Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 7 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
525

Pàgina 1 de 6

Següent

 • 1

  Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

  Número d'expedient: 200-00028/10

  D'acord amb el que disposen els articles 94, 96 i 107.1 del Reglament, i atesa la tramitació d'urgència extraordinària, s'acorda de concedir-la. Comissió d'Interior

 • 2

  Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès

  Número d'expedient: 200-00042/10

  D'acord amb l'article 126.1 del Reglament, s'admet a tràmit la sol·licitud del Govern de tramitació en lectura única davant el Ple. La sol·licitud és en condicions d'ésser inclosa en l'ordre del dia d'una propera sessió.

 • 3

  Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès

  Número d'expedient: 200-00042/10

  Així mateix, s'acorda que els antecedents que l'acompanyen siguin tramesos als grups parlamentaris i que es faci avinent en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya que poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament.

 • 4

  Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès

  Número d'expedient: 200-00042/10

  D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 5

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 202-00080/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Salut

 • 6

  Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 202-00080/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Salut

 • 7

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

  Número d'expedient: 202-00090/10

  Vist l'informe dels Serveis Jurídics, s'acorda: 1. Requerir a la Comissió promotora de la Iniciativa legislativa popular de la proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis per a que corregeixi els articles 4a); 7a); 11.1 a), 2 b), 3 i 4, i 12 c), per tal d'adequar-los al marc competencial de la Generalitat, aclarint els conceptes de "conreu-autoproveïment" i "distribució" per tal que no siguin subsumibles dins del tipus definits en la legislació penal, d'acord amb l'informe emès pels serveis jurídics. 2. Conferir a la dita Comissió promotora un termini de quinze dies hàbils per tal d'esmenar el text en el sentit indicat a l'apartat 1. Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre la guerra de Síria

  Número d'expedient: 250-01584/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 9

  Proposta de resolució sobre la dotació de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, amb els recursos necessaris per al funcionament del servei d'urgències

  Número d'expedient: 250-01585/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre el conflicte laboral en el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica

  Número d'expedient: 250-01586/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 11

  Proposta de resolució sobre el projecte d'ampliació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar

  Número d'expedient: 250-01587/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre la protecció civil

  Número d'expedient: 250-01588/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 13

  Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l'Estat 9/2014, de telecomunicacions

  Número d'expedient: 250-01589/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 14

  Proposta de resolució sobre la creació d'una oficina d'atenció, informació i orientació a les víctimes del terrorisme

  Número d'expedient: 250-01590/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 15

  Proposta de resolució sobre la reorientació de l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 250-01591/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'acció exterior de la Generalitat

  Número d'expedient: 250-01592/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 17

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un projecte de llei del sistema de policia

  Número d'expedient: 250-01593/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 18

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un gimnàs a l'Escola L'Areny, de Cornellà de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01594/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 19

  Proposta de resolució sobre la dotació del centre d'educació especial Virolai, de Cornellà de Llobregat

  Número d'expedient: 250-01595/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 20

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires

  Número d'expedient: 250-01596/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 21

  Proposta de resolució sobre el procés de fusió de l'Escola Pasífae i l'Escola Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú

  Número d'expedient: 250-01597/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 22

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres d'adequació de l'Institut d'Aran i de l'Escola Garona, de Vielha e Mijaran

  Número d'expedient: 250-01598/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'augment dels recursos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques

  Número d'expedient: 250-01599/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Cultura i Llengua

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 869/X, sobre el manteniment del servei mèdic i d'infermeria dels centres educatius Can Llupià, L'Alzina i El Segre

  Número d'expedient: 290-00782/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 28.05.2015. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 813/X, sobre la creació d'un sistema d'interlocució única amb l'Administració per a empreses i autònoms

  Número d'expedient: 290-00728/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 849/X, sobre la senyalització del patrimoni i de les carreteres del Priorat

  Número d'expedient: 290-00762/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 850/X, sobre el model mixt de conservació i explotació de carreteres

  Número d'expedient: 290-00763/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 851/X, sobre el manteniment de la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la consideració d'aquest servei com a essencial

  Número d'expedient: 290-00764/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 852/X, sobre una nova utilització dels terrenys de l'antic campament militar de Los Castillejos

  Número d'expedient: 290-00765/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 853/X, sobre el traçat de l'autovia A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana i la gratuïtat d'alguns peatges de l'autopista AP-7

  Número d'expedient: 290-00766/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 31

  Control del compliment de la Resolució 854/X, sobre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts

  Número d'expedient: 290-00767/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 32

  Control del compliment de la Resolució 855/X, sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent

  Número d'expedient: 290-00768/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 33

  Control del compliment de la Resolució 856/X, sobre la dotació de l'estació de tren de Vic i de totes les de la línia R3 amb les infraestructures adequades

  Número d'expedient: 290-00769/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 34

  Control del compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00770/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 35

  Control del compliment de la Resolució 858/X, sobre el garantiment de l'accessibilitat a l'estació ferroviària del Vendrell per a les persones amb limitacions físiques o sensorials

  Número d'expedient: 290-00771/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 36

  Control del compliment de la Resolució 866/X, sobre el control de tacògrafs digitals

  Número d'expedient: 290-00779/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 37

  Control del compliment de la Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni signat entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de la policia portuària

  Número d'expedient: 290-00781/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 38

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori de la informació en l'àmbit de la fiscalitat

  Número d'expedient: 295-00189/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 30.03.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 39

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori de la informació en l'àmbit de la fiscalitat

  Número d'expedient: 295-00189/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 40

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori de la informació en l'àmbit de la fiscalitat

  Número d'expedient: 295-00189/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i el coneixement d'intrusisme professional en el col·lectiu de llevadors

  Número d'expedient: 314-16446/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de centres d'atenció primària en horari nocturn

  Número d'expedient: 314-16516/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa sanitària pública del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16705/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge respecte al producte interior brut de la despesa sanitària pública del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16706/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa sanitària privada del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16707/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge respecte al producte interior brut de la despesa sanitària privada del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16708/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa sanitària del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16709/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge respecte al producte interior brut de la despesa sanitària del 2012 i del 2013

  Número d'expedient: 314-16710/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa als serveis de rehabilitació i logopèdia adjudicats a l'Hospital Universitari Sagrat Cor i a l'Hospital Sant Rafael, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18421/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries amb relació als serveis de rehabilitació prestats per l'Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18422/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a adjudicar el servei d'emergències dels aeroports Pirineus - la Seu d'Urgell i Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-18465/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments dels municipis on hi ha les granges que han rebut comunicacions per no haver-se adaptat als plans de gestió de les dejeccions ramaderes

  Número d'expedient: 314-18535/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia presentada contra l'adjudicació del servei d'emergències dels aeroports Pirineus - la Seu d'Urgell i Lleida-Alguaire

  Número d'expedient: 314-18466/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Intress, de Barcelona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18566/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Creu Roja, de Barcelona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18567/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Infància i Família, de Barcelona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18568/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Drecera, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), el 2012

  Número d'expedient: 314-18569/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Cel Obert, de Barcelona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18570/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Institut de Reinserció Social, de Barcelona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18571/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Fundació Concepció Juvanteny, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2012

  Número d'expedient: 314-18572/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Casa Sant Josep, de Tarragona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18573/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre el 2012

  Número d'expedient: 314-18574/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Intress, de Lleida (Segrià), el 2012

  Número d'expedient: 314-18575/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Associació d'Iniciativa Social, de Girona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18576/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Consorci de Benestar Social del Ripollès el 2012

  Número d'expedient: 314-18577/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Infància i Família, de Girona, el 2012

  Número d'expedient: 314-18578/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Intress, de Barcelona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18579/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Creu Roja, de Barcelona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18580/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Infància i Família, de Barcelona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18581/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Drecera, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), el 2013

  Número d'expedient: 314-18582/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Cel Obert, de Barcelona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18583/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Institut de Reinserció Social, de Barcelona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18584/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Fundació Concepció Juvanteny, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2013

  Número d'expedient: 314-18585/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Casa Sant Josep, de Tarragona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18586/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre el 2013

  Número d'expedient: 314-18587/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Intress, de Lleida (Segrià), el 2013

  Número d'expedient: 314-18588/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Associació d'Iniciativa Social, de Girona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18589/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Consorci de Benestar Social del Ripollès el 2013

  Número d'expedient: 314-18590/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients d'adopció i acolliment tramitats per la institució col·laboradora d'integració familiar Infància i Família, de Girona, el 2013

  Número d'expedient: 314-18591/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Barcelona el 2012

  Número d'expedient: 314-18602/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Lleida el 2012

  Número d'expedient: 314-18603/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Girona el 2012

  Número d'expedient: 314-18604/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació del Camp de Tarragona el 2012

  Número d'expedient: 314-18605/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de les Terres de l'Ebre el 2012

  Número d'expedient: 314-18606/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Barcelona el 2013

  Número d'expedient: 314-18607/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Lleida el 2013

  Número d'expedient: 314-18608/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de Girona el 2013

  Número d'expedient: 314-18609/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació del Camp de Tarragona el 2013

  Número d'expedient: 314-18610/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d'acolliment en família aliena a la demarcació de les Terres de l'Ebre el 2013

  Número d'expedient: 314-18611/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de la població d'ocells al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

  Número d'expedient: 314-18615/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import transferit a l'Ajuntament de Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics

  Número d'expedient: 314-18673/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de construcció dels centres residencials d'acció educativa per a persones amb discapacitat que estableix el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament a Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials

  Número d'expedient: 314-18676/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de construcció dels centres residencials d'acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament a Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials

  Número d'expedient: 314-18677/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació a l'Ajuntament de Barcelona en concepte d'equips i centres d'atenció a la infància i a l'adolescència el 2014

  Número d'expedient: 314-18680/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de construcció de residències i centres de dia per a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials en el període 2005-2007

  Número d'expedient: 314-18681/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran a Barcelona el 2014

  Número d'expedient: 314-18688/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d'atenció a la infància i l'adolescència de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18693/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació de la Generalitat a l'Agència de Salut Pública de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18697/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació de la Generalitat a l'Agència de Salut Pública de Barcelona en els pressupostos del 2015

  Número d'expedient: 314-18701/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats o competicions esportives finançades a Barcelona el 2014 i les previstes per al 2015

  Número d'expedient: 314-18707/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 6

Següent