00006/10

  Se'n pren nota.

 • 145

  Recurs d'inconstitucionalitat 7067/2014 interposat pel president del Govern de l'Estat contra determinats articles de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció

  Número d'expedient: 381-00007/10

  Se'n pren nota.

 • 146

  Control del compliment de la Moció 164/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil

  Número d'expedient: 390-00164/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.06.2015. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 147

  Control del compliment de la Moció 165/X, sobre política industrial

  Número d'expedient: 390-00165/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.06.2015. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 148

  Control del compliment de la Moció 167/X, sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones

  Número d'expedient: 390-00167/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 23.06.2015. Comissió d'Igualtat de les Persones

 • 149

  Control del compliment de la Moció 172/X, sobre transparència i contractació en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 390-00172/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 10.07.2015. Comissió de Salut

 • 150

  Control del compliment de la Moció 174/X, sobre l'acció exterior

  Número d'expedient: 390-00174/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 11.06.2015. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 151

  Control del compliment de la Moció 141/X, sobre l'execució dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives per al 2015

  Número d'expedient: 390-00141/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 152

  Control del compliment de la Moció 146/X, sobre el suport a la innovació en els processos productius

  Número d'expedient: 390-00146/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 153

  Control del compliment de la Moció 166/X, sobre l'esport

  Número d'expedient: 390-00166/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 154

  Control del compliment de la Moció 169/X, sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l'execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014

  Número d'expedient: 390-00169/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 155

  Contractació del servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de l'edifici del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 615-00001/10

  Vist l'informe del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat, de Serveis Jurídics i d'Oïdoria de Comptes s'aprova:1. Prorrogar el "Contracte de servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de l'edifici del Parlament de Catalunya" expedient núm. 615-00001/10, signat el 8 de juliol de 2013, amb l'empresa "VALORIZA FACILITIES, S.A.U ", per dos anys més, de manera que fineixi el 8 de juliol de 2017, dins el marc del que s'estableix en el seu pacte tercer i la clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives que el regeixen i de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 303.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.2. Autoritzar la despesa corresponent a la pròrroga acordada, d'acord amb la clàusula 10.4 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, amb l'actualització de preus que correspongui de conformitat amb l'índex de preus de consum oficial en els termes i condicions establerts en l'article 90.3 del TRLCSP que resulti de la seva aplicació de Juliol de 2014 a Juliol de 2015, a càrrec de l'aplicació pressupostària D/213.0001 Conservació, reparació i manteniment altre immobilitzat material del pressupost del Parlament per al 2015 i equivalent en les anualitats 2016 i 2017, havent de presentar-se a Mesa Ampliada per a la seva ratificació l'expedient de pluriennalitat un cop s'hagi determinat l'import definitiu.3. Notificar la pròrroga acordada a l'empresa contractista "VALORIZA FACILITIES, S.A.U", almenys un mes abans del finiment del primer termini del contracte objecte de la present pròrroga, a tots els efectes oportuns.

 • 156

  Contractació del subministrament i la instal·lació d'un sistema de climatització i ventilació per al Saló de Sessions del Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 620-00007/10

  Vist l'informe de Serveis Jurídics s'aprova:1. La tramitació mitjançant procediment negociat atès la possibilitat establerta a l'article 170 lletra c) del TRLCSP, de l'expedient de contractació núm. 620-00007/10 relatiu a la contractació del subministrament i la instal·lació d'un sistema de climatització i ventilació per al saló de sessions del Parlament de Catalunya. 2. La tramitació del dit procediment iniciant la negociació d'almenys tres empreses capacitades per la realització de l'objecte del contracte, en els termes establerts a l'article 178 del TRLCSP, tot fent constar el termes de la negociació al dit expedient.

 • 157

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d'una presa al congost de Mont-rebei

  Número d'expedient: 250-01607/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 158

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d'una presa al congost de Mont-rebei

  Número d'expedient: 250-01607/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 159

  Proposta de resolució sobre el tancament de l'empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses

  Número d'expedient: 250-01608/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 160

  Proposta de resolució sobre el tancament de l'empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses

  Número d'expedient: 250-01608/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 161

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 250-01609/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 162

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 250-01609/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 163

  Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal de la gent gran de Blancafort

  Número d'expedient: 250-01610/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 164

  Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal de la gent gran de Blancafort

  Número d'expedient: 250-01610/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 165

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Badalona Serveis Assistencials

  Número d'expedient: 250-01611/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió de Salut

 • 166

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Badalona Serveis Assistencials

  Número d'expedient: 250-01611/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió de Salut

 • 167

  Proposta de resolució de suport a la tasca de defensa dels drets humans duta a terme per persones i organitzacions guatemalenques

  Número d'expedient: 250-01612/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 168

  Proposta de resolució de suport a la tasca de defensa dels drets humans duta a terme per persones i organitzacions guatemalenques

  Número d'expedient: 250-01612/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 169

  Proposta de resolució sobre el projecte per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet

  Número d'expedient: 250-01613/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre un termini de set dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 170

  Proposta de resolució sobre el projecte per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet

  Número d'expedient: 250-01613/10

  D'acord amb l'article 145.1 i 2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, se n'acorda la tramitació per: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 171

  Control del compliment de la Moció 195/X, sobre les desigualtats i el sistema educatiu

  Número d'expedient: 390-00195/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 172

  Control del compliment de la Moció 196/X, sobre els menjadors escolars

  Número d'expedient: 390-00196/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 173

  Control del compliment de la Moció 197/X, sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran

  Número d'expedient: 390-00197/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 174

  Control del compliment de la Moció 198/X, sobre el deute amb els ajuntaments

  Número d'expedient: 390-00198/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 175

  Control del compliment de la Moció 199/X, sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat

  Número d'expedient: 390-00199/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 176

  Control del compliment de la Moció 200/X, sobre les actuacions previstes per a completar el traspàs de competències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona

  Número d'expedient: 390-00200/10

  D'acord amb l'article 140.1 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s'acorda que en faci el control la: Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 177

  Proposta de reforma del Reglament del Parlament

  Número d'expedient: 211-00001/10

  La Mesa admet a tràmit la Proposta de reforma del Reglament del Parlament (211-00001/10). CR

Anterior

Pàgina 2 de 2