Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 28 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
177

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  D'acord amb l'article 96.4 del Reglament, amb el vot en contra dels secretaris segon i quart, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència extraordinària sol·licitada pel Govern, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d'urgència ordinari, des de l'inici de la tramitació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  ___ Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

  Número d'expedient: 200-00043/10

  Així mateix, s'acorda que els antecedents que l'acompanyen siguin tramesos als grups parlamentaris i que es faci avinent en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00044/10

  D'acord amb l'article 96 del Reglament, amb el vot en contra dels secretaris segon i quart, s'acorda que sigui tramitat pel procediment d'urgència i que els terminis, des de l'inici de la tramitació, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 6

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00044/10

  Així mateix, s'acorda que els antecedents que l'acompanyen siguin tramesos als grups parlamentaris i que es faci avinent en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 7

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00044/10

  D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 8

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00009/10

  D'acord amb el que disposen els articles 94, 96 i 107.1 del Reglament, s'acorda de concedir-la. CTR

 • 9

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació normativa

  Número d'expedient: 202-00092/10

  La Mesa de conformitat amb l'article 102.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'eleccions al Centre de la Propietat Forestal

  Número d'expedient: 250-01614/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 11

  Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l'Inventari de Boscos Singulars

  Número d'expedient: 250-01615/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 12

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a Tordera

  Número d'expedient: 250-01616/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 13

  Proposta de resolució sobre la compensació als ramaders pels perjudicis que els causa la fauna salvatge i sobre el control de la població d'espècies cinegètiques

  Número d'expedient: 250-01617/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 14

  Proposta de resolució sobre la coordinació amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles amb relació als casos d'immobles ocupats que es lloguen a tercers

  Número d'expedient: 250-01618/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 15

  Proposta de resolució sobre la incoació d'un expedient sancionador a l'empresa Puigfel i la declaració de caducitat de la concessió a Almar del 1963

  Número d'expedient: 250-01619/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Proposta de resolució sobre el recompte anual de les persones que no tenen un espai físic per a viure-hi

  Número d'expedient: 250-01620/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 17

  Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes "subnormal", "mongolisme" i "mongòlic" en els diccionaris normatius català i espanyol i en el tesaurus europeu

  Número d'expedient: 250-01621/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 18

  Proposta de resolució sobre el concurs de trasllat de personal estatutari aprovat per l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 250-01622/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre la preservació de la documentació judicial en suport magnètic o en altres suports que permetin de recuperar-la

  Número d'expedient: 250-01623/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 870/X, sobre el funcionament de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 290-00783/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 871/X, sobre el contracte per a la gestió de l'Hospital General de Catalunya, sobre l'activitat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre la construcció del centre d'atenció primària de Can Llong, de Sabadell, i sobre l'accés compartit a les històries clíniques a Sabadell

  Número d'expedient: 290-00784/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 872/X, sobre la gestió dels serveis d'atenció primària de pediatria i de salut sexual i reproductiva de Viladecans (Baix Llobregat)

  Número d'expedient: 290-00785/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015 Comissió de Salut

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 873/X, sobre el funcionament de l'Hospital de Viladecans i sobre la derivació d'activitat a l'Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat

  Número d'expedient: 290-00786/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 874/X, sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans i sobre la dotació dels recursos necessaris per a garantir la prestació dels serveis assignats

  Número d'expedient: 290-00787/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 875/X, sobre la integritat dels serveis sanitaris públics a la Regió Sanitària Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00788/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 876/X, sobre el pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet

  Número d'expedient: 290-00789/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 877/X, sobre el finançament dels medicaments per al tractament de malalties metabòliques

  Número d'expedient: 290-00790/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 878/X, sobre el garantiment dels serveis públics de salut, sobre la preservació de les condicions laborals dels professionals sanitaris i sobre el garantiment dels recursos destinats a l'Hospital de Bellvitge

  Número d'expedient: 290-00791/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 879/X, sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs

  Número d'expedient: 290-00792/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 881/X, sobre el servei d'ambulàncies al Montsià

  Número d'expedient: 290-00794/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 882/X, sobre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental

  Número d'expedient: 290-00795/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Salut

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 887/X, sobre la presentació d'un pla de pagaments a les entitats que gestionen serveis residencials per a infants, gent gran i persones amb discapacitat

  Número d'expedient: 290-00798/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 19.06.2015. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 33

  Control del compliment de la Resolució 835/X, sobre els incompliments de la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial

  Número d'expedient: 290-00750/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 34

  Control del compliment de la Resolució 899/X, sobre la implantació progressiva al Baix Llobregat d'un sistema d'atenció descentralitzada del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) contra la violència masclista

  Número d'expedient: 290-00810/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Igualtat de les Persones

 • 35

  Control del compliment de la Resolució 900/X, sobre la rehabilitació de l'Escola Pau Casals, de Rubí

  Número d'expedient: 290-00811/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 36

  Control del compliment de la Resolució 901/X, sobre la disposició d'un tècnic d'educació infantil a les escoles públiques

  Número d'expedient: 290-00812/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 37

  Control del compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals

  Número d'expedient: 290-00813/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 38

  Control del compliment de la Resolució 903/X, sobre les escoles municipals de música i dansa i els conservatoris

  Número d'expedient: 290-00814/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 39

  Control del compliment de la Resolució 904/X, sobre el compliment del marc vigent en matèria laboral respecte al personal docent municipal adscrit al Consorci d'Educació de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00815/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 40

  Control del compliment de la Resolució 964/X, relativa a l'Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

  Número d'expedient: 290-00868/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 41

  Control del compliment de la Resolució 966/X, sobre els plans estratègics de serveis socials

  Número d'expedient: 290-00870/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 42

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consell, relativa a la determinació del percentatge màxim d'àcid erúcic en els olis i els greixos, i el Reglament (CE) 320/2006 del Consell, pel qual s'estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre

  Número d'expedient: 295-00190/10

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 43

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consell, relativa a la determinació del percentatge màxim d'àcid erúcic en els olis i els greixos, i el Reglament (CE) 320/2006 del Consell, pel qual s'estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre

  Número d'expedient: 295-00190/10

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 44

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consell, relativa a la determinació del percentatge màxim d'àcid erúcic en els olis i els greixos, i el Reglament (CE) 320/2006 del Consell, pel qual s'estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre

  Número d'expedient: 295-00190/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 23.04.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del pressupost, la plantilla i diferents activitats i serveis de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, en el període 2003-2014

  Número d'expedient: 314-17726/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades en el Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut a Barcelona el 2014

  Número d'expedient: 314-18760/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de metges de família i infermers per habitant a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-18968/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han rebut aliments en el període 2012-2014

  Número d'expedient: 314-19124/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts pendents de pagament a les famílies amb fills menors de tres anys a Barcelona

  Número d'expedient: 314-19193/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles dels centres educatius de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19204/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'externalització de la correcció de les proves de competències bàsiques de quart d'ESO

  Número d'expedient: 314-19264/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la xarxa de fibra òptica

  Número d'expedient: 314-19267/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pla Genercat

  Número d'expedient: 314-19268/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del sistema d'acreditació professional del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19272/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del sistema d'acreditacions professionals del Departament d'Ensenyament

  Número d'expedient: 314-19273/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'acreditacions professionals expedides pels departaments en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-19274/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris del Servei d'Ocupació de Catalunya en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-19275/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificats de professionalitat concedits en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-19276/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-19277/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de places de serveis educatius públics de zero a tres anys el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19299/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19311/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies beneficiàries d'ajuts per naixement, adopció, tutela o acolliment el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19312/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec beneficiàries de prestacions sotmeses a nivell d'ingressos el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19315/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec que han tingut deduccions en el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19316/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de famílies beneficiàries d'ajuts per naixement, adopció, tutela o acolliment el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19317/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques de menjador del 2014

  Número d'expedient: 314-19324/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a beques de menjador del 2015

  Número d'expedient: 314-19325/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d'assignació de beques de menjador el 2014

  Número d'expedient: 314-19326/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import destinat als ens locals per a atendre famílies que no poden afrontar els pagaments del menjador escolar el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19327/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del grup de treball per al millorament de la intervenció amb els fills de dones que pateixen violència masclista el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19352/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors víctimes de violència masclista el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19353/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de maltractament infantils del 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19354/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tallers de formació per a pares i mares del programa "Créixer en família" el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19359/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya publicitària sobre el Pacte per a la infància a Catalunya

  Número d'expedient: 314-19376/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost dels ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19382/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d'ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19383/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficiaris dels ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19384/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions dels ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19385/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han cobrat ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19386/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb dret a percebre ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19387/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han cobrat ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19388/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d'ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat denegades del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19389/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Institut Català de l'Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-19457/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Institut Català de l'Energia amb Dribbling en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-19458/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de l'Institut Català de l'Energia amb Novatec Asesoría en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-19459/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de Josep Maria Calmet per part de l'Institut Català de l'Energia

  Número d'expedient: 314-19460/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts de la Unió Europea per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19464/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del Fons Feder per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19465/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19466/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts d'altres administracions per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19467/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts propis per a la urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-19468/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges ocupats il·legalment a Constantí (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-19482/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de respondre a les al·legacions al projecte d'impacte ambiental de Serrarols presentades per l'Ajuntament de Lluçà (Osona)

  Número d'expedient: 314-19517/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s'ha tingut en compte Lluçà (Osona) en el projecte per a ampliar la carretera de Serrarols

  Número d'expedient: 314-19518/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell

  Número d'expedient: 314-19519/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell

  Número d'expedient: 314-19520/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament del tram entre Masquefa i Martorell i de les variants de Piera i Vallbona d'Anoia de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell

  Número d'expedient: 314-19521/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'accidents a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19522/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida selectiva de residus en els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Girona

  Número d'expedient: 314-19599/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial 2015-2020

  Número d'expedient: 314-20157/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent